Schiedammers & de stad samen aan de slag

Masterclass in de Krachttoer-bus

Op 12 juni kwamen medewerkers van de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) en het Ministerie van BZK (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) naar Schiedam met de Krachttoer-bus. Deze bus rijdt het hele land door om gemeenten te helpen bij burger-participatie: hoe kunnen burgers en ambtenaren beter gaan samenwerken om met minder geld en meer plezier meer te bereiken in de eigen stad en wijk?

PopUpTV maakte van deze zomers dag een leuke impressie. Bekijk het filmpje en klik hier.

Jornt van Zuylen is één van de participatie-specialisten van BZK en gaf een Masterclass in de Krachttoer-bus voor Schiedammers én ambtenaren: “Deze bus is een podium voor maatschappelijke initiatieven, heeft een ontmoetingsfunctie – want in de bus is het leuker dan in een gemeentehuis – en zorgt voor verbinding via workshops.”

Schiedams Doen - 3027  Krachttoer-0741

Drie vragen

Aan de 22 aanwezigen stelde Jornt drie vragen: “Wat is je passie, wat is je naam en functie, en welke vraag wil je aan het einde van de sessie beantwoord hebben?”

Zo kwamen o.a. de volgende vragen naar voren, waaruit een inspirerende discussie volgde:

 • Ik wil helpen met het overdragen van kennis en passie, ook richting jonge mensen. Daarbij loop ik aan tegen de enorme schutting tussen Werk & Inkomen van de gemeente en het UVW. Hoe kunnen we samenwerken aan het creëren van werk en overdragen van kennis?
 • Ik word warm van samenwerkingsvraagstukken. Hoe kunnen we als overheid samen met bewoners een sociaal sterkere stad worden?
 • Welke afwegingen maak je als ambtenaar om een burgerinitiatief verder te helpen?
 • Hoe kan je als ambtenaar bij collega’s bewerkstelligen dat ze burgers snel gaan helpen en de vraag niet onderop de stapel leggen omdat het extra werk betekent?
 • Hoe kan ik Schiedammers beter wijzen op hun rechten? Een wijk of buurt kan bijvoorbeeld zelf vragen om het betaald parkeren op te heffen, maar van dat recht is nog nooit gebruik gemaakt. Terwijl er wel geklaagd wordt over het betaald parkeren.
 • Voor ons als Vrijwilligersorganisatie zijn de Doeners de nieuwe vrijwilligers. Die willen we matchen, verbinden, begeleiden en opleiden. Hoe krijg ik het concept van ‘Doeners’ beter over het voetlicht binnen de gemeente?
 • Ik zie dat wethouders vaak alleen maar negatief benaderd worden, door ontevreden Schiedammers met klachten. Terwijl er zoveel goeds gebeurt. Hoe kunnen we de contacten positief draaien?
 • Hoe kunnen we als ambtenaren en Schiedammers meer dingen doen mét elkaar in plaats van tégen elkaar?
 • Wij hebben als jonge, Schiedamse professionals een mooi plan ontwikkeld voor de invulling van het Gat van Bolmers. Hoe kunnen we samen met de gemeente zo snel mogelijk van idee naar realisatie? Welke ijkpunten zet je in? Hoe krijg je snel duidelijkheid in tijd: komt het er wel of niet? Als je als burger een initiatief hebt, hoe loopt dan het proces bij de gemeente?
 • Hoe kan ik als ambtenaar de passie voor de binnenstad meer laten leven? Hoe kunnen we het eigenaarschap van het Gat van Bolmers vanuit de gemeente goed organiseren? Hoe kunnen we de bedenkers en de uitvoerders van het plan goed begeleiden?
 • Hoe voorkomen we dat de bureaucratie mooie initiatieven vanuit de gemeenschap niet al in de kiem smoort?
 • De belangen binnen een gemeente zijn zo versnipperd over allerlei afdelingen. Hoe leren we om vanuit rechtvaardigheid te handelen en niet alleen maar vanuit rechtmatigheid, dus vanuit allerlei regeltjes?
 • Ik wil een bij-vriendelijke en groene gemeente creëren, en daarvoor is medewerking toegezegd. Maar ik moet heel lang op bruikleenovereenkomsten wachten. De regelgeving remt alles af.
 • Ambtenaren moeten beter ‘van buiten naar binnen’ werken, maar maakt de organisatie dat zelf wel mogelijk met zulke zware dossierdruk, en het feit dat je daar als ambtenaar op wordt afgerekend?
 • We hebben een paar hele kwieke en enthousiaste oudere burgers die hun nek uitsteken voor de stad. Maar de hele ambtelijke organisatie springt bovenop die paar mensen, waardoor ik bang ben dat ze teveel worden belast en gaan afhaken.

