Schiedammers & de stad samen aan de slag

Over ons

SchiedamsDOEN-team
In het SchiedamsDOEN-team wordt door een aantal ambtenaren en burgers nauw samengewerkt. In het team zitten de volgende personen:

  • Annemiek Verzijl, programmamanager SchiedamsDOEN
  • Diana Quak, medewerkster SchiedamsDOEN
  • Koos van Batenburg, team Personeel & Organisatie
  • Leonie Hulshof, Strategisch beleidsadviseur Europa binnen de Concernstaf
  • Liesbeth Roeles, team Economische Zaken binnen Stadspromotie
  • Marcel Kreuger, wijkprocesmanager van Zuid, Spaland en Sveaparken
  • Astrid van Pelt, Fun-key Events
  • Janet van Huisstede, Van Huisstede Communicatie

 

Wat is SchiedamsDOEN?
SchiedamsDOEN is een houding en een vorm van gedrag, waarbij burgers en ambtenaren sámen vernieuwingen oppakken in de stad, waarmee Schiedam nóg leuker wordt om in te wonen. Door ‘Schiedams-te-DOEN’ werkt iedereen in de stad transparanter samen, efficiënter, en wordt er beter gecommuniceerd. Op tal van plekken in de stad wordt al gewerkt met de SchiedamsDOEN-mentaliteit. Dat varieert van geveltuintjes en wijkdeals voor eigen onderhoud van je buurt, tot het Burgerkennisnetwerk. Het SchiedamsDOEN-team helpt dit te faciliteren en verbindt partijen aan elkaar.

Diverse communicatie-middelen
U kunt alle activiteiten van SchiedamsDOEN volgen via www.facebook.com/SchiedamsDOEN en via www.twitter.com/SchiedamsDOEN en vanzelfsprekend via deze website www.schiedamsdoen.nl

Heeft u ook een mooi voorstel?
Heeft u zelf een voorstel waarmee u de stad leuker kunt maken? Is het een voorstel waaraan burgers en ambtenaren kunnen samenwerken? Laat het ons weten. Stuur een mail naar post@schiedamsdoen.nl en vermeld duidelijk uw naam en telefoonnummer. Dan nemen we snel contact met u op!

Wat hebben we tot op heden gedaan?
Eind 2013 startten we met SchiedamsDOEN. We hebben toen twintig brainstorms gehouden over uiteenlopende onderwerpen.
Aansluitend heeft iedereen in Schiedam, zowel burgers als ambtenaren, voorstellen kunnen indienen om de stad leuker te maken. De voorstellen moesten door burgers en ambtenaren sámen kunnen worden opgepakt, ze moesten zorgen voor een efficiëntere manier van samenwerken én voor meer transparantie.
Van de 131 voorstellen bleken er na onderzoek door de Haalbaarheidscommissie 70 goed haalbaar. De andere voorstellen waren al lopend beleid of voldeden niet aan de voorwaarden.
Na stemming werd de Top10 door alle wethouders ‘geadopteerd’.
Inmiddels is een groot deel van alle voorstellen al helemaal gerealiseerd of in een andere vorm voortgezet. Op de pagina ditDOENwe staan alle lopende en inmiddels afgeronde projecten per categorie. De categorieën variëren van ‘Groen en Leefomgeving’ tot ‘Stadsmarketing en Economie’.

HOE doe je SchiedamsDOEN?
Om burgers en ambtenaren meer ‘out of the box’, dus ànders te leren denken, organiseren we bijzondere bijeenkomsten. Zo waren we gastheer voor de Krachttour van het Ministerie van BZK, organiseerden we een Kennishub met ambtenaren, faciliteerden we mede de Summerschool en gaan we binnenkort met ‘de SchiedamsDOEN-TukTuk’ naar allerlei wijken en evenementen om met buurtbewoners te praten.


Social Media

We houden u graag op de hoogte van SchiedamsDOEN.