Schiedammers & de stad samen aan de slag

Met Co-creatie maak je sámen de stad

Gemeente, inwoners en bedrijven zijn gebaat bij een goede samenwerking. Ook bij de realisatie van projecten in de buitenruimte. Steeds vaker willen Schiedammers actief meewerken aan hun buurt. Niet alleen nadenken over een mogelijke invulling van een plein, maar het plein concreet samen met ambtenaren invullen. Met een ander woord: co-creatie.

Kevin Koenrades (26 jaar), van de opleiding International Leisure Management, onderzocht afgelopen jaar drie van deze co-creaties: De Kloosterplaats in het Centrum (voormalig Gat van Bolmers), de Buurtwerkplaats in Oost en de Schrijversbuurt in West. Hij komt tot nuttige conclusies en tips waarmee Schiedammers en de gemeente nieuwe co-creaties nog beter kunnen aanpakken. 

Verantwoordelijkheid nemen
“Ik heb veel interviews gehouden, zowel met de ambtenaren als met de inwoners die bij die projecten waren betrokken”, vertelt Kevin. “Het viel me op dat Schiedam eigenlijk heel goed bezig is. Ook de bewoners zien dat er een positieve verandering is ingetreden in de samenwerking.” In De Schrijversbuurt zijn bijvoorbeeld alle betrokkenen van het begin tot het eind meegenomen in alle stappen en bij alle beslissingen. Bij De Kloosterplaats heeft de groep Bolwerk veel verantwoordelijkheid genomen. Omwonenden stelden zich daardoor in de loop van het proces wel minder actief op.”

Rompslomp?
Kevin waarschuwt dat participatie en co-creatie niet perse hetzelfde zijn. “Participatie zegt eigenlijk ‘je mag meedoen’, en co-creatie stelt ‘we willen graag samenwerken om iets tot stand te brengen’. Dit moet dan wel oprecht zijn en door alle betrokkenen worden gedeeld. In de onderzochte projecten is dit het geval, anders was het vermoedelijk ook niet gelukt. Er zijn echter nog ambtenaren die het maar ‘een hoop rompslomp vinden’. Het kost tijd en energie om daar doorheen te komen.”

IMG_4573

Kevin Koenrades (rechts) in gesprek met Maarten van Otterdijk, projectmanager van De Kloosterplaats.

Instructiewaaier voor Co-creatie
Om Co-creatie te ondersteunen, heeft Kevin een instructiewaaier ontwikkeld met de titel DUIDELIJK, een begrip dat centraal staat in zijn bevindingen. Daarin staan adviezen hoe je samen kunt co-creëren. Deze waaier is voor iedereen beschikbaar. Als Schiedammer kun je de waaier afhalen bij de balie van het Stadskantoor aan het Stadserf. Je kunt hem ook aanvragen via post@schiedamsdoen.nl. Vermeld dan duidelijk je naam en adres. Klik op de volgende link voor de digitale versie van de Toolkit:

Toolkit voor co-creatie DUIDELIJK door Kevin Koenrades voor SchiedamsDOEN, DEF

toolokit

De Kloosterplaats
Al veertig jaar lag tussen de Broersvest en Broersveld het zogeheten ‘Gat van Bolmers’. Op 25 november 2013 organiseerde SchiedamsDOEN een discussieavond in ‘het gele pand’ aan de Hoogstraat 85 voor iedereen die wilde meedenken over een mooie invulling voor ‘het gat’. Zo’n veertig Schiedammers brachten uiteenlopende ideeën in: van woningen tot een winkelcentrum. Een vriendenkring van jonge Schiedamse professionele architecten en ontwerpers kwamen met een plan voor een plein waar ook hun kinderen zouden kunnen spelen. Projectleider Maarten van Otterdijk en zijn team gingen samen met deze ‘club of experts’ aan de slag. De club ‘jonge honden’ noemde zich Bolwerk. Samen deelden ze met de betrokken ambtenaren hun kennis, capaciteit en kunde, voerden open discussies, en werkten samen op basis van gelijkwaardigheid. Bolwerk betrok omwonenden bij de opvolgende stappen. Op woensdag 8 juni toonden de co-creatoren de Kloosterplaats vol trots aan geïnteresseerden. Ter plekke is nu te zien hoe de Kloosterplaats eruit gaat zien. Op 6 juli om 16 uur gaat de laatste steen er feestelijk in. Aansluitend wordt de beplanting aangelegd, in het najaar volgen de bomen. Voor de horecagelegenheid wordt binnenkort een tender uitgeschreven. Bolwerk en gemeente zoeken naar een partij die aansluit op een publiek met kinderen. Zie ook: https://www.youtube.com/watch?v=ZP3gTACckyo

IMG_4476

Inwoners van West actief met De Schrijversbuurt
Bij de herinrichting van De Schrijversbuurt kon iedereen zich aanmelden. Dertig bewoners vormden een actieve werkgroep. De rest van de wijk bleef actief betrokken via bewoners-informatieavonden waar zij opmerkingen konden maken over de voorgestelde plannen. Alle betrokkenen konden van het begin tot het eind samen keuzes maken. De betrokken ambtenaren leerden veel van de emoties en belangen van de bewoners en zagen hen ook echt als collega’s in het proces. Anderzijds kregen de inwoners inzicht in de problematiek waarmee ambtenaren zich dagelijks geconfronteerd zien. Zie ook: http://www.schiedam.nl/Schrijversbuurt

FOTO 4

Buurtwerkplaats De Buren in Oost
Joost Krop wilde zijn wijkbewoners via De Buurtwerkplaats graag aansporen om een actieve bijdrage te leveren aan de leefbaarheid van Oost. Buurtwerkplaats De Buren streeft er nu naar om uit te groeien tot een wijkonderneming die Oost laat bloeien vanuit haar eigen krachten en talenten. Sinds januari 2016 wordt er hard gewerkt aan De Buurtwerkplaats. Daar ontplooien Oost-bewoners zelf activiteiten en creëren werkzoekenden nieuwe kansen. De Buurtwerkplaats is een ‘coalitie van partijen’ waarin naast de gemeente en wijkbewoners ook vakopleiding SPG en Stroomopwaarts deelnemen. Joost Krop, zelf buurtbewoner, is kwartiermaker. Zie ook: http://www.deburenschiedam.nl

1-DSC_0088


Ook een goed voorstel voor SchiedamsDOEN? Mail naar post@schiedamsdoen.nl en vermeld duidelijk je naam, telefoonnummer en e-mailadres.

Social Media

We houden u graag op de hoogte van SchiedamsDOEN.