Schiedammers & de stad samen aan de slag

Tuinfeest Ecoconfetti maakt van elke tuin een bijenfeestje

Al 30 jaar lang onderhoudt de gemeente Schiedam het groen in de stad zonder giftige bestrijdingsmiddelen. “Dat is geweldig, want daardoor ‘doen’ onder andere de bijen in onze stad het goed. Bewezen is immers dat de enorme bijensterfte in de afgelopen jaren direct te wijten is aan pesticiden”, aldus Marianne Goudswaard, schrijfster van onder meer het boek Fleur de Bij. Die dertig jaar vond ze een feestje waard, dus verzorgde Marianne via SchiedamsDOEN zakjes Ecoconfetti met feestelijk tuinzaad, en zette ze de website www.tuinfeestschiedam.info op. Tuinfeest startte feestelijk op 31 mei 2015 tijdens de opening van het Beleefpad bij het NME Centrum in Schiedam-Noord door het zaaien van ecoconfetti.

Fleur de Bij
Marianne is een duizendpoot: schrijfster van de kinderboeken ‘Fleur de Bij ontvangt een brief van de koningin’ en ‘Thomas Tomaat, de avonturen van een Hollandse tomaat’, grafisch ontwerpster, moeder, deelnemer aan de Schiedamse Stadsimkers én tuinierster in De Plantage waar ze vanuit haar huis aan de Lange Nieuwstraat direct op uitkijkt. Ze heeft zelf een klein terras, maar in het park De Plantage staat een enorme berg van ‘haar’ bloeiende bloemen te zoemen met tevreden bijen en hommels. In de bomen hangen bijenhotels die Ge’staltung industrieel ontwerp en vormgeving, gevestigd aan de Tuinlaan, heeft ontworpen en gebouwd. Grappig detail: Marianne is zelf allergisch voor bijen!

IMG_8847  IMG_4272
Links: Marianne, trots bij ‘haar’ voortuin met bij-vriendelijke bloemen. Rechts: De bijenhotels die nu een plekje hebben gekregen in één van de bomen in De Plantage aan de Lange Nieuwstraat.

Gezond groen
“We mogen heel blij zijn dat de gemeente geen bestrijdingsmiddelen gebruikt die schadelijk zijn voor insecten, want daardoor hebben we hier overal een gezonde bodem en dus gezond groen. Toen ik er achter kwam dat het dit jaar al dertig jaar zo is, vond ik dat een feestje waard. Confetti hoort bij feestjes,” lacht Marianne. “Er bestaat speciaal oplosbaar papier met zaadjes erin in de vorm van bloemetjes. Die ecoconfetti kun je onder een dun laagje aarde leggen, op een zonnig plekje wat water geven en de bloemetjes komen vanzelf op!” Wie een tip heeft voor op de Tuinfeest-website verdient een zakje ecoconfetti, en kan een zakje ophalen bij de Bibliotheek Schiedam in de Korenbeurs aan de Lange Haven.

Tuinfeestconfetti  IMG_9003  
Met Eco-confetti kun je je eigen Tuinfeestje starten: in de papieren bloemetjes zitten zaadjes die snel tot échte vrolijke bloemetjes leiden met een beetje aarde, zon en water.

Beleefpad geopend
Annemarie van der Veen, de beleidsmedewerkster van het NME Centrum (Natuur en Milieu Educatie) nodigde Marianne uit om met de ecoconfetti van Tuinfeest het Beleefpad officieel te openen. Samen met vijf ‘groene’ Schiedammers via het Servicepunt Vrijwilligers Schiedam, stopte ze de ecoconfetti in kleine zakjes die ze uitdeelde bij de opening van Het Beleefpad op 31 mei. “Ondanks het slechte weer kwamen er honderden bezoekers op af en was het heel gezellig!” Het Beleefpad is een half verhard pad van bijna een kilometer lang, dat tussen de natuurspeeltuin en de te realiseren Speel- en schapenpolder Vockestaert loopt. Onderweg kunnen kinderen en hun ouders van alles beleven via leuke opdrachten.

