Schiedammers & de stad samen aan de slag

Schiekwartier: van Dromenlab naar Maakplaats

omslagfoto-maakplaats-schiekwartier

28 september vond de eerste inspirerende brainstorm plaats met zo’n 25 Schiedamse bewoners, creatieven, ondernemers, makers en winkeliers over tijdelijke invullingen voor het Schiekwartier: ‘het Makers-kwartier’.

dromenlab-7872   dromenlab-7860

Volgende Maakplaats
Op woensdag 12 oktober is de volgende Maakplaats. Die vindt niet plaats in voormalig Hotel de kroon, maar in het voormalig VVV-kantoor. Inloop vanaf 19.00 uur, start van de avond om 19.30 uur. Doel van de avond is dat de Maak-teams de geopperde voorstellen verder verdiepen en uitwerken, zodat zij er presentaties van kunnen maken voor zaterdag 5 november, en er begrotingen voor kunnen ontwikkelen.

dromenlab-7881  dromenlab-7908

Succesvolle brainstorm op 12 september
Michel Kolenbrander van Dromenlab en projectmanager Sandra van Riemsdijk van de gemeente Schiedam legden uit dat de gemeenteraad het voorstel voor de nieuwe gebiedsindeling heeft goedgekeurd: “Dus we kunnen nu aan de slag!”. Doel van deze avond, 12 oktober en zaterdag 5 november is om heel concreet met tijdelijke invullingen aan de slag te gaan, die tevens als testcases kunnen dienen voor de permanente invulling. Tijdelijke initiatieven moeten ervoor zorgen dat het Schiekwartier in beeld komt als aantrekkelijk alternatief om te investeren, te vestigen en te zijn.

Het Schiekwartier is de ontmoetingsplek om te wonen, werken en ontspannen aan de Schie voor ondernemende mensen die willen maken, mixen en verbinden. Het Schiekwartier doet dit door ruimte te maken voor creativiteit en experiment. Het gebruikt de positieve vibe in de stad en verbindt erfgoed en innovatie. Het Schiekwartier onderscheidt zich door de mix van ambacht, ontspanning en ontwikkeling. Het is groen en levendig. In het Schiekwartier zijn mogelijkheden in plaats van beperkingen. Bewoners en ondernemers helpen elkaar iets nieuws te maken. Het Schiekwartier is origineel, creatief en hierin de initiator van verandering. Voor zijn omgeving is het Schiekwartier de ‘natuurlijke’ schakel in de regio, toegankelijk en bereikbaar en maakt het gebruik van de waterkracht van de Schie.

Het Schiekwartier: Where History meets the Future!

dromenlab-7887  dromenlab-7904

Werken in co-financiering
Sandra legde uit dat er wel binnen enkele kaders moet worden gerealiseerd. Zo is er wat geld beschikbaar, maar er zal altijd in co-financiering moeten worden gewerkt aan de realisatie. Belangrijk is dat er in goede energie wordt samengewerkt aan het gebied. “Kleine initiatieven kunnen we snel realiseren. De plekken waar de kiosken nu zijn gesloopt, kunnen we snel invullen. Sommige initiatieven zullen vanzelfsprekend meer tijd vergen om te realiseren. Doel is om de plek levendiger maken, en jonge mensen en gezinnen te trekken. Tijdelijke initiatieven kunnen eventueel later – als ze door de stad zijn getest – ook permanent worden ingezet. Ideeën die hier opkomen, raken niet verloren. De initiatieven moeten wel passen bij het gebied en bijdragen aan maken, mixen en verbinden, aan ambacht en vernieuwen, aan historie en toekomst.”

dromenlab-7895  dromenlab-7901

Welke adviseurs hebben jullie nodig?
Sandra van Riemsdijk riep iedereen op om deze avond ook aan te geven welke mensen iedereen nodig denkt te hebben om de voorstellen te realiseren: “Denk aan welke ambtenaren, coaches, adviseurs je nodig hebt. Vul op het formulier in wie je de komende avond nodig hebt om je idee verder te brengen.”

