Schiedammers & de stad samen aan de slag

Geld beschikbaar voor goede vrijwilligers-initiatieven

Heb jij als inwoner van Schiedam een goed idee voor je eigen wijk? Dan is daar wellicht geld voor beschikbaar!

De gemeente Schiedam heeft de wijkbudgetten verhoogd naar € 290.000. Er is nu ook een stedelijk deel voor ideeën die meerdere wijken betreffen. Meer informatie over hoe het werkt en over de toetsingscriteria vind je op http://www.schiedam.nl/hetisjouwwijk.html

Inmiddels zijn de regiegroepleden benoemd door het college en komen zij voor de eerste keer bij elkaar op 19 april. De regiegroepleden wonen allemaal in Schiedam en wonen verspreid over de stad.

Wie een zogeheten wijkoverstijgende aanvraag wil indienen, kan dat nog tot uiterlijk 11 april doen. De overige sluitingsdata voor aanvragen zijn 1 juni 2016 en 1 oktober 2016. In diezelfde maand vergadert de regiegroep en ontvang je als aanvrager een beslissing over jouw aanvraag.


Ook een goed voorstel voor SchiedamsDOEN? Mail naar post@schiedamsdoen.nl en vermeld duidelijk je naam, telefoonnummer en e-mailadres.

Het is jouw wijk dus jij mag het zeggen

Social Media

We houden u graag op de hoogte van SchiedamsDOEN.