Annemarie van der Veen, NME, Tuinfeesttips  tuinfeest_confetti_04

Anne-Marie van der Veen, beleidmedewerkster van het NME Centrum geeft handige tuintips op www.tuinfeestschiedam.info. Rechts: de opening van Het Beleefpad op 31 mei jongstleden, waar de zakjes Tuinfeest-ecoconfetti werden uitgedeeld (Foto: Louis Haagman).

Tuinfeestschiedam.info
Om zoveel mogelijk Schiedammers te helpen bij het gifvrij tuinieren, heeft Marianne aks SchiedamsDOEN-initiatief de website www.tuinfeestschiedam.info opgezet. “Op die website willen we zoveel mogelijk praktische tips en informatie geven. Binnen de gemeente is bij professionals veel groene kennis aanwezig die ze via hun groenste tuintips delen. Daarnaast roepen we Schiedammers op ook hun eigen tips te delen. Zo ontstaat een rijkdom aan natuurlijke tuintips, zodat in iedere tuin het Tuinfeest kan losbarsten”, legt Marianne uit. Op de website staan bijvoorbeeld tips hoe je katten en slakken uit je tuin kunt verjagen, hoe je luizen kunt bestrijden, en hoe je simpel zelf kunstmest kunt maken. Wie ook een leuke en handige tip heeft, kan dat – liefst met foto – insturen naar info@tuinfeestschiedam.info.

Groenloket
Naast het digitale groenloket op de website, wil Marianne graag een fysiek Groenloket opzetten waar mensen hun vragen kunnen stellen aan professionals en doorgewinterde tuinierders. “Stel dat je eens per maand op een vaste dag direct vragen kunt stellen aan stadsecoloog Hans de Kruijf, bomenspecialist Huib Sneep, voedselbanktuinierder Herbert Nikkels of manager groenbeheer Piet Bliek! En dat je daar educatief materiaal kunt vinden? Wellicht is de Bibliotheek Schiedam met de groene binnentuin daarvoor een uitgelezen plek.” Wie ook een dagdeel het loket zou willen bemannen, kan zich bij Marianne aanmelden.

Bijen-lestassen
Je kunt niet vroeg genoeg beginnen met het groen-bewust maken. Daarom schreef Marianne onder meer het boekje Fleur de Bij, waarin ze aansluitend op de beleefwereld van kinderen uitlegt hoe we bijen kunnen helpen. Haar aanpak trok de aandacht van de gemeente Gorinchem die Marianne vroeg om lestassen te ontwikkelen waarmee je als onderwijzer aan kinderen de wondere en nuttige wereld van de bij goed kunt uitleggen. Er zitten voorbeelden in van soorten honing, allerhande opdrachten om een bijenhotel te bouwen, en leuke kinderrecepten om te koken met honing. In Gorinchem worden de lestassen uitgeleend aan basisscholen. De inmiddels geteste lestassen werken goed, dus hebben de Schiedamse Stadsimkers met de gemeente afgesproken er ook in Schiedam lestassen worden aangeschaft als scholen daarom vragen. Aangezien scholen verplicht zijn om lesmateriaal volgens Cito-aanwijzingen te gebruiken, zijn ook taal- en rekenoefeningen en mindmaps toegevoegd aan de lestas.

Leskist_ontdekdewereldvanfleurdebij kopie  Lestas-fleurdebij-1 kopie
Het boek Fleur de Bij van Mariannne Goudswaard trok de aandacht van de gemeente Gorinchem, die opdracht gaf voor de ontwikkeling van lestassen voor basisschoolkinderen. Deze lestassen zijn nu ook in Schiedam beschikbaar.

Social Media

We houden u graag op de hoogte van SchiedamsDOEN.