dromenlab-7912  dromenlab-7910

Totale uitvoering gaat wellicht 10 jaar duren
Architect Marnix Vink van Felixx Landscape Architects & Planners vertelde dat hij en Joost van Rooijen, Maarten Teeuwissen van Studio Komma en Bart Pouw van Basic City voor het ontwikkelen van hun plan voor het gebied veel ideeën hebben gekregen vanuit het in 2015 gehouden Dromenlab. “Ik hoop dat jullie de kansen in dat plan gaan verzilveren. Wij hebben een ontwikkelstrategie uitgewerkt, met een idee hoe het kan worden. Maar dat moet nog verder worden ingevuld! De ontwikkeling en realisatie van het totaal kan wel 10 jaar duren. Ons goedgekeurde plan is een raamwerk dat nieuwe ruimte geeft voor jullie ideeën.”

img_6905  antwoord-parkeren

Tal van verbindingen
Architect Marnix Vink: “We gaan met de bezem over de Koemarkt, gaan ruimte geven aan groen, en gaan visueel weer een verbinding maken met het water van de Lange Haven. De inrichting van de VROM-locatie duurt wellicht heel lang. Tijdelijke initiatieven kunnen ervoor zorgen dat het niet jaren braak ligt, en dat mensen die er willen wonen en werken elkaar gaan ontmoeten. Het kan een evenement zijn van één dag, of een parkje voor een hele zomer”, legde architect Marnix uit. “Daarna kan een bouwprogramma ontstaan voor sport, wonen of werken. Op het plein van de Koemarkt willen we meer groen en meer zitplekken, en er kan ook water komen in de vorm van waterspuwertjes of een fontein.”

dromenlab-7866  dromenlab-7870

“De eettentjes op het plein verdwijnen zo mogelijk naar leegstaande panden aan de Broersvest waardoor het plein vrijkomt voor een andere invulling”, legde architect Marnix Vink uit. “De Koemarkt aan het water kan een amfitheater zijn. De trappen zijn tevens zitelementen en nodigen uit tot ontmoeten. Er kunnen aanlegsteigers komen. Welk tijdelijk initiatief gaat zorgen voor de permanente invulling van de Koemarkt? Het voormalig Hotel De Kroon heeft veel potentie. Kun je het verbinden aan het water? Bijvoorbeeld met terrassen of vlonders? Aan de Rotterdamsedijk staan veel winkels leeg. Moet je daar wellicht doorkijkjes maken met doorgangen naar het VROM-terrein? Het groen van de bomen op de Broersvest kunnen we doorzetten op de Rotterdamsedijk. We moeten iedereen weer trots maken op het centrum van Schiedam! Welke tijdelijke initiatieven passen bij het gebied? De waterkanten, de Koemarkt en VROM-locatie lenen zich er goed voor.”

Allerlei ideeën
Op de presentatieborden bekeken de aanwezigen de onderdelen van de hele ontwikkelingsstrategie van Marnix. Met ‘geeltjes’ werden tal van ideeën opgeplakt: drijvende catwalk | fitness ruimtes | pop up ateliers | uitkijktoren met zicht op molens | pop-podium | hangende tuin langs het water | VROM als vertiercentrum en red light passage | stadsakker op VROM-terrein | wifi-terras en –serre met werkplekken voor jong en oud | drijvende tuin met waterminnende planten | strand | watervallen naar de Schie | geurheuvel met planten met een opvallende geur | hangmatten tussen de bomen en plek voor loungeparty’s | Vitual Reality Pretpark als evenement | beeldenpark tussen de bomen | Glasmuseum | 3D straattekenen | Stadskeuken: koken voor de buren |

dromenlab-8100  dromenlab-8098

speelpaleis | Maker Space annex Fab Lab | ter land, ter gracht & in de lucht | ludieke roeiwedstrijd, bijvoorbeeld in tractorbanden | zwemwedstrijd door de gracht | drone-race | taptoe culturenfestival | lichtkunstfestival langs de Schie | bioscoop op het water | bioscoop op het plein | stadscamping op ’t VROM-terrein gekoppeld aan evenementen | NK plan afschieten | Koemarkt-meeting-point | Pop-up-park Koemarkt | op het plein een toren met een kiosk en een soort 19e eeuws koffiehuisje | beeldt op multimedia schermen proza af i.s.m. de Bibliotheek Schiedam en culturele instellingen | iedereen kan een boodschap van 140 tekens inzenden en die kun je in de toren tonen | licht uit wat de historie is, waar je nu staat en waar je naartoe gaat.