Een paar conclusies uit de discussies:

 • Als ambtenaren de burgers kunnen zien als professionals, zoals de jonge architecten uit Schiedam die zelf met een plan voor het Gat van Bolmers kwamen, kun je in goed overleg en op professionele wijze samenwerken binnen de kaders die je beiden stelt. Het begint met wederzijds vertrouwen!
 • Als je als ambtenaar echt wilt faciliteren, verwijs dan niet constant door, want dan stuur je mensen van het kastje naar de muur. Begeleid burgers met een integrale visie door het hele proces binnen de gemeente.
 • Zorg dat je altijd duidelijk hebt waar de ‘winst’ zit voor beide kanten.
 • Sommige ambtenaren of afdelingen zien niet in hoe goed burgers (vrijwillig, maar professioneel) bezig zijn voor de stad. Als jij dat wel ziet, draag dat dan uit! Dat helpt!
 • Zoek naar ‘de oliemannetjes’ die nodig zijn om binnen de gemeente zaken voor elkaar te krijgen. Als voor iedereen blijkt dat deze ‘oliemannetjes’ plezier halen uit die taak, kun je wellicht een hele houding-verandering op gang brengen.
 • Ga ook met raadsleden de discussie aan en vraag waar hun passie zit. Zij kunnen een vliegwiel worden voor gepassioneerde burgers. Vaak zorgen raadsleden onbewust voor nog zwaardere regelgeving waardoor processen nog meer worden vertraagd.
 • Initiatieven renderen bij vrijheid. Maar wie durft de verantwoordelijkheid te nemen?
 • “Ambtenaren zouden vrijwillige coaching of advies kunnen geven aan vrijwilligers en als vrijwilliger.”
 • “We moeten de angstcultuur achter ons laten. We moeten de ruimte krijgen om fouten te maken. Veel ambtenaren zitten star omdat ze bang zijn om afgebrand te worden.”
 • “Er ontstaan allemaal netwerken in de stad. Internet zorgt dat actieve bewoners elkaar vinden. Hoe kunnen we als ambtenaren relevant zijn voor die netwerken?”
 • “Denk niet meer in ‘Ja Maar’, maar in ‘Ja, Mits’!”
 • “Burgers moeten soms ook veranderen. Ik heb er anderhalf jaar over gedaan om een speeltuin aangelegd te krijgen en vervolgens komt er enorme weerstand omdat ze bang zijn voor hangjongeren.”

Jornt van Zuylen concludeert: “Participatie gaat over een veranderproces. We kunnen veel meer communiceren waarin het wel goed gaat. Met daarin ook ruimte voor experimenten waarin je fouten mag maken. Daarin zou je kunnen bekijken wat het betekent voor de verschillende afdelingen. Maak soms van een verhaal een icoonproject. Hoe brengen we dat ene verhaal tot een goed einde? Sommige gemeenten stellen zich op als 3e partij. Als jij iets wilt, zorg dat je er met andere bewoners uitkomt en dan pas sluit de gemeente aan. En: ontlasten is iets anders dan goedbedoelde adviezen!”

Social Media

We houden u graag op de hoogte van SchiedamsDOEN.