Schiedammers & de stad samen aan de slag

Samen bijzondere plekken in de stad invullen, zoals het Gat van Bolmers

Op 25 november spraken 39 mensen over de invulling voor het Gat van Bolmers. Projectleider Maarten van Otterdijk en gespreksleider Hüseyin Kalyoncu ‘gebruiken’ het Gat van Bolmers als voorbeeld voor een aanpak waarbij de gemeente samen met bewoners bijzondere plekken in de stad gaat invullen. De aanpak gaat een paar stappen verder dan alleen inspraak, er wordt in gezamenlijke verantwoordelijkheid gekeken naar een gedeelde verantwoordelijkheid voor het gebied. Dus: niet alleen samen bedenken welke functies de plek kan krijgen, maar zelfs samen tekenen, wellicht samen bouwen en daarna ook samen onderhouden.

Zoals Hüseyin het uitlegde: “We willen samen praten hoe we bijzondere plekken in de stad samen kunnen invullen. Niet alleen de direct omwonenden hebben baat bij een goede invulling, maar alle Schiedammers. Als we bijvoorbeeld de Lange Haven opnieuw willen invullen, heeft ook iemand uit een andere wijk daarbij baat. De stad is van ons allemaal.” In het gele pand aan de Hoogstraat 85 leidde het tot een brede discussie.

Samen visie ontwikkelen

Voor het Gat van Bolmers bestaat geen centraal plan, benadrukte projectleider Maarten van Otterdijk: “Voor het ontwerpen en uitwerken van pleinen en parken hebben we verschillende deskundigen in huis. Maar we hebben ervoor gekozen om dit keer samen met de bewoners een nieuwe betekenis te geven aan de plek en samen een visie te ontwikkelen. We willen naar een vitale binnenstad.”

Al sinds 1972 een tijdelijk Gat

In 1972 heeft Bolmers een paar panden tussen de Broersvest en Broersveld gesloopt om een doorbraak te bereiken. Daarna is het stil komen te liggen. In de afgelopen jaren is er tal van keren met vastgoedontwikkelaars gesproken, maar er is geen projectontwikkelaar gevonden die nu serieus geld in die plek wil steken om daar woningen of een school te bouwen.

In het kader van Windkracht 13 is er aan het Gat van Bolmers een tijdelijke invulling gegeven met een pluktuin. Het pand dat daarnaast ligt, het Habe-pand, loopt van Broersvest naar Broersveld. Het is niet meer bewoonbaar, gevaarlijk en moeten gesloopt. De lege plek is daarmee straks zo’n 2000 m2. In de tuin staan een paar grote bomen die de moeite waard zijn om te behouden. De huidige gymzaal ligt daar goed op de zonzijde. De gemeente wil de tuin graag open houden en een groene uitstraling geven. Onder de panden die worden gesloopt wordt de bodem gesaneerd want die is vervuild door de jeneverindustrie vervuild.

Voor de invulling is niet al te veel geld beschikbaar, maar een goed plan zou ook nieuw geld kunnen losweken. Het bestemmingsplan stamt uit 2003, er wordt in 2014 een nieuw bestemmingsplan vastgesteld. Je mag pas een bestemming veranderen als er een concreet plan komt.

Tal van ideeën

Er kwamen ideeën voor een blok appartementen met 6 verspringende verdiepingen, met op de begane grond een tunneltje met uitzicht van Hundertwasser als verbinding naar de Broersveld. Een ander wil er een prominent gebouw neerzetten in de vorm van een grote fles Ketel 1 dat als Nolet-Hotel kan dienen. Of een permanente schaatsbaan waar je in de zomer kunt rolschaatsen. Weer een ander wil er een parkeergarage voor 150 auto’s zodat de Lange Haven autoluw kan worden.

Besloten park in de stad

Een groep jongeren kwam met een plan voor een permanente gebruiksplek voor iedereen: een groene plek, een park in de stad, waar je vanuit je huis lekker ‘even kunt gaan zitten’. Een plek dat als een actief podium voor de stad zou kunnen zijn, met een markt of iets anders bijzonders. Daarin zouden elementen van de Schiedamse haven kunnen staan, zoals silo’s van Huisman die als een soort culturele kiosken dienst kunnen doen. Kortom: een groots gebaar. Het kan ook half overdekt zijn, zoals sommige markten in Frankrijk. Ook andere aanwezigen missen in de stad de ‘open plekken’, zoals in Rotterdam of in Berlijn waar hippe feesten worden gegeven, een openlucht bioscoop of een rolschaatsfestijn, een markt of waar je iets met de kinderen kunt doen.

Er werd verwezen naar een overdekte straat in het Franse Antibes waar van alles gebeurt. Van weekmarkt tot hondenverkiezing, van BBQen in de zomer tot evenementen voor jongeren en voor ouderen. Een park met rust, maar ook met een podium, als een passage zoals in Rotterdam het park tussen de Kruiskade en de Binnenweg. Het kan een tuin zijn met een grote fontein, waar kinderen veilig kunnen spelen zonder verkeer in de buurt.

Kloostertuin met open facade

Er werd gesproken over een facade aan de beide zijden met een soort doorzichtige poort, zoals de Delftse Poort in Rotterdam waardoor je naar het park kunt kijken. Die poort zou ’s avonds kunnen worden afgesloten zodat het geen park wordt voor wildplassers.

In de 15e en 16e eeuw stond op die p het Broersveld het Kruisherenklooster met een grote tuin, zo weet een aanwezige historicus. “Met dit breng plan je eigenlijk die functie daar weer terug.”

Vast platform over bijzondere plekken

Om meer mensen over bijzondere plekken in de stad te laten meedenken, zoekt de gemeente naar mogelijkheden om zoveel mensen op de hoogte brengen van dit soort avonden. De aanwezigen vinden dat je bewoners en omwonenden niet alleen moet laten meedenken over kleine dingen en inrichting, maar ook over beleid. Over grote thema’s.

Er zou een vast platform moeten komen, bijvoorbeeld elke eerste maandag van de maand, waarin wordt overlegd over belangrijke plekken in de stad. De gemeente moet de deelnemers het vertrouwen geven dat er wat mee gebeurt, als incentive om ook echt te komen. Er moet terugkoppeling zijn.

De gemeente moet voor de invulling van dit soort plekken een stappenplan maken. Zet een duidelijk traject neer. Maak bijvoorbeeld een open forum op een website hoe over een plek wordt gedacht. Spreek een tijdpad af en stel een moment vast waarop je de ideeën verzameld wilt hebben. Zorg dat bewoners, toeristen, winkeliers, horeca allemaal vertolkend zijn in het plan. Maak 4 schetsontwerpen en betaal die. Stel ze tentoon. Haal de beste punten eruit en vorm een gerichte ontwikkeltuin die leidt tot een totaalplan.

En: Van het slopen moet je een feest maken. Dat moet je positief insteken. Maak er telkens een geweldige en positieve start van.