Thematafels en locaties
Aan verschillende thematafels werd gepraat over: Groen & Water, Binnenruimten (voormalig Hotel de Kroon en -VVV), Kunst & Cultuur, en Evenementen & Activiteiten. Er werd nagedacht over invulling van verschillende locaties: het grote plein van de Koemarkt, de waterkanten bij de Lange Haven en de Buitenhaven, het voormalig VROM-terrein aan de Buitenhavenweg waar nu tijdelijke de Singelschool is gevestigd, de leegstaande panden van voormalig Hotel de Kroon en voormalig VVV-kantoor, en de Rotterdamsedijk / Broersvest.

Na een krap uur presenteerden de teams hun ideeën:

1.    Maker Space annex Fab Lab in het voormalig VVV-kantoor

dromenlab-8059  dromenlab-8069

Rob Bonneur (architect), Jolande Bosch (Stichting Kunstalliantie) en een aantal kunstenaars willen een Maker Space annex Fab Lab voor creatieve en kleinschalige bedrijven (het Makersgilde) in de creatieve sector. Dat kan in het voormalig VVV-kantoor of Hotel de Kroon, maar het kan ook in een aantal geschakelde containers gevestigd worden op het VROM-terrein. Dit conglomeraat van verschillende ambachten moet het liefst voor een flink aantal jaren worden opgezet, waarmee het thema ‘Schiedammers Maken …’ manifest wordt voor iedereen. Creatieven of ambachtslieden kunnen daar grafisch of 3D-printen. Deze Makers-plek moet – zoals ook de RDM-campus op Heijplaat – tevens een plek worden voor kennisuitwisseling. Het mag geen buurthuis worden en moet professioneel worden gedragen om het niveau en de continuïteit te waarborgen.

Edith Gruson (tentoonstellingsontwerper) ziet dit het liefst gerealiseerd in De Kroon: “Je hebt niet een baan voor het leven, maar een leven vol met banen. Van De Kroon moet je een stedelijke lantaarn maken die uitstraalt over het hele gebied.”

2.    Uitkijktoren rondom de klok op het plein | Maakteam Dichtbij

dromenlab-8071  dromenlab-8068

Paul van der Meer (game designer) sprak namens een team van kunstenaars en bewoners de wens uit voor een uitkijktoren rondom de klok op het plein vanwaar je alle molens in één keer kunt zien (Dichtbij). Het team wil ook meer met het water doen: water is er in overvloed, maar je ziet het niet. Ze willen een meer kunstzinnige manier om iets met dat water te doen, zoals met licht. Denk aan projecties op gevels, plekken uitlichten, een mooi uitgelicht centrum maken, met lichtroutes die leiden langs mooie plekken om te zitten, water van de Schie zichtbaar maken.

Daarnaast willen zij dat de Restauratiewerkplaats een zichtbare plek in het Schiekwartier krijgt (ambachten aan het werk).

3.    VROM-terrein als flexibel evenemententerrein met vaste faciliteiten

dromenlab-8074  dromenlab-8080

Tessa Schlechtriem (ontwerper) wil van het voormalig VROM-terrein een evenemententerrein maken met een permanente, flexibele inrichting met faciliteiten. Zoals een grasveld met douches, toiletten en een keukenblok. In Britse steden worden overal zaken georganiseerd rondom dit soort vaste groene velden. Denk aan een panna-veld, ludieke eenmalige activiteiten als het wereldrecord touwtjes springen, een jaarlijks terugkerende picknick rondom jenever en chocolade, loungeparty’s in een tent. Voor haar idee zijn ook een jaarplanner en beheerder nodig.

