Schiedammers & de stad samen aan de slag

Stadsimkers zoeken sponsors voor plannen

Sinds november 2015 zijn de 14 imkers van de Stichting Schiedamse Stadsimkers officieel hard aan de slag. Ze willen ervoor zorgen dat Schiedam een goed leefgebied wordt en blijft voor bijen en vlinders. Voor hun ‘bijenbaan’ kregen ze in juni nog een mooie landelijke onderscheiding: ze vormden de ongebruikte trambaan langs de Slimme Watering om van een onaantrekkelijke opslagplaats voor bouwmaterialen tot een prachtige groene en bloeiende strook. Op tal van plekken hebben ze bij-vriendelijke mengsels ingezaaid in plaats van standaard grasmengsels. En ze werken mee aan bijenlessen aan basisscholen, nemen deel aan een project op het Schravenlant Lyceum en hebben onlangs een bijenmarkt georganiseerd. Lees hier meer over de Schiedamse Stadsimkers.

Toekomst
Uiteraard hebben de imkers toekomstplannen. Ze willen de bij-vriendelijke groenstrook die in Midden Delfland onder de naam Honey Highway is aangelegd langs de A4, doortrekken op het grondgebied van de gemeente Schiedam. De bestaande bijenstal in de Heemtuin (Beatrixpark) willen ze vernieuwen en voorzien van een informatiepaneel en in de polder willen ze, in samenwerking met het Schravenlant Lyceum, een idylle voor bijen en vlinders creëren. Om deze doelen te bereiken, hebben ze geld nodig. Voor € 100 kan ongeveer 1250 vierkante meter worden ingezaaid met een bij-vriendelijk mengsel. Voor € 500 kunnen ze een aantal bomen planten met meerwaarde voor bijen en vlinders. Voor de bouw van een bijenstal wordt momenteel een raming gemaakt.

Sponsors

De Schiedamse Stadsimkers zijn nog op zoek naar bedrijven die hun activiteiten willen sponsoren. Bedrijven die zij op hun beurt kunnen helpen het duurzaamheidsbeleid handen en voeten (of wellicht vleugels) te geven. Bijvoorbeeld door een presentatie te geven, of mee te denken over mogelijkheden duurzaamheid uit te dragen. Voor meer informatie: mail naar schiedamsestadsimkers@outlook.com


Ook een goed voorstel voor SchiedamsDOEN? Mail naar post@schiedamsdoen.nl en vermeld duidelijk je naam, telefoonnummer en e-mailadres.

Social Media

We houden u graag op de hoogte van SchiedamsDOEN.


Ook een goed voorstel voor SchiedamsDOEN? Mail naar post@schiedamsdoen.nl en vermeld duidelijk je naam, telefoonnummer en e-mailadres.

>>> DEZE TEKST AANPASSEN <<<

Social Media

We houden u graag op de hoogte van SchiedamsDOEN.