Schiedammers & de stad samen aan de slag

Samen de stad groener maken

Welke Schiedamse straat is de groenste van 2015?

Is uw straat de groenste of vindt u het leuk om samen met buren aan de slag te gaan en van jullie straat de groenste van Schiedam te maken? Doe dan mee aan De Groenste Straat verkiezing!

De Groenste Straat verkiezing wordt georganiseerd door de vereniging voor tuinliefhebbers Groei&Bloei (afdeling Waterweg-Noord) in samenwerking met de gemeente Schiedam. Met plantenbakken, geveltuintjes en groen in betegelde voortuinen, wordt het straatbeeld groener en gezelliger. Wint jullie straat de titel Groenste Straat van Schiedam? Dan ontvangt de straat een mooi bedrag voor bijvoorbeeld een straatfeestje.

Aanmelden
Aan de wedstrijd kunnen (delen van) straten, pleinen en lanen meedoen. Meld deze vóór 1 juli 2015 aan via mailadres: degroenstestraatvanschiedam@gmail.com.

Beoordeling
De jury bestaat uit groendeskundigen. Zij gaan in de zomermaanden op pad om deelnemende straten te beoordelen. Zij letten daarbij op: het totaalbeeld, de staat van onderhoud, originaliteit en duurzaamheid. Wilt u bonuspunten verdienen? Zorg dan voor een vogelvriendelijke inrichting!

De mooiste 3 straten krijgen resp. € 300,-, € 200,- of € 100,- voor een buurtactiviteit of om verdere ‘vergroening’ van de straat te realiseren.

Bezitters van de 10 meest originele geveltuintjes verdienen bovendien een heel bijzondere roos op stam. Binnenkort volgt hier meer informatie over.

Kijk op de website van Groei&Bloei: www.waterweg-noord.groei.nl voor meer informatie en allerlei praktische tips om van uw straat de groenste te maken.

Doe mee en maak samen met uw buren uw straat groen en gezellig!

Ter inspiratie hierbij een serie prachtige foto’s van Cees Kroone, de wijkfotograaf van Oost.

11269019_772114039553910_3587712493575004729_n  11012494_772114036220577_4422062099768194648_n

11162447_759409977490983_1784316884780056137_n  11259151_768111966620784_617258447392911673_n

 


 

Op 20 november werd in De Groene Raat in Kethel onder leiding van Marieke Wijsman, medewerkster van de gemeente Schiedam, gesproken over het thema Groen. Vier ambtenaren, wethouder Peter Groeneweg (als luisterend oor) en tien Schiedammers spraken samen over mogelijkheden om de stad groener te maken door Schiedammers en ambtenaren beter te laten samenwerken.

Mensen worden blij van groen

De aanwezigen werken allemaal al (grotendeels vrijwillig) aan groenprojecten als de schaapskudde Vockestaert, die graast tegen de noordkant van Schiedam, de bijenbaan, groen voor de voedselbank, natuur- en milieu-educatie bij de NME, ouderen-tuinieren, snoeicursussen, toezicht op de Buitenruimte, Eetbaar Schiedam, de Groenste Straat van Schiedam, etc. Het project Natuur in de Stad zorgt voor geveltuintjes in ‘versteende straten’, voor appel- en perenbomen in bakken, 80 ‘eetbare balkons’ in Schiedam en tal van opfleuractiviteiten. Want: “Groen is dichtbij huis. Mensen worden blij van groen en het verzorgen brengt andere mensen op de been.“

Voedselbank-tuinieren

Er kwam voorstellen langs om een plant of een boom te adopteren. En om beter af te stemmen met ambtenaren over de herplantplicht en het type boom dat wordt terug geplant. Ook vergroening van de verschillende typen geluidswallen met ‘vertical gardening’ kwam ter sprake. De aanwezigen willen Schiedammers stimuleren om eetbare planten te planten in plantsoenen en gemeentelijke plantenbakken, of om stadslandbouw groots aan te pakken. Een deelnemer zoekt naar mogelijkheden op de vele platte en grijze daken in Schiedam om te vormen tot groene daken.

Het Voedselbanktuinieren vindt nu eveneens plaats bij het Wibautplein op de plek waar flats zijn afgebroken. Daardoor ontstaan leuke contacten met de tientallen vrijwilligers. Landvreugd wil daar ook maaltijden gaan verstrekken. Het Lentiz-college gaat meewerken aan het Wibautplein en daar stagiaires inzetten.

Groenaanpak per straat

Een compleet groenplan voor Schiedam is geen aanrader. Groenaanpak moet je per straat of buurt aanpakken en aan elke enthousiaste bewoner moet je ruimte geven voor een eigen invulling. Snippergroen dat voor plaatselijke bewoners van belang kan zijn, moet in een nota worden vastgelegd. Er kunnen eigen cursussen worden ontwikkeld voor wijktuinieren.

De groep stelde dat Schiedammers best een bijdrage willen leveren in hun eigen straat in groenbeheer of onderhoud. Maar ze kunnen vaak niet de weg vinden naar mogelijke budgetten die de gemeente daarvoor beschikbaar heeft. Als je Schiedammers zeggenschap wilt geven, moet je de dialoog aangaan!

Ter plekke ontstond het idee voor de jaarlijkse Groendag om alle initiatieven op gebied van groen beter zichtbaar te maken voor alle Schiedammers. Op zo’n dag, die bijvoorbeeld gehouden kan worden in het Beatrixpark, kunnen mensen met elkaar in contact komen en kunnen initiatieven aan elkaar worden geknoopt.

Groenplannen goed uitleggen

Belangrijk is dat de gemeente er rekening mee houdt dat een groenplan tijd vergt om op te bouwen en niet zomaar kan ‘opschuiven’ als de gemeente andere plannen voor dat gebied ontwikkelt.

Als er bomen moeten worden gekapt, moet de gemeente goed uitleggen waarom dat moet gebeuren. Onveiligheid, ziekte van de bomen of rijks- en provinciale wetgeving zijn allemaal te verklaren. Dan hoeven bewoners zich niet ‘overvallen’ te voelen door bomenkap zoals aan de Churchillweg.

En de gemeente moet antwoord geven op vragen. Als de gemeente het antwoord niet weet, kan dat ook worden overlegd. En ‘nee’ is ook een antwoord!

Toegankelijkheid gemeente kan beter

Op de webpagina http://www.schiedam.nl/groenbeheer worden sinds kort de groenplannen bekend gemaakt. Toch zijn de aanwezigen niet te spreken over de toegankelijkheid van de gemeente. Wie een idee wil indienen bij de gemeente, komt nergens terecht. Het centrale telefoonnummer (14010) is heel lastig. Soms wordt aangeraden om maar een mailtje te sturen, maar veel ouderen kunnen niet mailen. De procesmanagers Buitenruimte handelen echter altijd alles af binnen 48 uur. Om de juiste contactpersonen altijd te kunnen vinden, stelt de groep een sociale kaart voor waar alle voorzieningen in staan. Of een koelkastmagneet met telefoonnummers, of een geplastificeerd A4tje.

Om in direct contact met de wijkbewonersteams of wijkprocesmanagers te kunnen praten over groenplannen en –problemen, zou het goed zijn als de ambtenaren spreekuur houden in de wijken.

Ingevlogen deskundigen…

De groep is enerzijds niet blij met deskundigen die van buiten de stad worden ingevlogen en (groen)plannen maken voor de stad terwijl zij de stad niet kennen. Anderzijds heb je voor het realiseren van sommige ideeën ook de deskundigheid of ervaring  van andere steden nodig.


Social Media

We houden u graag op de hoogte van SchiedamsDOEN.