Schiedammers & de stad samen aan de slag

“Ik wil dat mijn kinderen trots op mij zijn”

Vrijwilliger Barbara Merentes is een grote kleine vrouw. Klein van stuk, maar met een groot hart en een enorme inzet. Ambtenaar Rubina Paul ontmoet haar bij het eerste lentezonnetje in de tuin van de Grote Kerk. Daar overhandigt ze haar een bloemetje voor haar enorme inzet in de stad. Niet alleen door de zon werd het een warme ontmoeting. Het eindigde in een serieuze analyse van wat er beter kan.

IMG_7274ICT-deskundige
Rubina Paul startte na haar opleiding Hogere Informatica in 2003 bij de gemeente Schiedam. Als ICT-deskundige ontwikkelt ze o.a. het gymzalen- en sporthallenrooster voor alle basisscholen, helpt ze collega’s met het systeem van leerlingenvervoer en maakt ze overzichten uit dit systeem. Ze haalt veel lol uit haar werk voor project StreetRulez!: “Vijfendertig vrijwillige sportcoaches van SWS Welzijn gaan op tal van pleinen met kinderen sportief aan de slag. Ook het contact met de basisscholen vind ik leuk. En bij het NME, Natuur & Milieu Educatief centrum, onderhoud ik de computers, help ik met het maken van presentaties en steun ik bij de Facebookpagina. Maar echt vrijwilligerswerk doe ik niet.”

Van Wereldvrouwen tot MR-lid
Barbara Merentes is daarentegen één bron van vrijwillige kracht. Ze geeft o.a. Spaanse les, zit in de MR van de basisschool van haar zoon, is klassenouder, helpt als BuurtKracht en is nu regielid in Groenoord. In 2011 volgde ze een welzijns-opleiding en startte ze in het buurtcentrum van Oost. Daar maakte ze kennis met met de Wereldvrouwen en met veel mensen van de gemeente. Doordat haar dochter Gaby te vroeg werd geboren, moesten ze drie-en-een-halve maand in het ziekenhuis blijven. “Maar God maakt alles goed, ondanks alles”, stelt Barbara standvastig. “Want Gaby is gezond en ik werd regielid in Oost.” Op De Peperklip, de school waarop haar zoon zit, werd ze in 2014 lid van de Medezeggenschapsraad, want, zoals Barbara zegt “ik hou van mijn vingers in de pan!”

Regielid in Groenoord
In 2015 verhuisde Barbara met haar gezin naar Groenoord, waar ze nu regielid is: “Wie een idee heeft om de leefbaarheid in de wijk te verhogen, kan een wijkaanvraag indienen. Dat zijn projecten van plantenbakken tot buurtfeesten of de speeltuin opknappen. Vijf keer per jaar bespreken we als regieleden die inzendingen met de wijkprocesmanagers. En ik help graag bij de uitvoering.”

Motivatie
Haar kinderen helpen vaak mee, van het versieren van de kerstboom, hapjes maken bij de buurtactiviteit, tot het schoonmaken van de wijk. “Ik leer mijn kinderen de lol van het vrijwilligerswerk en ik wil dat ze trots op mij kunnen zijn”, glimlacht Barbara. “Mijn kinderen zijn mijn motivatie. Ik ben er blij mee als mijn zoon trots zegt dat zijn moeder altijd komt helpen. Hij wilde daarom zelf ook in de leerlingenraad, maar zover is het nog niet.“

Spaanse les
Barbara Merentes werd geboren in Venezuela en groeide op in Curacao. Daardoor spreekt ze nu vier talen. Gestimuleerd door collega’s van SWS, en geholpen door de Bibliotheek Schiedam, startte Barbara voorzichtig met het geven van Spaanse les. “En nu geef ik al 22 volwassen mensen les en ik geef kinderen van de plusklassen les op de basisscholen De Troubadour en De Peperklip! Dat is zo leuk dat ik nu begonnen ben met mijn opleiding onderwijsassistent. Helaas moet ik die opleiding zelf betalen, en dat is voor mij veel geld.”

Naar elkaar luisteren
Aan Rubina en Barbara vragen we HOE we de samenwerking tussen ambtenaren en vrijwilligers verder kunnen verbeteren om tot een betere stad te komen. Rubina roept meteen: “Dat begint zoals nu, door bij vrijwilligers te horen waar ze allemaal mee bezig zijn en te vragen waar je bij kunt helpen!” Barbara lacht: “Vrijwilligerswerk moet je vanuit je hart doen. Je wordt er vrolijk en gezond van.”

Eenvoudige en fleurige taal gebruiken
Barbara tipt: “De communicatie tussen de gemeente en burgers kan veel beter. Gebruik nu eens niet allemaal van die ingewikkelde woorden. Maak de taal niet alleen eenvoudiger, maar ook fleuriger! En als je iets wilt vertellen in een brief, zet dan bovenaan wat belangrijk is. Voor sommige mensen is het lezen van zo’n brief zo moeilijk dat ze nooit het einde van die brief halen. Daarnaast zou het voor veel allochtonen helpen als er een korte weergave van de boodschap in het Engels zou staan!”

Terugkoppelen na enquête
“Ook de terugkoppeling na het houden van enquête blijft vaak uit”, aldus Barbara. “Je bereikt de ouderen via Het Stadsblad en jongeren via internet. Maar dan moet de website wel veel makkelijker worden ingedeeld en met correcte gegevens. Je kunt soms iets niet vinden.”

Conclusie van dit gesprek: Vrijwilligers verzetten vaak bergen omdat ze hun werk vanuit hun hart doen. Daarmee zijn ze een goed voorbeeld voor hun kinderen. De gemeente kan beter communiceren door in brieven eenvoudiger en fleuriger taal te gebruiken, dus Jip-en-Janneke-taal, en dat wat belangrijk is, bovenaan te zetten. Allochtonen help je door de boodschap kort in het Engels te plaatsen.

“Vrijwilligerswerk moet je vanuit je hart doen. Je wordt er vrolijk en gezond van.”

IMG_7279

Links Rubina Paul, rechts Barbara Merentes 

Social Media

We houden u graag op de hoogte van SchiedamsDOEN.