Schiedammers & de stad samen aan de slag

Taken overnemen? Oké! Maar wie is verantwoordelijk?

Ursula Rutten, medewerkster van de gemeente Schiedam, leidde op 25 september het gesprek met veertien Schiedammers en elf ambtenaren in de Bibliotheek Schiedam aan het Stadserf over een mogelijke nieuwe samenwerking.

Richard Wielinga, gemeentesecretaris te Ede, was te gast bij het gesprek.

  • De discussie begon met wat onvrede door Schiedammers over inspreek- en zeggenschapsmogelijkheden bij de gemeente. Soms is helemaal niet duidelijk welke wegen je moet bewandelen om iets te bereiken, en moet je daar veel moeite voor doen. Daarom willen Schiedammers meer centrale punten in wijken waar iedereen met vragen terecht kan. Deze kunnen ook bemand worden door hele actieve wijkbewoners, zodat de onderlinge communicatie heel gemakkelijk is. Zo’n servicepunt kan bijvoorbeeld bij de bibliotheek ondergebracht worden.
  • Het is belangrijk dat de overheid en partners een gezicht hebben, maar dat is een lastige opgave. Het contact tussen overheid en burger verloopt nu veelal via anonieme systemen, terwijl burgers willen weten wie zij kunnen bellen bij problemen. Dat is ook een belangrijke voorwaarde om het onveiligheidsgevoel weg te nemen.
  • In Groenoord wordt gewerkt met een groot aantal vrijwilligers. Met behulp van een wijkbudget is een voorziening getroffen om allerlei activiteiten voor de wijkbewoners te ontwikkelen. Het blijkt dat als men ruimhartig praat over allerlei ideeën en initiatieven, veel mensen bereid zijn om hieraan deel te nemen.
  • Persoonlijk overleg blijkt telkens weer heel erg belangrijk. Wanneer er een plan voor een straat is, is het moeilijk om iedereen te bereiken en iedereen op één lijn te krijgen. Als er één bewoner afhaakt, wordt er gekozen voor de plannen van de meerderheid. Als mensen dan persoonlijk bezocht worden, komt men er wel uit, maar via de telefoon of schriftelijk werkt dat niet.
  • De gemeente moet snel duidelijk maken welke zaken niet meer van de gemeente verwacht kunnen worden, en waarvoor de bewoners zelf verantwoordelijk zijn.
  • De vraag dringt zich op wie waarvoor verantwoordelijk wordt als je allerlei taken bij de burgers zelf neerlegt. De participatiebeweging legt langzaamaan allerlei risico’s terug in de samenleving. Dat kan niet iedereen aan. Zo bestond er een loopgroepje psychiatrische patiënten onder professionele begeleiding. Vanwege de bezuinigingen vervalt de professionele begeleiding, maar een vrijwilliger wil deze begeleiding wel overnemen. De vraag is wie er dan verantwoordelijk wordt voor deze groep wanneer er iets zou gebeuren.
  • Doordat burgers meer eigen verantwoordelijkheden krijgen, ontstaat er onderscheid tussen buurten. Want in de ene buurt krijgt men wel iets voor elkaar en in de andere niet. Dat is politiek een lastig probleem.
  • De partners en organisaties in de wijk kunnen elkaar stimuleren om de eigen verantwoordelijkheid te nemen, ook in de interne en externe dienstverlening naar bewoners toe.
  • Er wordt door de Schiedammers niet begrepen waarom de informatiepagina in Het Nieuwe Stadsblad is wegbezuinigd. Die pagina is het belangrijkste kanaal voor de communicatie met de burger. Geadviseerd wordt dit besluit terug te draaien.

Gast Richard Wielinga had het idee dat Schiedam al verder is dan Ede met de ontwikkeling van deze ideeën. Volgens hem gaat het over een cultuurverandering in de samenleving, waarover men met elkaar in gesprek moet gaan. De grootste uitdaging ligt op politiek niveau, want er zal beslist een keer iets misgaan en dat zal een lastige opgave zijn, zeker gezien de zware bezuinigingen. Het is een spannende ontwikkeling en soms is het onderscheid tussen retoriek en realisme niet helemaal duidelijk. Zaken zoals afvalopslag, zijn onderwerpen waar de gemeente over moet besluiten en dat moet niet overgelaten worden aan de burger. Hierover dient men eerlijke informatie te geven.