Schiedammers & de stad samen aan de slag

Wijkdeals zorgen overal voor leuker en meer groen

Schiedam wordt almaar groener. En steeds meer Schiedammers met ‘groene vingers’ willen zich niet alleen beperken tot hun eigen tuin of balkon, maar willen gezamenlijk hun straat mooi aankleden. Dat kan nu! Met de zogeheten ‘Wijkdeal’ maakt de gemeente op een simpel A4-tje een contract met de straatbewoners op. In de Merwedestraat en de Hagastraat in Zuid én op het schoolplein van de Sint Janschool in Oost wordt zo al prachtig samengewerkt. Wie graag een geveltuin wil aanleggen, kan in de nieuwe de folder lezen wat de voorwaarden voor aanleg zijn: www.schiedam.nl/geveltuin. Piet Bliek, beheermanager Groen, Water en Speelvoorzieningen, staat open voor meer leuke voorstellen.

Alle fotografie door Cees Kroone (wijk Oost)

11231903_792990140799633_8021129985157842252_n

Terugkijkend is de eerste ‘deal’ al gemaakt in het jaar 2000 toen de omwonenden van de Plantage onder leiding van bomenspecialist Huib Sneep een voorstel deden aan de gemeente. Samen met de toenmalige wethouder en met Irado werd een officieel convenant opgesteld waardoor de omwonenden meer zeggenschap kregen over de inrichting van ‘hun’ Plantage en zij ook meer bij het onderhoud werden betrokken. Dat werkt nu al jaren prima. In 2014 kwamen dankzij Serious Request een aantal ambtenaren van andere gemeenten vertellen hoe zij met dit soort overeenkomsten met bewoners in hun stad omgaan. De opzet van Vlaardingen voor deze wijkdeals werd later overgenomen. “En dat leidde tot dat simpele A4-tje”, verklaart Piet Bliek. “We willen vooral voorstellen mógelijk maken, het moet geen moeilijk verhaal zijn. Bewoners moeten wel aantonen dat ze het echt samen gaan doen. Het mag niet van één enthousiasteling afhangen.”

Wat staat er in de Wijkdeal?
In de Wijkdeal staat kort en krachtig verwoord wie de bewoner is die namens de straat tekent en welke projectleider namens de gemeente tekent. Verder wat de kern van het onderhoud omvat, welke tegenprestaties de gemeente levert, wat de randvoorwaarden zijn, wat de duur van de overeenkomst is en hoe beide partijen kunnen opzeggen, hoe rechten en plichten worden overgedragen, en welke communicatie-afspraken er zijn. In de situatieschets staat het gebied precies ingetekend. Er mogen geen chemische bestrijdingsmiddelen worden gebruikt bij het onderhoud!

11169463_794970353934945_1000685510001411110_n

Merwedestraat: hondenpoep-vrij spelen
In de Merwedestraat in Zuid wilden de 42 bewoners op een groenstrook zowel een gezellige ontmoetingsplek voor henzelf, als een schone, hondenpoep-vrije speelplek voor hun kinderen. Om de hondenpoep tegen te gaan, moest de gemeente een hek verzetten, waardoor daar maaien onmogelijk was voor machines. Piet Bliek: “Dat verzorgen de bewoners nu zelf. Ook zorgen ze ervoor dat er tot 50 cm buiten het hek geen zwerfafval ligt en inspecteren ze het hek regelmatig.”

Hagastraat: enorme plantenbak
De stoep in de Hagastraat, hoek Nieuwe Haven in Zuid, was zo groot, dat de bewoners daar graag hun straat wilden vergroenen. De enorme plantenbak, de boompjes daarin en de ruimte eromheen, worden nu door de bewoners zelf onderhouden.

Sint Janschool: grotere, groene speelplaats
Cécile Segers, directeur van de basisschool Sint Jan aan de van Swindensingel in Oost, diende met haar team, ouders van de kinderen én met buurtbewoners een plan in om het schoolplein te vergroten en vergroenen. Met een Wijkdeal wordt binnenkort afgesproken dat de gemeente de hekken verzet op gemeentegrond, waardoor het schoolplein een paar meter breder wordt. Ronald Loch, betrokken buurtbewoner en werkzaam bij de groenafdeling van de gemeente Rotterdam, denkt eveneens mee over een goede en vooral groene invulling van de ruimte. Daarnaast heeft de gemeente Schiedam ‘Creatief Beheer Rotterdam’ met hun wijktuinvrouwen ingeschakeld, die eerder al meewerkten aan de Poldertuin in Noord. De wijktuinvrouw komt zelf de handen uit de mouwen steken om samen met de kinderen en buurtbewoners de groene invulling van het schoolplein te verzorgen.

11692694_796384263793554_1703418718812185740_n

Geveltuintjes
In de zojuist verschenen folder verschenen over de aanleg van geveltuintjes staat hoe je onder bepaalde voorwaarden een stoeptegel tegen je huis mag vervangen door een plant: ‘Tegel eruit, tuintje erin!’. In menige straat staan de stokrozen inmiddels al te stralen.
Piet Bliek is blij met alle groene initiatieven: “Het maakt de wijken en buurten groener en gezonder, én het zijn hulpmiddelen om mensen met elkaar in contact te brengen. Tijdens het planten en schoffelen, maken mensen op een leuke manier kennis met elkaar. Door meer contact, zijn er minder mensen eenzaam.”

Ook een groen voorstel?
Wie ook een groen voorstel heeft voor eigen straat, buurt of wijk, kan dat in een mail beschrijven en toesturen aan contact@schiedam.nl. Piet Bliek, Leon Verzijden of Herman Kriek komen dan kijken naar de plek waar het om gaat. Als het voorstel praktisch mogelijk is, maken zij meteen concrete vervolgafspraken.

11709523_794970357268278_346569836912617967_n 
Fotografie door Cees Kroone (wijk Oost)

Aanleggen van een geveltuin

Klik op onderstaande afbeelding, dan opent de pdf zich automatisch en kunt u deze ook printen.

Schermafbeelding 2015-07-12 om 16.07.06

 

Voorbeeld Wijkdeal

Hieronder vind je een voorbeeld van een Wijkdeal. Dit is de Wijkdeal Groenstrook Haagstraat/Nieuwe Haven. Wil je zelf ook zo’n wijkdeal voor een groenproject bij jou in de straat of buurt? Bereid je dan al een beetje voor door deze wijkdeal goed door te lezen: Wijkdeal Groenstrook Hagastraat – Nieuwe Haven

Social Media

We houden u graag op de hoogte van SchiedamsDOEN.