Schiedammers & de stad samen aan de slag

Vrijwilligerswerk beter bekend maken

In Het Zimmertje sprak op maandagavond 21 oktober een groep van acht Schiedammers en ambtenaren onder leiding van gespreksleider Jan Spruit, medewerker van de gemeente Schiedam.

Daar kwam het volgende naar voren:

  • Breng de leuke kanten van het vrijwilligerswerk beter naar voren. Maak bijvoorbeeld een programma op bijvoorbeeld LookTV of op TV Rijnmond waarin telkens een andere vrijwilligersorganisatie wordt geïnterviewd over wat ze doen. Of maak een serie (gratis uit te zenden) reclamespotjes voor de diverse vrijwilligersinstanties. En vermeld op de gemeentepagina ook vrijwilligersinitiatieven.
  • Breng bewonersinitiatieven bij elkaar, zodat men van elkaar weet wat men doet. Doe dat bijvoorbeeld twee keer per jaar. Laat mensen goed met elkaar kennis maken via een ‘wie is wie?’.
  • Maak het wijkoverleg beter bekend bij jongeren (zie ingediend idee).
  • Organiseer een generatiedebat tussen jong en oud, zodat men elkaars ideeën en zienswijzen beter leert kennen.
  • Hoe kunnen professionals hulp geven bij het organiseren van activiteiten in de wijk?
  • Laten we de Buurtpreventie weer oppakken!
  • Draag de website ‘Hart voor ruimte’ over aan bewoners. Daar is nu één persoon verantwoordelijk voor.
  • Wijkbewoners kunnen huiswerkbegeleiding geven (zie ingediend idee).
  • De wijkagent moet meer in de wijk aanwezig zijn.