Schiedammers & de stad samen aan de slag

Ideeën voor planvorming eerder toetsen

Adriaan van der Linden, medewerker van de gemeente Schiedam, was op 25 september gespreksleider bij een flinke groep van elf betrokken Schiedammers en acht ambtenaren. Zij kwamen samen in het restaurant van het Pronova College aan de Burg. Honnerlage Gretelaan, waar de studenten van deze school ook les krijgen.

Jornt van Zuylen, burgerparticipatiespecialist van het ministerie van Binnenlandse Zaken, was er de speciale gast van gemeentesecretaris Jan van Ginkel. Van Zuylen benadrukte dat het traject vooral niet mag blijven hangen op idee-vorming, maar dat de gemeente en burgers samen heel praktisch moeten kijken naar HOE je het gaat DOEN!

  • Er werd gesproken over het feit dat buurthuizen worden gesloten, waardoor tal van verenigingen en organisaties met hun activiteiten op straat komen te staan. De gemeente zou als regisseur met kennis van middelen en andere partijen in de stad, kunnen helpen met het zoeken naar andere locaties.
  • Bij het ontwikkelen van plannen voor de openbare ruimte zou het beter zijn als burgers eerder bij de plannen worden betrokken. Nu maakt de gemeente vaak plannen voor een gebied, en kunnen de burgers daar tegen in beroep gaan. Wanneer je ieders ideeën eerst samenbrengt, en die op elkaar afstemt, loopt alle communicatie soepeler en wordt het een gezamenlijk plan. Dan kun je ook van tevoren aan elkaar uitleggen waarom iets niet mag (wettelijk) of ongewenst is (vanuit de gebruikers van dat gebied).

sessie1