Schiedammers & de stad samen aan de slag

Geslaagde Ideeënmarkt voor bewoners Schrijversbuurt

Het projectteam Schrijversbuurt hield donderdag 18 september een ideeënmarkt voor wijkbewoners. De opkomst was groot, de sfeer uitgesproken positief en het resultaat boven verwachting. Projectmanager Annemiek Verzijl van SchiedamsDOEN is trots op dit voorbeeld van ‘beginspraak’!

Per onderwerp konden bewoners in een marktkraam spreken met collega’s van verschillende vakafdelingen. Zij konden vragen stellen over de openbare ruimte, knelpunten bespreken en als belangrijkste: ideeën aandragen voor de nieuwe inrichting van de Schrijversbuurt. Het idee is om zoveel mogelijk van de ontvangen ideeën uit de wijk te integreren in het inrichtingsontwerp.

Bewoners worden ook ná de ideeënmarkt gevraagd mee te blijven denken en werken. De bewoners kunnen samen met de ambtenaren zitting nemen in specifieke werkgroepen, zoals voor groen of verkeer. Bewoners kunnen vanuit die positie meebesluiten over binnengekomen ideeën en voorstellen vanuit de gemeente.

“Ik zie deze aanpak als een mooi voorbeeld voor hoe wensen en ideeën van bewoners – nog vóórdat de gemeente haar plannen uitwerkt – als bouwstenen dienen. Schiedammers maken Schiedam! Ik wens alle leden van het projectteam, onder wie Peter Hooglugt en Marian van Teijlingen, veel succes met de verwerking van de binnengekomen ideeën!”, aldus Annemiek Verzijl.

20140918_200242

Social Media

We houden u graag op de hoogte van SchiedamsDOEN.