Schiedammers & de stad samen aan de slag

Nieuwe manier van cultureel samenwerken

Op 11 en 12 juni zorgden zo’n 115 Schiedamse amateur toneelspelers, zangers, dansers en muzikanten voor volle zalen. Ze ontvingen een daverend applaus met hun energieke toneelspel ‘Vuur en Vlam’ in Theater aan de Schie. Deze grote theatrale productie werd financieel mogelijk doordat diverse organisaties zó samenwerkten met de afdeling Cultuur van de gemeente, dat er verschillende kleine subsidies bij elkaar konden worden gelegd. Ambtenaar Cultuur Swati Sen Gupta, zakelijk leider van Talentproof Michel van der Burg en regisseur Bob van der Lugt vertellen over de bijzondere, nieuwe en geslaagde manier van samenwerken. Artistiek leider Ruud de Groot van Talentproof kon helaas niet bij het interview aanwezig zijn omdat hij op dat moment les gaf op school.

Aanvragen voor het ontwikkelen en uitvoeren van een theaterproductie komen soms direct bij het team Cultuur binnen, maar ook via de wijkprocesmanagers of via de cultuurscouts. Meestal zijn het aanvragen van partijen die ‘de subsidieweg sowieso al goed kunnen vinden’. “Ik hoopte echter al langer op een voorstel dat breder zou gaan dan alleen voor díé groep”, vertelt Swati. “Groot is geen doel op zich, maar het verbinden van partijen in de stad vinden we binnen de gemeente wel erg belangrijk. Een productie met amateurs die in Theater aan de Schie kon spelen, en op die manier Schiedammers voor de eerste keer naar het theater zou kunnen lokken … dat sprak me meteen erg aan.”

IMG_8647

Regisseur Bob van der Lugt (links), beleidsambtenaar Cultuur van de gemeente Schiedam Swati Sen Gupta (midden) en zakelijk leider van Talentproof Michel van der Burg (rechts).

Theater met àlle disciplines
Al in juni 2014 werden tussen Talentproof en de gemeente de eerste contacten gelegd, herinnert Michel zich: “In eerste instantie wilden we een jeugdproductie, maar al pratende kwamen we tot een theaterproductie met àlle mogelijke disciplines voor alle leeftijden. Echt voor én door Schiedammers. Iedereen mocht auditie doen. Van de dansschool tot het popkoor, van de hondenvereniging tot orkesten. We wilden absoluut life muziek. Uiteindelijk werd het de Rijnmondband die al eerder ervaring had opgedaan met deelname aan een theaterproductie.”

Bob: “Mensen vinden het in deze tijd leuk om zich tijdelijk ergens aan te verbinden. Wij wilden absoluut geen leden bij verenigingen wegtrekken, maar ze projectgericht voor die ene keer aan elkaar koppelen, zodat ze die ervaringen weer konden meenemen naar hun eigen vereniging, koor of orkest. Dat hebben we bij tal van verenigingen persoonlijk uitgelegd tijdens voorlichtingsavonden. Dat leidde tot geweldige Facebook-berichten. Echt een olievlek.”

IMG_7835 IMG_7959  IMG_8115

Vanuit passie
Het woord amateurtoneel wordt nog wel eens vertaald naar ‘tweederangstoneel’. Bob reageert meteen: “Amateuristisch betekent letterlijk ‘door de liefhebbers’. Als je iets doet vanuit je passie, met een goed team mensen, in een goed theater, ontstaat er iets waar zogenaamde professionals jaloers op kunnen zijn. De inzet van alle 16 acteurs was geweldig. Niemand werd ziek, iedereen kwam altijd op tijd. Alle lof! En toen ze voor het eerst op het toneel en in de coulissen van het theater kwamen, reageerden ze met ‘Wauw, dat ik hier mag spelen!’. Het publiek was laaiend enthousiast en de kinderen stonden op de stoelen te dansen. Dit neem je voor je leven mee!”

Stapsgewijs werken
Anders dan anders, werd dit project in meerdere processtappen doorlopen met de gemeente. Swati: “We hebben niet het totale subsidiebedrag in één keer vastgesteld. De eerste stap was om te zorgen dat er genoeg verschillende partijen zouden meewerken. Ik geloof in eigen ondernemerschap en in samenwerking, en wilde zeker weten dat het zou lukken, voor ik hier binnen de gemeente mijn nek zou gaan uitsteken. In het begin hebben we de juiste kaders vastgesteld, gezorgd dat alles kwantificeerbaar was, zodat ik het later vol vertrouwen kon loslaten. Door stapsgewijs te werken, kon er ook een betere begroting worden samengesteld. Dat bleek een hele goede aanpak waar we allemaal van hebben geleerd.”

IMG_8011  IMG_8018

Kritische vragen
Bob stelt dat hij zich gesteund voelde door Swati tijdens de overleggen die elke zes weken plaatsvonden: “Ze stelde bewuste en kritische vragen. Altijd positief. Altijd gaan voor het resultaat.” Swati vult ze aan: “Natuurlijk mogen er zaken mislukken, want als gemeente moet je ook niet gaan schuilen voor initiatieven die anders zijn. Je moet niet perse de veiligheid opzoeken. Maar je kunt met goede afspraken en opdeling in meerdere stappen ook risicomijdend werken. En je moet je altijd blijven afvragen ‘Wie doen we hier een plezier mee?’. Het moet vraaggericht zijn.” Dat vergt ook dat alle partijen bereid moeten zijn om het tij te keren als dat nodig is. “Talentproof is een wendbare organisatie”, aldus Michel. “We hebben geen pand, geen salarissen, vergaderen met het bestuur maar vier maal jaar. We merken ook dat er nu weer anders naar cultuur wordt gekeken. Er is echt de bereidheid om samen te werken en te delen.”

Samenwerking met Theater aan de Schie
De samenwerking met het Theater aan de Schie verdient een dikke pluim, vinden Michel en Bob. Die medewerkers kwamen met goede ideeën en sleutelden zelfs in hun eigen vrije tijd aan verbetering van het licht. Michel benadrukt dat de menselijke impact van de productie groter is geworden dan hij zelf had kunnen bedenken: “Het doet veel met de mensen die optreden. Met zo’n productie kun e mensen tot grotere hoogte brengen dan ze zelf hadden kunnen vermoeden. Ze ontdekken nieuwe talenten bij zichzelf. Hoofdrolspeelster Ethel had nog nooit theater gespeeld. Ze kwam eigenlijk haar dochter brengen voor een auditie… En het doet ook veel met de mensen die zijn komen kijken en hun eigen familieleden als een held op het toneel zagen staan. Het heeft mensen tot tranen toe geroerd. Veel mensen waren nog nooit eerder in het theater geweest!”

IMG_8003

Social Media

We houden u graag op de hoogte van SchiedamsDOEN.