4.    Lichtkunstfestival

dromenlab-8060  dromenlab-8078

Ontwerper Aldo Houben wil een lichtkunstfestival organiseren langs de Schie. Het evenement DOEK! richtte zich vanuit de panden op de boten op de Schie. Dit evenement wil zich vanuit het water juist richten op de prachtige panden aan de Schie. Aldo is lichtkunstenaar, heeft ervaring met dit soort projecten en heeft contacten met andere lichtkunstenaars. Zo doet hij o.a. mee aan een vaste lichtroute in Utrecht. Winterlicht speelt zich ook af op en onder het water. Hij kan het echter niet zelf organiseren en zoekt iemand die hem daarbij en bij de sponsorwerving kan helpen.

5.    Alien Invasion Festival

dromenlab-8081  dromenlab-8084

Wolter Braamhorst en zijn brainstorm-genoten willen een laagdrempelig evenement organiseren waar mensen ook van buiten Schiedam op afkomen: het Alien Invasion Festival. Kunstenaars uit Schiedam kunnen samen met kunstenaars in opleiding van de HKU of WdKA ‘lifesize aliens’ oftewel levensgrote buitenaardse wezens maken. Deze poppen kun je neerzetten langs de Schie. Het science fiction festival kun je organiseren op de Kloosterplaats. Hieraan kan een serie lezingen worden gekoppeld door Han van der Horst of met iemand van Space Lab uit Noordwijk.

6.    Speelobject voor oudere kinderen op het VROM-terrein

Lineke Arain (www.guldensnedeinhout.nl) mist iets in het gebied voor kinderen. Ze denkt aan een groot speelobject. Fort Drakensteijn in het Beatrixpark richt zich nu meer op echt kleine kinderen en is nu niet meer leuk voor wat oudere kinderen. Ze denkt dat het VROM-terrein een goede plek is voor het speelobject.

Daarnaast heeft ze een kliko-lotus ontwikkeld: een feestelijke opstelling voor afvalscheiding.

dromenlab-8097  dromenlab-8102

Gevormde Maakteams en wat zij nodig hebben voor de uitvoering

  1. Maakteam Alien Invasion Festival + Dichtbij:

Wolter Braamhorst, Paul van der Meer, Gerard Hilversum, Cor Christen, Wim Post, Ruud Poels

Heeft nodig: Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. | kunstenaars | vertegenwoordigers van EdKA (Hogeschool van de kunsten Rotterdam) | Fonds Cultuurparticipatie

 

  1. Maakteam Kunst en Cultuur Lichtspelen en Speeltoren (gecombineerd met Speelobject voor oudere kinderen op het VROM-terrein):

Petra van der Ham, Lineke Arain, Fred van de Griendt, Aldo Hoeben, Marian Weeda, Antoinette Rijntalder

Heeft nodig: city marketing, lichtspecialist (zoals Pieter van der Most), Vluchtelingenwerk voor mozaïek project

 

  1. Maakteam VROM flexibele evenementen:

Tessa Schlechtriem, Jolande Bosch

Heeft nodig: experts op gebied van Jaarprogramma | Fondsen voor een vaste beheerder | vergunningen: hoe timmer je het open? | stadscamping expert = Esther Matze | expert openbare faciliteiten | expert infrastructuur

 

  1. Maakteam Maker Space / Makersgilde / Creatief verzamelgebouw:

Edith Gruson (ontwerper), Marian de Bock (architect), Rob Bonneur (architect), Jolande Bosch (kunsten)

Heeft nodig: pop-up huisvesting in VVV of De Kroon of in containers op VROM-terrein, fondsen voor materiaal, beheerder, organisatietalent, Annemieke Loef

dromenlab-8065


Ook een goed voorstel voor SchiedamsDOEN? Mail naar post@schiedamsdoen.nl en vermeld duidelijk je naam, telefoonnummer en e-mailadres.

flyer-maakplaats-pag-1

Social Media

We houden u graag op de hoogte van SchiedamsDOEN.