Schiedammers & de stad samen aan de slag

Praten over thema Jeugd in de winkel van Tante Yo

Op dinsdagmiddag 29 oktober werd samen met een aantal jongeren in ‘de winkel van Tante Yo’ aan de Groenelaan in Zuid gesproken over het thema Jeugd. Koos van Batenburg, medewerker van de gemeente, leidde het gesprek waaraan 12 jongere en oudere Schiedammers en ambtenaren deelnamen. Eén van de jongeren is al vijf jaar bezig om een Jongerenhonk voor elkaar te krijgen in de wijk. De groep dacht positief mee. Met burgerkracht moet het lukken, zeker in De Gorzen!

IMG_2497

 • De groep stelde vast dat veel Schiedammers niet weten hoe ze iets aan de gemeente moeten vragen. Helaas beloven opbouwwerkers soms een hoop, maar komen ze niet alles na. De wijkprocesmanagers doen het wel goed.
 • Het telefoonnummer 14010 van de gemeente voelt soms als een soort ballotagecommissie. Soms lijkt het alsof de telefonistes bepalen of jouw vraag wel belangrijk genoeg is. Als je niet iemand bij naam kent, kom je nergens doorheen. Ook de website is een doolhof, dus de gemeente voelt soms als een muur waar je tegenaan loopt.
 • Hoe kunnen ambtenaren steun bieden aan mensen die in de wijk iets willen doen? Wat hebben de wijk- en straatteams nodig van de gemeente om hun doel te bereiken?
 • Zeggenschap is dat betrokken mensen in de wijk invloed kunnen hebben op de beslissingen die worden genomen, dus invloed hebben op het beleid. Je moet door een gemeente geholpen kunnen worden om het tot een resultaat te maken. Mensen moeten snappen wat er gebeurt. Maar zeggenschap betekent niet dat je je zin krijgt als je meepraat.
 • Ambtenaren moeten meer met hun voeten in de wijk gaan staan. Ze kunnen ook in de wijk werken. Het zou handig zijn als ambtenaren een dagdeel per week, maar dan ook ’s avonds, in de wijk zouden zitten en beter bereikbaar zouden zijn.
 • Schiedams DOEN is al goed als discussieplatform en voor de relatie tussen de gemeente en de Schiedammers. “We zien de gemeente als 1 groot blok, maar Jan en Koos zijn nu een mens voor mij en geen ‘ambtenaren’ meer. Als je bij de gemeente bent, wordt er gesproken over ‘de burger’, terwijl we allemaal verschillende Schiedammers zijn.”
 • Een jongere: je moet je afvragen waar je de gemeente eigenlijk voor nodig hebt?  Wij gaan een koffiebar voor jongeren op de Hoogstraat opzetten en hebben van de gemeente alleen de vergunning nodig. De gemeente moet vooral ruimte geven aan burgers om eigen initiatieven te ontwikkelen.
 • Een jongere: ik had me opgegeven om mee te denken over de Pluktuin in het Gat van Bolmers. Ik hoorde niets meer en werd toen gebeld voor de opening. De gemeente had bedacht dat het leuk voor mij zou zijn als ik me zou inzetten voor het onderhoud. Waarom laat een gemeente je niet meedenken over het ontwerp, maar alleen het onderhoud doen? Waarom wil de gemeente alles zelf regelen?
 • Als een probleem te groot wordt, wordt altijd gewezen naar de gemeente. Door dingen met elkaar dingen te DOEN, ga je op allerlei manieren beter met elkaar samenwerken.
 • Ook binnen de ambtelijke organisatie moet de knop om. Dat is soms heel moeilijk. We komen er langzaam achter dat sommige burgers het soms beter weten dan wij.
 • Wat doen die ambtenaren eigenlijk allemaal? Ik heb geen idee waar ze mee bezig zijn! Antwoord van de ambtenaar: Dat is een leuke vraag. Aan ons is gevraagd om duidelijk te maken wat onze wettelijke taken zijn, wat we in de wijk doen en hoe we naar de toekomst kijken.
 • Publieke organisaties en gemeenteland zijn heel ingewikkeld en welke weg je moet bewandelen is niet altijd duidelijk. Ik zou weleens een dag willen meelopen en leren hoe dat werkt.

IMG_2500

Jongerenclubhuis in Zuid

Een jongere wil in Zuid al vijf jaar lang een plek voor jongeren opzetten: “Binnenkort is ons clubhuis weg. We willen een plek voor jongeren om gewoon te zijn. We hoeven geen dingen te ondernemen en organiseren. We willen gewoon met elkaar kunnen praten en een beetje poolen. We willen wel iemand als toezichthouder. Ik krijg het al vijf jaar niet voor elkaar. Er zijn tal van jongeren-overleggen geweest. Ik heb ook een businessplan geschreven. We willen voor clubhuisprijzen een colaatje kunnen drinken. Maar de gemeente is niet geïnteresseerd in een hangplek voor ons. Ik ben al vier keer met de gemeente gaan praten en hoor telkens niets meer terug. Ze willen ons geen pand, toezichthouder of vergunning geven. We wilden graag het leegstaande pandje van de kinderboerderij, maar dat wilden de omwonenden weer niet. Als we geen nieuwe plek krijgen, gaan jongeren zich vervelen en rotzooi trappen. Maar de gemeente zegt: ‘wij hebben ervoor gestudeerd en weten het beter. Wij weten wat het beste is voor de wijk.’”

Suggesties vanuit de groep:

 • Je zou wellicht in eerder stadium moeten overleggen nog voor je je hele plan klaar hebt. Dan kan je de gemeente vragen om mee te denken over je plan en je pand.
 • Kijk wat je met eigen vrijwilligers kunt doen. Er zijn genoeg vrijwilligers die iets leuks willen doen voor jongeren en voor de wijk.
 • Maak er een vereniging van. Klop dan nogmaals bij de gemeente aan. Als de huur een fractie is van wat de professionals kosten, kan het lukken.
 • Je kunt samen met allerlei andere verenigingen het pand gaan betalen. Dan kun je ook de groep vrijwilligers delen. Als je alle straatteams bij elkaar krijgt, krijg je die vrijwilligers ook.
 • Je zoekt alleen naar een pand, maar je moet er eerst naar zoeken om samen iets met andere partijen te doen. Je moet tot een plan komen waar mensen in geloven.
 • Je moet zelf voor 200% in je plan geloven. Zorg voor draagvlak. Laat iedereen inzien wat ze ermee winnen. Dien dan pas je idee in.
 • Zoek ook naar sponsors en fondsen.
 • Er wordt vooral op professionals bespaard. Burgerkracht betekent dat je het zelf moet doen.
 • Kijk naar het Maasboulevardfestival. In de wijk de Gorzen zit een geweldige burgerkracht. Zorg dat je die kracht achter je krijgt. Dan gaat het je zeker wel lukken!

IMG_2501