Schiedammers & de stad samen aan de slag

Vrijwilligerswerk verrijkt je persoonlijke leven

Aan het tafeltje in Eetlokaal Zaalig aan de Grote Markt overhandigt Jan Spruijt, programmamanager bij het team Wijkontwikkeling van de gemeente Schiedam, een beetje onwennig een bloemetje aan Seref Karaaslan, stage-coördinator bij het Lentiz LIFE College en  bestuurslid van moskee Muradiye aan het Raam. Binnen tien minuten is er een intens gesprek gaande over vrijwilligerswerk en het betrekken van jongeren bij de wijk.

IMG_7239Hart verpand aan Schiedam
Jan komt uit Den Haag, Seref uit Rotterdam. Beiden hebben echter hun hart verpand aan Schiedam. “Samen met wijkbewoners en professionals maak ik de wijkplannen”, legt Jan uit. “Wat zijn de kansen daar, welke wensen hebben de bewoners, wat zijn de knelpunten en hoe kunnen we sàmen de wijk verbeteren? Daarbij werken we samen met veel vrijwilligers. Dat is echt leuk! In Den Haag heb ik zelf gewerkt als vrijwilliger bij de wetswinkel en de bewonersorganisatie van mijn wijk. In Schiedam heb ik met veel plezier samen met vrijwilligers uit de stad en collega’s de subsidieregeling voor het ‘faciliteren van vrijwilligers’ opgesteld en uitgevoerd.”

Van daklozenhulp tot bestuurslid moskee
Seref heeft een heel scala van vrijwilligersactiviteiten op zijn naam staan. Bij de bloedbank in Rotterdam, als gastheer bij een verzorgingshuis via Aafje, bij Rotterdamse dak- en thuislozen, als buurtpreventie-medewerker samen met Pameijer in het centrum, in de Raad van Toezicht van Stichting Meredia en als bestuurslid bij de moskee Muradiye aan het Raam. “Ik probeer jongeren te activeren om ook vrijwilligerswerk te gaan doen”, benadrukt Seref. “Als DOEN-er of in je eigen buurt. Dat maakt je persoonlijke wereld breder en rijker. Je verbindt je met andere groepen in de samenleving en dat is belangrijk om écht te integreren.”

Stage-coördinator bij Lentiz LIFE College
Seref Karaaslan heeft naast al het vrijwilligerswerk een drukke baan als stage-coördinator bij het Lentiz LIFE College. “Ik probeer jongeren aan een leerzame stageplek te helpen, en dat lukt me gelukkig altijd omdat bedrijven jongeren ook kans willen geven. Nu heb ik het druk met een internationale stage voor 15 studenten in Turkije. Zes van oorsprong Turkse meisjes, en de rest Nederlandse jongeren, gaan daar helpen in de catering, inspectie leefomgeving, brandweer, et cetera.” Hij benadrukt telkens dat ze hun scope moeten verbreden en niet bij hun eigen cultuur moeten blijven ‘klitten’. “Jongeren bij de moskee verbinden we zoveel mogelijk aan Schiedamse projecten. We doen vanuit de moskee actief mee met de brandersfeesten, maar ik speel ook één van de wijzen uit het Oosten in het Kerstwandeltheater van Stichting Meredia.”

Meer jongeren bereiken
Op de vraag HOE de gemeente beter zou kunnen samenwerken met jongere Schiedammers en vice versa, vraagt Jan zich af HOE je jongeren beter bereikt? “De Kansenfabriek in Nieuwland, die wordt georganiseerd door actieve wijkbewoners, wil onder andere ouderen met technische beroepen verbinden aan jongeren met een uitkering. Zo leren ze in de praktijk kennis op te doen waarmee ze beter een baan kunnen vinden,” legt Jan uit. “Maar we zouden veel méér jongeren naar een betaalde baan kunnen helpen. Hoe verbinden we die wereld van school, thuis en de straat?” Seref benadrukt dat veel jongeren hun eigen sociale regels hanteren die in hun eigen groepen worden vastgesteld. Op die ongeschreven regels heb je vaak geen grip: “Ook wij hebben in de moskee met sommige jongeren te weinig contact. We kijken hoe en op welke manier we het contact kunnen verbeteren zodat we tot een betere samenwerking kunnen komen met de jongeren.”

Goede samenwerking
Seref stelt dat zijn eigen ervaring over samenwerking met de gemeente en tal van instanties ronduit goed is: “Als wij vanuit buurtpreventie iets zien wat niet klopt, melden we dat via de mail en wordt het binnen een week of eerder verholpen. Het contact tussen de moskee en de gemeente is heel erg goed. Ook burgemeester Lamers bespreekt alles met kerkelijke, islamitische en alevitische instanties. Er wordt goed naar elkaar geluisterd in Schiedam!”

Jan geeft aan dat hij soms ‘zijn eigen koers vaart’ als hij zaken ziet die beter kunnen in de stad. “Als ambtenaar moet je soms niet alles aan je bazen vragen, maar gewoon doen! Geniet van een goede samenwerking.”

Conclusie van dit gesprek: Vrijwilligerswerk verrijkt je persoonlijke leven op tal van punten. In Schiedam is al heel veel goed geregeld en luisteren mensen al goed naar elkaar. Jongeren zijn soms wat moeilijker bereikbaar, maar het is belangrijk om ze te blijven wijzen op het belang van samenwerken met andere groepen in de samenleving.

IMG_7237

Links Jan Spruijt, rechts Seref Karaaslan

Social Media

We houden u graag op de hoogte van SchiedamsDOEN.