Schiedammers & de stad samen aan de slag

Woudhoek/Spaland/Svea houdt eigen burgerraadpleging

Een aantal bewoners uit Woudhoek, Spaland en Sveaparken heeft een enquête opgesteld waarin zij aan wijkgenoten vragen: “Hoe moeten Woudhoek en Spaland-Sveaparken eruit zien in 2025?” De gemeente ondersteunt dat initiatief van bewoners. Op 1 en 2 maart ontvangen alle huishoudens in deze wijken de brief waarin een internetadres staat waar bewoners de enquête kunnen vinden. Het invullen kost ongeveer tien minuten. De resultaten zijn eind april bekend.

Aan alle bewoners wordt gevraagd naar hun mening over thema’s die volgens de initiatiefnemers belangrijk zijn voor de toekomst van de wijken. Zoals over groenvoorziening, veiligheid, wijkeconomie en parkeren. Ook vragen de initiatiefnemers aan de bewoners op welke gebieden zij zelf graag actief willen zijn.

Bewoners kunnen de vragenlijst tot 31 maart invullen. De initiatiefnemers gaan ook zelf de wijken in om hun buren op te roepen om mee te doen. Zo zijn ze bijvoorbeeld op zaterdag 5 maart om 13.00 uur te vinden op het Geuzeplein en om 14.00 uur in winkelcentrum Krona. Wethouder Mario Stam is hierbij ook aanwezig van 13.00 tot 13.30 uur. Hij vindt het een unieke samenwerking: “Bewoners maken een enquête en de gemeente helpt mee met de verspreiding. De opbrengst van de enquête neem ik mee in het beleid voor de noordelijke wijken in de komende jaren.”

Marcel Kreuger heeft namens de gemeente als Wijkprocesmanager de initiatiefnemers begeleid: “De brieven zijn ondertekend door de initiatiefnemers, drie uit Woudhoek en zeven uit Spaland-Sveaparken. Zij hebben, in wisselwerking met de wijkoverleggen, de enquête ontwikkeld. Vanuit de gemeente is hier en daar ondersteuning geboden. Bijvoorbeeld bij het redigeren van teksten, want is het allemaal wel te volgen voor niet ingewijden? We hebben ook geholpen bij het verzenden van de huis aan huis brieven, en door de enquête om te zetten naar een enquête die via het internet kan worden ingevuld. De collega’s van onderzoek zullen ook de resultaten ordenen, zodat de bewoners zelf conclusies kunnen trekken. Het is de eerste keer dat dit op een dergelijke schaal gebeurt. Het is belangrijk dat wij als gemeente en bewoners samen op trekken. Als zich een dergelijke ontwikkeling in de toekomst weer voordoet, dan weet ik zeker dat we er opnieuw vanuit een positieve grondhouding aan mee zullen werken.”


Ook een goed voorstel voor SchiedamsDOEN? Mail naar post@schiedamsdoen.nl en vermeld duidelijk je naam, telefoonnummer en e-mailadres.

Spaland

Spaland

Sveaparken

Sveaparken

Woudhoek

Woudhoek

Social Media

We houden u graag op de hoogte van SchiedamsDOEN.