Schiedammers & de stad samen aan de slag

Klankbordgroep 14010

Kritische Schiedammers nu zelf klankbordgroep 14010

Tijdens het stadsgesprek over afval en preventie uitten de aanwezigen forse kritiek op de wijze waarop Schiedammers ‘meldingen buitenruimte’ kunnen doorgeven via 14010 en het webformulier. Deze kritische burgers waren bereid om als klankbordgroep te fungeren voor de betrokken ambtenaren en samen te werken aan verbeteringen. De klankbordgroep is inmiddels twee keer bij elkaar geweest en heeft zinvolle adviezen gegeven voor verbeteringen van de meldprocedure. Waar mogelijk zijn die voorstellen meteen doorgevoerd. Zo is het digitale meldformulier vereenvoudigd en zijn een aantal (overbodige) invulvelden verwijderd. Andere suggesties zijn op dit moment technisch nog niet mogelijk, maar zijn wel als wens ingediend bij de leverancier van het systeem. De klankbordgroep komt nogmaals bij elkaar om de verdere ontwikkelingen te bespreken. Een deelnemer vanuit de gemeente: “Wat ik echt top vind is dat deze mensen veel hart voor hun stad hebben. Fijn om op deze manier feedback te krijgen!”

klankbordgroep

Social Media

We houden u graag op de hoogte van SchiedamsDOEN.