Schiedammers & de stad samen aan de slag

“Nu veel meer ruimte om anders te werken”

Emke Westra vertelt op het terras van het Stedelijk Museum Schiedam, een gebouw dat door Vastgoed wordt beheerd, over de veranderingen die binnen deze afdeling en de gemeente plaatsvinden. En over de 600 jonge ambtenaren die in maart 2016 naar Schiedam komen.

IMG_7423

Spil en vraagbaak
Emke studeerde geschiedenis en bestuurskunde in Leiden. Na haar master en ervaring bij Berenschot, startte ze bij de gemeente Schiedam als assistent van wethouders Wil Visser en later Peter Groeneweg. Het verbeterplan dat er voor Vastgoed lag, ‘triggerde’ haar. Inmiddels werkt ze daar nu drie jaar als procesmanager: “Ik ben een soort spil en vraagbaak in het Vastgoedteam. Over gebouwen die we beheren en wat die gebouwen voor de gemeenschap kunnen betekenen. We proberen ons bezit af te slanken waar mogelijk, want beheer kost onze gemeente – dus ook de Schiedammers – nu eenmaal geld. Samen met Grondzaken bekijken we wat we tijdelijk en op de lange termijn met nog onbebouwde grond kunnen doen.”

600 jonge ambtenaren
“Echt berentrots” is Emke Westra op het feit dat ze de ‘pitch’ heeft gewonnen van de Jonge Ambtenaren Dag 2016: “Op 31 maart komen zo’n zeshonderd jonge ambtenaren uit het hele land naar Schiedam. We hebben ze over de streep getrokken met een bidbook verpakt in een Schiedam Glossy en een filmpje waarin we Schiedam als jong en stoer hebben neergezet, en het bestuur van de landelijke stichting is als jury hier komen kijken. Een groot deel van die mensen komt zeker ook terug naar de stad met hun gezinnen of vrienden.”

Ruimte krijgen
Ze is er vooral blij mee dat ze binnen het ambtenarenapparaat nu de ruimte krijgt om dit soort zaken te organiseren. “In het vorige college is al veel werk verzet om het vertrouwen in jezelf terug te krijgen. Je mag fouten maken! De top straalt nu uit: ik vertrouw je, ik neem je bloedserieus, ik waardeer je. Dat is zo belangrijk, ook voor de kwaliteit van werk die nu wordt geleverd.” Ze benadrukt met wat voor goede club mensen er keihard wordt gewerkt aan de stad. En hoe zij zuinig willen omgaan met de portemonnee van de Schiedammers.

Werken in samenhang
“We zijn binnen Vastgoed de afgelopen twee jaar echt anders gaan werken”, stelt Emke. “Meer in samenhang met elkaar binnen teams die met de gebouwen en grond in de stad bezig zijn, en meer in overleg met Schiedammers zelf. Zo hebben we meegeholpen om het SchiedamsDOEN-initiatief te steunen voor het stads- en voedselbanktuinieren op braakliggende gronden. Voorheen was de gedachte ‘daar gaan we straks nog iets mee doen, dus dat blijft leeg’. Nu overleggen we hoe we bijvoorbeeld met een contract voor vijf jaar iets tijdelijk en nuttig kunnen invullen met een voorstel van Schiedammers.”
Zo zijn de wijkcentra overgedragen aan de wijkbewoners zelf. “We vragen ons telkens af voor wie wij een huisvestingstaak hebben”, benadrukt Emke. “De wijkcentra werden afgestoten. Als de wijkbewoners graag iets met het gebouw willen, kunnen wij proberen om met de wijkprocesmanagers ons netwerk in te zetten om dat mogelijk te maken.”

Leegstandsbeheerders
Voor tal van lege gebouwen wordt samengewerkt met vijf leegstandsbeheerders. Zo werkt Meurkens & Meurkens aan de tijdelijke invulling van de voormalige muziekschool aan de Lange Nieuwstraat, en beheerde Anna Vastgoed & Cultuur de voormalige Monopole bioscoop waarin KoffieMET is gehuisvest. Livable is ingeschakeld in de wijk Oost voor studentenhuisvesting. Die studenten wonen goedkoper doordat ze iets terugdoen voor de wijk. Ook de wijkprocesmanagers worden ingezet als de ‘oren en ogen’ voor waar de markt behoefte aan heeft. Emke: “Door met goede afspraken en tijdelijke contracten te werken, hebben we de tijd om heel bewust naar een goede permanente invulling te zoeken. Dat kan verkoop of een nieuwe ontwikkeling zijn. Zo hebben we de Regionale Belastingdienst en Tebodin kunnen vestigen in het pand aan het Stationsplein waarin eerder onder andere het GAK en UWV zaten.”

Bestemming
Voor sommige gebouwen houdt Vastgoed vast aan het programma dat voor die plek is vastgesteld. “Hierin hoort het Stedelijk Museum Schiedam, en voor Monopole zoeken we ook een invulling die het museumkwartier kan versterken”, zegt Emke stellig. Veel beeldbepalende gebouwen zijn niet van de gemeente en daarbij kan Vastgoed dan alleen als adviseur optreden. “Het voormalige DCMR-gebouw komt vaak ter sprake, bijvoorbeeld in discussies over de entree van de binnenstad en voor studentenhuisvesting. Maar wij hebben daar – helaas – geen invloed op. Nee, we gaan dat soort gebouwen ook niet aankopen.”

De Kloosterplaats
De andere vorm van samenwerking, blijkt ook uit de aanpak van het voormalige Gat van Bolmers, zojuist omgedoopt tot de Kloosterplaats: “Daar is heel open samengewerkt met Bolwerk, de groep creatieve Schiedammers, die daarvoor zelf een stadstuin met horeca hadden getekend. De ideeën van die professionele architecten, ontwerpers en kunstenaars voor een stadspark met natuurspeelplaats, gaan we samen met hen realiseren. En er komt geld beschikbaar om de voormalige Comeniusgymzaal te verbouwen naar daghoreca.”

Burgers denken mee
Ook met het Burgerkennisnetwerk, ontstaan via SchiedamsDOEN, wordt inmiddels goed samengewerkt. Twee burgers uit het netwerk hebben meegedacht over de nieuwe nota Grond met daarin duidelijke afspraken over erfpacht. “Voor sommige ambtenaren betekent het echt dat ze uit hun ‘comfortzone’ moeten komen… een burger die zich bemoeit met jouw werk!”, lacht Emke. “Maar het is heel verfrissend om soms te kunnen zeggen ‘ik weet het even niet, wat vind jij?’. Zo hebben we brainstorms gehouden op pandniveau over Schieveste en Monopole.” Emke raakt enthousiast over het voorstel om drie leegstaande panden als ‘discussiestukken’ in te zetten met burgers voor een tijdelijke invulling: “Goed voorstel voor SchiedamsDOEN!”

Wat doet Vastgoed?

Het team Vastgoed werkt nauw samen met de teams Grondzaken, Planeconomie en Erfpacht die samen dertig fte’s tellen, dus meer dan dertig personen, want er werken ook parttimers. Binnen Vastgoed beheren vijftien ambtenaren zo’n tweehonderd objecten in de stad. Dat varieert van het museum en theater tot sportaccommodaties, kantoorgebouwen en loodsen.

Social Media

We houden u graag op de hoogte van SchiedamsDOEN.