Schiedammers & de stad samen aan de slag

“Allemaal leren om je eigen talenten te gebruiken”

Marco Specker heeft een wonderlijke geschiedenis van rondreizend circusartiest tot een vaste rots als wijkcoördinator voor BuurtKracht in de wijk Oost. Mirjam Schippers is beleidsadviseur bij de gemeente waar zij zich ook richt op vluchtelingenwerk. Al snel na het uitreiken van het bloemetje van Mirjam aan Marco in het bijzijn van het tienkoppige BuurtKracht-team, gaat het gesprek tussen die twee over het helpen van vluchtelingen aan een woonruimte. Het belang van menselijk contact en het helpen als ‘goede buur’ houdt hen dagelijks bezig.

IMG_7193BuurtKracht-baby
“Voor BuurtKracht in Oost ben ik zo’n twintig uur per week het eerste contact voor de mensen in de wijk”, legt Marco uit. “Mensen die hulp nodig hebben, kunnen bij ons aankloppen. Bijvoorbeeld om de hond uit te laten voor iemand die ziek is, helpen bij het doen van de administratie, een kamer verven bij een oudere, en – zeker nu het mooi weer wordt – de tuin zomerklaar maken voor mensen die slecht ter been zijn. Veel eenzame mensen willen gewoon een keer een praatje maken, of nog eens samen met hun bootje varen.” Ouderen, maar ook jongeren kunnen heel eenzaam zijn. Trots vertelt Marco: “We hebben inmiddels zelfs een ‘BuurtKracht-baby’. Twee eenzame jongeren hebben we aan elkaar gekoppeld. Ze zijn samen heel gelukkig en hebben nu een baby. Ja, we zouden een wijk-dating-site kunnen opzetten!”

‘Kleine dingen’ juist belangrijk
Mirjam beaamt dat eenzaamheid in haar werk een belangrijk aandachtsgebied is. Binnenkort praten beleidsadviseurs van zestien gemeenten hierover. Juist de ‘kleine dingen’ zijn belangrijk: menselijk contact en een goede buur zijn. “Daarnaast richt ik me ook op diversiteit,” legt ze uit. “Hoe koppelen we allochtoon aan autochtoon, jong aan ouder? Hoe krijgen we mensen uit hun huis?” Mirjam werkt al sinds 1982 bij de gemeente Schiedam in tal van functies op sociaal gebied: van huisbezoeken voor de sociale dienst tot re-integratietrajecten voor bijstandsgerechtigden. Nu werkt ze in het team Zorg, Welzijn en Sport. “Want eigenlijk heeft alles met je gezondheid te maken. Eenzaamheid maakt ongezond.”

Je kan het zelf
Marco benadrukt dat het belangrijk is om mensen op hun eigen talenten te wijzen. En vooral niet iets over te nemen als mensen het zelf eigenlijk best kunnen: “We werken vanuit BuurtKracht sámen met de bewoners, niet vóór de bewoners!” En Marco weet als geen ander hoe je zelf op zoek kunt gaan naar je eigen talenten. Voordat hij de ziekte Parkinson kreeg, werkte hij twintig jaar als artiest op de trapeze en met de dieren in het circus. Zo reisde hij met diverse grote en kleine circussen de wereld rond. Nu voelt hij zich een vaste kracht in Oost en haalt hij daaruit zijn levensplezier.

Echte interesse tonen
Tussen ambtenaren en vrijwilligers kan het contact wel beter, stelt Marco: “Ik zie en hoor vaak dat ambtenaren geen échte interesse hebben voor de vrijwilligers. Soms komt er iemand een toespraak houden bij een mijlpaal, maar daarnaast laten ze zich niet zien. Veel vrijwilligers lopen echt ‘hun benen uit hun reet’ voor de gemeenschap. Dan is een welgemeend compliment veel belangrijker dan een toespraak met bloemen of een jaarlijkse vrijwilligersbijdrage van € 200. Als je een ezel een wortel voorhoudt, gaat hij vanzelf lopen. Geef mensen échte aandacht, en ze gáán voor hun buurt.”

Meer meedenken met beleid
Mirjam ziet ook dat die aandacht voor elkaar veel beter kan. Als ambtenaar heeft zij behoefte aan meer denkkracht vanuit de vrijwilligers bij het samenstellen van het beleid. “We doen er als gemeente van alles aan om burgers méér te laten meedenken. Bijvoorbeeld nu over het nieuwe sportbeleid. Vaak zijn het dezelfde mensen die hun stem laten horen. Hoe krijgen we meer mensen uit de wijken zover dat ze meedenken?” Marco noemt meteen een aantal namen van mensen in de wijk die hij hiervoor aan tafel wil slepen. Ter plekke maken Marco en Mirjam een afspraak dat er een brainstorm komt. En er wordt een afspraak met Mirjam gemaakt dat zij meegaat op een donderdag om in Oost eenzame mensen thuis te bezoeken.

Conclusie van dit gesprek: Als we welgemeende interesse tonen in elkaars werk, zetten meer mensen zich voor elkaar in met veel meer plezier. En eenzaamheid los je soms al op door gewoon bij mensen aan de deur te kloppen.

IMG_7197

 

IMG_7186

IMG_7191

Social Media

We houden u graag op de hoogte van SchiedamsDOEN.