Schiedammers & de stad samen aan de slag

Wijkprocesmanager: jouw aanspreekpunt

De ogen en oren van de wijk richting gemeente én het gezicht van de gemeente voor alle wijkbewoners: dat is de wijkprocesmanager. Ook in jouw wijk helpt de wijkprocesmanager bewoners zoveel mogelijk zelfredzaam te zijn. En hij of zij stimuleert initiatieven in de wijk en brengt partijen bij elkaar die de straat, buurt of wijk leuker en leefbaarder kunnen maken.

Wat speelt er in de wijk?
Jouw wijkprocesmanager verbindt allerlei groepen, zoals bewoners, opbouwwerk, jongerenwerkers, wijkwerkers, wijktoezichthouders, politie en Woonplus. De signalen die hij of zij in de wijk opvangt, en wat er allemaal speelt, bespreekt hij of zij binnen de gemeente. En ook andersom: gemeente-medewerkers krijgen advies van de wijkprocesmanager als ze snel en goed met de wijk willen overleggen.

Rondleidingen
De wijkprocesmanager informeert allerlei betrokkenen hoe het gaat in de wijk. In sommige wijken is de wijkprocesmanager ook de voorzitter van het wijkoverleg. Hij of zij geeft rondleidingen door de wijk en begeleidt bijvoorbeeld bezoeken van raadsleden. En als de gemeente met de Wijktafel naar de wijk komt, is de wijkprocesmanager daar altijd bij te vinden. Hij of zij schuift ook graag aan bij projectvergaderingen, straatteambijeenkomsten en komt naar straatfeesten. Op de website www.schiedam.nl/wijken kun je bij jouw wijk vinden wie jouw wijkprocesmanager is en hoe je in contact kunt komen.

wijkprocesmanagers-3773

De wijkprocesmanagers van links naar rechts: Darius Spencer (Nieuwland), Ursula Rutten (Oost), Bobby Scheepe (Kethel, West), Hüseyin Kalyoncu (Centrum, Groenoord) en Marcel Kreuger (Zuid, Woudhoek, en Spaland/Sveaparken).


Ook een goed voorstel voor SchiedamsDOEN? Mail naar post@schiedamsdoen.nl en vermeld duidelijk je naam, telefoonnummer en e-mailadres.

Social Media

We houden u graag op de hoogte van SchiedamsDOEN.