Schiedammers & de stad samen aan de slag

In Litouwen leren over kinder- en jeugdparticipatie

De aanpak van jeugdwerkloosheid is één van de grote uitdagingen waar we voor staan. Wat kan Schiedam leren van andere Europese steden? Daarover werd op 25, 26 en 27 september uitgebreid gesproken met verschillende Europese partners in Kaunas, een stad in Litouwen. Drie Schiedamse dames gingen er niet alleen kennis halen, maar zeker ook brengen! Ze kwamen terug met een hoofd vol ideeën en mooie indrukken.

Eurotowns
Leonie Hulshof is strategisch beleidsadviseur Europa van de gemeente Schiedam. Zij zoekt binnen Europa steeds naar mogelijkheden om kennis uit te wisselen en projecten uit te voeren. Het netwerk ‘Eurotowns’ biedt die mogelijkheden, omdat daarin Europese steden van vergelijkbare grootte samenwerken. Leonie: “In Schiedam kijken we naar onze opgaven voor de toekomst en onderzoeken we hoe we die sneller of beter kunnen realiseren door Europese samenwerking.” Ze legt uit waarom Schiedam drie deelnemers uitzond naar Kaunas: “Hasselt, onze zuster-jeneverstad in België en ook lid van Eurotowns, had al eerder gehoord over onze aanpak van burgerparticipatie via SchiedamsDOEN én over onze kindergemeenteraad. Zij vroegen ons dat aan de Europese partners te vertellen. De bijdrage van Schiedam wordt gesteund met Europees geld.”

De Schiedamse deelnemers
Annemiek Verzijl zoekt als programma-manager van SchiedamsDOEN naar nieuwe manieren van samenwerking tussen Schiedammers en ambtenaren. Hoe werken ambtenaren in andere Europese steden samen aan projecten met hun burgers? Miranda van der Ven is beleidsadviseur Jeugd en geïnteresseerd in andere wijzen van de aanpak van o.a. jongerenparticipatie en jeugdwerkgelegenheid. Soesja Boode is directeur van De Kleine Ambassade. Dit Schiedamse bureau richt zich op kinderen- en jongerenparticipatie en ontwikkelt tal van acties met kinderen via de scholen, zoals Afval The Game. De Kleine Ambassade is vooral bekend door de begeleiding van de Schiedamse Kindergemeenteraad.

Kindergemeenteraad
De presentatie van Soesja Boode werd aandachtig gevolgd: “De visie van ons team van de Kleine Ambassade is dat je mooie, betrokken en zelfbewuste mensen creëert als je kinderen jong betrekt bij allerlei ontwikkelingen. We willen kinderen leren om na te denken waar zij zelf voor staan in het leven. En: hoe kun je daarbij geïnspireerd raken door je eigen leefomgeving?” Soesja begon haar presentatie met een filmpje over de kinderen en jongeren waar ze mee werken. Bij het filmpje had de 9-jarige Emma, die zelf een tijdje in Amerika woonde, een Engelse tekst ingesproken. “Daarna heb ik laten zien hoe we via scholen kinderen vanaf 8 jaar bewust kunnen maken wat zij zelf voor hun omgeving of stad kunnen betekenen. Wat kan jij als kind of jongere zelf toevoegen? Hoe leer je anders zien? Zo begeleiden we ze naar een plek in de Kindergemeenteraad, de Shell Pernis Kinderraad, Rabobank Kinderraad, etc.”

Samenwerken met grote bedrijven
In Litouwen kreeg Soesja voornamelijk vragen hoe ze de verschillende partners – vooral van de grote bedrijven – zo ver krijgt om met deze kinderteams écht samen te werken. En hoe bouw je die contacten op? Hoe zouden zij zoiets zelf kunnen opzetten in hun eigen stad en land? En hoe krijg je de financiering van de projecten voor elkaar? Veel partners namen informatie mee van de Kleine Ambassade om die in de eigen stad en in eigen land te laten zien. Soesja: “Participatie gaat altijd over samenwerking. Grote bedrijven, zoals Shell, willen zelf ook graag leren. Dat kan ook door met kinderen en jongeren samen te werken. Zij zijn de toekomst.”

