Schiedammers & de stad samen aan de slag

Veilig in je eigen buurt

In Wijkcentrum Oost werd op 22 november flink gebrainstormd over het thema ‘Veilig in je eigen buurt’ onder leiding van gespreksleider Hermyn Bonnema. Zeven medewerkers van de gemeente, van onder andere Veiligheid, Handhaving, Woningtoezicht en Zorg en Welzijn, schoven met zeven Schiedammers aan tafel.

Een week na deze brainstorm gaat het systeem in waarbij voor gebruik van de ondergrondse afvalcontainers pasjes nodig zijn. De bewoners van Oost maken zich grote zorgen dat veel MOE-landers het gebruik van het pasje niet zullen begrijpen, en dat illegalen hun afval sowieso zullen gaan dumpen naast de containers. Er wordt bedacht dat een sticker op de containers handig is. Daarop kan een simpele Engelse tekst met uitleg staan inclusief alle meldingsnummers waar je verkeerd gebruik kunt melden.

Het nummer 14010 werkt nog steeds niet naar behoren. En voor gebruik van de Buiten Beter app heb je een smartphone nodig. In de website van de gemeente raakt iedereen de weg kwijt. De mailadressen contact@schiedam.nl en buurtpreventie@schiedam.nl zijn nog te onbekend. En nu is ook de gemeentepagina in de huis-aan-huiskrant verdwenen. Over de communicatiemiddelen is iedereen ontevreden, en ambtenaren weten niet hoe slecht alles werkt en dat er geen terugkoppeling is. Maar er blijkt aan het callcenter achter 14010 gewerkt te worden. Meldingen die via een formulier op de website moeten worden ingevuld, geven geen terugkoppeling. Ook dat moet veranderen.

Om ervoor te zorgen dat Nederlanders en medelanders zich naast elkaar thuis voelen in hun wijk, zou de gemeente moeite moeten doen om betere winkels met betere producten in de wijk te stimuleren. Ook dat geeft een gevoel van veiligheid.

In veel gebieden als de PKO-laan, Lorentzlaan, de Maasboulevard en in het Beatrixpark is de verlichting slecht. Dat trekt o.a. dealers aan. Er wordt voorgesteld om meer bewegingsmelders te koppelen aan felle lampen.

Buurtpreventie is een groot succes in al 9 wijken. Buurtbewoners lopen samen, vaak met een hond, een rondje door de buurt en melden ongeregeldheden. Van rotzooi op straat, tot geluidoverlast. Mensen die nu in de buurtpreventie meelopen, kunnen helpen om buurtpreventie op te zetten in buurten waar dat nog niet bestaat. Er blijkt een goed contact tussen de buurtpreventieteams en de gemeente. Er wordt goed teruggekoppeld en er zijn regelmatig evaluaties. Handhaving heeft tweemaal per week een overleg met politie over jeugd, vernielingen, etc. en daarnaast informeren Handhaving en politie elkaar dagelijks via een document.

Landelijk is ingesteld dat verkeersregelaars via internet een cursus en examen kunnen doen. Dit levert soms gevaarlijke situaties op, want nu kunnen ook 14-jarigen officieel verkeersregelaar worden terwijl ze nog weinig verstand hebben van echte autoverkeer.

Het is niet altijd even duidelijk wat je waar moet melden. Is er meteen onderzoek nodig als je een wietlucht ruikt bij een pand? Dat blijkt inderdaad nodig, want hennepkwekerijen zijn heel brandgevaarlijk.

De groep heeft besloten veel voorstellen in te gaan dienen via de website.