Schiedammers & de stad samen aan de slag

Overleggen in kleinschaliger comités

Huseyin Kalyoncu, medewerker bij de gemeente Schiedam, was als gespreksleider op 25 september in Huize Frankeland in gesprek met veertien Schiedammers en zes ambtenaren.

Robbert Halffman, gemeentesecretaris van Beesel, was als ‘buitenstaander’ te gast.

  • Op de vraag of er een budget is bepaald voor mogelijke voorstellen, antwoordt Huseyin dat er niet vooraf een budget is bepaald. De ideeën moeten wel binnen de wet vallen, moeten technisch haalbaar zijn en financieel uitvoerbaar zijn. Daarnaast moet het idee zorgen voor een transparante samenwerking, de samenwerking verbeteren en zorgen voor een efficiëntere samenwerking.
  • Bij het begin van het gesprek worden vooral zorgen van de Schiedammers opgesomd. Zoals de winkelleegstand in het centrum, het feit dat er minder geld is voor hulp en zorg, milieuproblemen zoals fijnstof en lawaai, vermindering van groen, en tenslotte het feit dat een aantal Schiedamse scholen onder de maat presteren. Daarna wordt er toch ingezoomd op mogelijkheden om problemen samen op te lossen: hoe doe je dat samen?
  • Sommige Schiedammers liepen in het verleden aan tegen een arrogante houding van ambtenaren, die Schiedamse wijken slecht bleken te kennen.
  • Het zou goed zijn als de gemeente van tevoren duidelijk maakt welke beslissingen al zijn genomen en over welke zaken de bewoners mogen meepraten. De gemeente moet openheid geven van zaken die gebeuren in de stad., de informatie vergroten in het algemeen belang van de stad en probleem- en pijnpunten respectvol communiceren.
  • Er blijkt behoefte aan meer persoonlijk contact tussen burgers en ambtenaren. Er wordt over een oplossing gesproken in de vorm van een wijk-vertrouwenspersoon waar je als burger kunt aankloppen, of een forum op internet, een informatieve koffie-avond bij mensen thuis voor een gesprek in een klein team. Zo’n avond kan ook door buurtbewoners worden georganiseerd en er kunnen ambtenaren bij worden uitgenodigd.
  • Nu de gemeente meer verantwoordelijk wordt voor zorg, wordt er gesproken over het besparen op hulp en zorg. Wijkverpleegkundigen kunnen initiatieven nemen en de gemeente kan daarin faciliteren.
  • Veel problemen in de stad ontstaan doordat de communicatie hapert en mensen niet op de hoogte zijn van zaken. De gemeente kan faciliteren om alle initiatieven in de stad inzichtelijk te maken, zodat je weet wat speelt in de stad. Dit gaat dan ook om bewonersinitiatieven, welzijnswerk en bibliotheek.
  • Men vindt het jammer dat de gemeentepagina in het Nieuwe Stadsblad verdwijnt. Als alternatief worden informatiezuilen genoemd en een informatieve app met informatie over elke wijk.
  • Je moet als gemeente dingen durven loslaten en de verantwoordelijkheden bij bewoners neerleggen.
  • Er is behoefte aan een database met bewoners en ondernemers in elke wijk die bepaalde expertise hebben, of mensen in de stad die een bepaalde kennis hebben over hun buurt.

Frankeland, 25 sept