Ondernemershuis als lichtend voorbeeld
Annemiek Verzijl onderstreept dat we vaak geneigd zijn om Oost-Europese landen enigszins te zien als ‘onderontwikkeld’, terwijl zij vaak heel goed gericht zijn op een snelle ontwikkeling. “We hebben in Litouwen het Ondernemershuis bezocht. Daar worden jonge ondernemers begeleid met een mentorschap en met adviesvouchers. De ondernemers mogen 15 uur gratis advies afnemen naar eigen behoefte. Dat kan financieel, marketing- of ander advies zijn. Zo hebben ze inmiddels 700 bedrijven op gang geholpen en met mentors begeleid, zodat 97 procent nog steeds heel succesvol bezig is. Dat zorgt ook voor jeugdwerkgelegenheid!”

Middelbare school: inspirerend!
Soesja vertelt over een inspirerend gymnasium dat ze bezocht in Kaunas: “Ze kennen zeven profielen voor vakkenkeuze, maar die zijn zó ingericht dat je ook makkelijk kunt overstappen naar een ander profiel. Ze werken nauw samen met universiteiten. Zo kun je voor je academische keuze eerst een week lang aan een universiteit meelopen. Hun onderwijs is veel meer gericht op competenties. Ze geven bijvoorbeeld trainingen in communicatieve vaardigheden, waarop veel jongeren stuklopen in Nederland. Scholen zitten soms in wat armzalige naoorlogse gebouwen, maar het enthousiasme van de vaak jonge docenten, en de betrokkenheid van de leerlingen maken alles goed. En gek genoeg: er klaagt niemand over gebrek aan geld voor het onderwijs!”

Technisch ontwerp centrum
Miranda van der Ven bracht een bezoek aan een activiteitencentrum: “In Kaunas wordt in tien van dit soort centra na schooltijd informele educatie geboden aan jongeren in de leeftijd van 6 tot 19 jaar. Ze kunnen kiezen uit 25 verschillende soorten activiteiten op het gebied van technische, visuele en artistieke vaardigheden. Totaal bezoeken zo’n 500 kinderen en jeugdigen deze centra gemiddeld twee keer per week tegen een gereduceerd tarief van zes euro per maand. Er worden workshops gegeven en er wordt deelgenomen aan nationale competities en festivals. Kinderen krijgen hier op een ontspannen manier alle ruimte om hun talenten te ontdekken en verder te ontwikkelen. De workshops worden uitgevoerd in een heel oud pand, dat bij ons niet door de keuring zou komen, maar dat ‘overeind’ wordt gehouden door enthousiasme en passie van de begeleiders.”

Persoonlijke aanpak werkt
De dames hebben in Litouwen ook goede informatie uit de gesprekken gehaald, en hebben veel kennis naar Schiedam kunnen meenemen.” Zo was Annemiek Verzijl onder de indruk van de persoonlijke en vooral niet-digitale begeleiding van schoolgaande jeugd naar werk in Litouwen. Soesja Boode pikte veel op over de persoonlijke aanpak van jongeren en het intensieve contact met docenten. Miranda van de Ven had veel aan de aanpak voor het op maat stimuleren naar werk . Met name voor jongeren die niet geregistreerd staan bij een Werkgelegenheidsdienst en voor de intermediairen om deze doelgroep te bereiken.

Filmpje over de werkwijze van De Kleine Ambassade in Schiedam

foto bij filmpje

Om duidelijk te maken wat de werkwijze is van de Kleine Ambassade, vertoonde Soesja Boode in Litouwen een filmpje met een Engelse voice-over door Emma, een Schiedams meisje dat enige tijd in Amerika woonde en het Engels dus prima uitspreekt. Als je op de foto klikt, gaat het filmpje spelen.

Social Media

We houden u op allerlei manieren op de hoogte van Schiedams DOEN:

Like ons op Facebook via facebook.com/SchiedamsDOEN
Volg ons via Twitter via #SchiedamsDOEN