Schiedammers & de stad samen aan de slag

Zomernota 2016: Voor ‘mekaar’ maken

“Voor mekaar maken”, dat is de belangrijkste boodschap die burgemeester en wethouders presenteren in de Zomernota 2016. Het college bouwt hiermee verder op het Kompas, maar is alert op veranderingen in de samenleving. Met de zomernota sluit het college aan op het jaarthema voor 2016 ‘Schiedammers maken…’.

Zomernota

De Zomernota 2016 gaat over het ‘voor mekaar maken’ van de ambities en doelstellingen uit het Kompas ‘Samen Schiedam vernieuwen’. Het ‘doen’ staat daarbij voorop. Om kansen te kunnen benutten als die zich voordoen, reserveert het college voor meerdere jaren geld voor de opgaven van de stad. Het college zet in op maken, vermaken, hermaken en voorbereiden wat nodig is voor de toekomst.

Steeds vaker werken inwoners, ondernemers, de gemeente en andere betrokkenen samen op het gebied van ruimtelijke, economische en sociale ontwikkelingen. Het bestuur sluit aan op wat de stad nodig heeft. Het beleid wordt gemaakt in samenhang met verschillende ontwikkelingen en met behoud van een solide financiële positie in de komende jaren. In deze zomernota is er rekening mee gehouden dat de uitvoering van beleid voor een deel in voorbereiding is en voor een ander deel al in uitvoering.

Op 9 juli 2015 gaat het college in gesprek met de gemeenteraad over de Zomernota 2016.

Social Media

We houden u graag op de hoogte van SchiedamsDOEN.