Schiedammers & de stad samen aan de slag

Schiedam gastheer Congres Openbare Ruimte

De gemeente Schiedam is op donderdag 19 november gastheer voor het Landelijk Congres Openbare Ruimte. Tijdens dit congres wordt aandacht besteed aan verschillende trends op het gebied van inrichting en beheer van de openbare ruimte. Vanuit Schiedam wordt vooral aandacht gegeven aan het thema co-creatie. Daarmee lopen we ook vooruit op het themajaar 2016: Schiedammers maken … de stad!

Wethouder Alexander van Steenderen opent het congres. Hij zal daarin benadrukken dat de openbare ruimte niet van de gemeente maar van alle Schiedammers is. En waarom betrokkenheid van bewoners van groot belang is.

Peter Hooglugt en Piet Bliek verzorgen een sessie in het ochtendprogramma. Peter zal vertellen over zijn ervaringen bij het ontwerpproces voor de Schrijversbuurt (West). In dit project hebben twintig enthousiaste buurtbewoners actief deelgenomen aan het ontwerpproces met een bijzonder resultaat. Piet zal vertellen over SchiedamsDOEN en enkele groen- en (natuur)speelprojecten en de rol van bewoners bij deze projecten.

In het middagprogramma verzorgen Rini Biemans (Creatief Beheer) en Bert Vos een excursie naar Schiedam Oost. Hier laten we o.a. zien hoe leerlingen van basisschool St. Jan en bewoners, ondersteund door de wijktuinvrouw, hun wijk vergroenen. Een groene wijk is een gezonde, leefbare wijk. En groen in de straat zorgt ook voor contacten tussen bewoners.

Het volledige programma voor het congres vind je op de website www.lcor.nl

Op 9 december wordt het congres vervolgd in Tilburg. Ook dan verzorgt Schiedam een sessie. Arjen Hof geeft daar een presentatie over de pilot met gebruik van data bij de afvalinzameling. En Schiedam presenteert de pilot waarbij PostNL waarnemingen doet in de buitenruimte voor het eerst aan een groter publiek.

 

 


Voorbeelden van overleg met bewoners in de Schrijversbuurt

Schrijversbuurt werksessie

Schrijversbuurt2

Schrijversbuurt1. 24 juni 2015

Schrijversbuurt inloopavond s-buurt 30 sept

Schrijversbuurt3

Schrijversbuurt2. 24 juni 2015

Schrijversbuurt inloopavond s-buurt

Ook een goed voorstel voor SchiedamsDOEN? Mail naar post@schiedamsdoen.nl en vermeld duidelijk je naam, telefoonnummer en e-mailadres.

Social Media

We houden u graag op de hoogte van SchiedamsDOEN.