Schiedammers & de stad samen aan de slag

Stadslandbouw succes door vele vrijwilligers

Herbert Nikkels is een enthousiast vrijwilliger: trekker van diverse moestuinen op braakliggende stukken grond en initiatiefnemer van de Schiedamse Stadsimkers. Hij werkte als toezichthouder bij de Plantsoenendienst van de gemeente Schiedam en was collega van Piet Bliek. In 2004 ging Herbert met vervroegd pensioen. Voor al zijn vrijwillige activiteiten doet Herbert nu regelmatig een beroep op zijn ex-collega Piet Bliek, procesmanager van o.a. Groen en Speeltuinen bij de gemeente.

IMG_7247Stadslandbouw
Toen Herbert op zijn 58ste met vervroegd pensioen ging, besloot hij zich in te gaan zetten voor vrijwilligersprojecten “die het leven in Schiedam leuker maken”. Hij werd onder andere vrijwilliger bij de kindertuinen, voorzitter van de wijkvereniging, zond tal van ideeën in bij SchiedamsDOEN voor stadslandbouw, het adopteren van bijvoorbeeld een herinneringsboom en het inzetten van Stadsimkers. Bij boerderij Landvreugd in Groenoord vond Herbert een prachtig stuk grond voor groentekweek voor de Voedselbank én een boomgaard waarin bijen naar honing kunnen zoeken.

40 vrijwilligers
Herbert geeft Piet Bliek graag een bloemetje bij de start van het nieuwe seizoen van het Voedselbanktuinieren. Herbert heeft in overleg met Piet Bliek daartoe het initiatief genomen om elf nieuwe fruitbomen aan te planten in de boomgaard van Landvreugd. Deze bomen zijn betaald uit het wijkbudget Groenoord en de vrijwilligers hebben de fruitbomen geplant. “We hebben inmiddels zo’n veertig vrijwilligers die in de moestuin aan het Wibautplein in Nieuwland en bij Landvreugd in Groenoord komen helpen. Een geweldig gemengd gezelschap, van een rector van een school tot een vluchteling uit Aleppo. Ja, ook mensen die zelf van de Voedselbank leven. In de winter houden we goed contact en drinken we regelmatig dagen koffie met elkaar.”

Zelf het voortouw pakken
Piet Bliek is er trots op dat de gemeente steeds meer gehoor geeft aan mooie initiatieven vanuit de gemeenschap: “Als ambtenaren moeten we leren dat wij niet kunnen bepalen wat goed is voor burgers. Ik hoop daarin zelf een goed voorbeeld te geven door telkens in gesprek te gaan met Schiedammers met ideeën en te kijken hoe ik kan ondersteunen. Natuurlijk loopt het wel eens vast op onuitvoerbaarheid. Maar veel vaker lukt het prima.” Piet en Herbert zijn het erover eens dat je als burger vaak gewoon zelf het voortouw moet nemen en je ruimte moet pakken. “Ik heb zelf het initiatief genomen en de fruitkweker ingeschakeld die de bomen heeft geleverd”, wijst Herbert op de boomgaard. “En Piet heeft gezorgd voor de toestemming om de fruitbomen daar te planten. Toen ik alles geregeld had, was het voor de gemeente veel makkelijker om ‘ja’ te zeggen tegen dit initiatief.”

Wijkdeals: 1 A4-tje
Via social media, een website over alle groenprojecten en via wijkdeals, worden veel groenprojecten inmiddels door tal van Schiedammers zelf gedragen. Piet Bliek: “Wie in zijn eigen buurt de plantenbakken of stukjes groen wil beplanten en onderhouden, kan nu een wijkdeal afsluiten: een contractje met de gemeente dat past op één A4-tje.” Inmiddels is een brochure in de maak over geveltuintjes, is de Groenste Straat-verkiezing in voorbereiding, en wordt een bij-vriendelijk bloemenmengsel ingezaaid langs de Poldervaart. “Allemaal ideeën van Schiedammers!”

Mee-schoffelen
HOE kunnen ambtenaren en Schiedammers nog beter samenwerken? Herbert benadrukt dat al veel ambtenaren heel positief meewerken en open staan voor goede voorstellen. Piet vindt dat nóg meer ambtenaren de stad in moeten om te zien wat er allemaal gebeurt: “Dan raken ze ook gepassioneerd en zien ze het niet meer als een opdracht.” Hij vertelt enthousiast over de natuurspeelplaatsen waar kinderen zelf meedenken over de inrichting. En verhaalt over de boomfeestdag waar kinderen een ‘jel’ en een lied hadden ingestudeerd en totempalen hadden gemaakt. “In juni komt een groep ambtenaren zelf mee-schoffelen op het Wibautplein”, lacht Piet. “dan raken ze vanzelf betrokken.”

Van gevel tot gevel
Inmiddels wordt er op het stadskantoor in integrale teams aan de inrichting van de stad gewerkt. “We pakken alles van gevel tot gevel aan”, legt Piet uit. Alle procesmanagers zitten op 1 kamer zodat we een straat of plein in de stad in één keer samen goed kunnen aanpakken, van riolering tot openbare verlichting, van speeltoestellen tot groen. En we betrekken Schiedammers écht bij hun eigen buurt. In de Schrijversbuurt hebben de bewoners hun eigen plan voor hun eigen buurt gemaakt. Bewoners mogen zelf bepalen of ze ergens een speelplaats of parkeerplaats willen hebben. Wij adviseren wat wel en niet kan, bijvoorbeeld omdat er een riolering ligt of belangrijke kabels zodat je dan geen TV meer zou kunnen kijken.” Herbert Nikkels is blij met de nieuwe werkwijze. “En blij met iemand als Piet Bliek, die telkens weer zaken mogelijk maakt, samen met Irado. Dus dat Bloemetje is verdiend!”

Conclusie van dit gesprek: Schiedammers mogen veel meer zelf bepalen in hun straat en buurt dan ze wellicht weten. En wil je iets bereiken, neem dan zelf het voortouw want de gemeente werkt veel makkelijker mee aan een goed voorgekookt plan! Haal ambtenaren zelf de stad in en nodig ze gericht uit voor jouw vrijwilligersproject.

IMG_7243

 

Links Herbert Nikkels, rechts Piet Bliek
 
IMG_7254
 
In de boomgaard is ook ruimte voor de leden van de scouting om lekker te klimmen en te schommelen.
 
SDC15693
 
 
Het planten van de nieuwe fruitbomen op 23 maart in de boomgaard van Landvreugd in Groenoord. 
 
SDC15696
 
 
Ook wethouder Marcel Houtkamp hielp mee met het planten van de bomen.
 
SDC15701
 

Social Media

We houden u graag op de hoogte van SchiedamsDOEN.