Schiedammers & de stad samen aan de slag

Geef ambtenaren een flexwerkplek in de wijk

In het centrum van Pameijer aan het Spinhuispad spraken vijf Schiedammers en vier ambtenaren met elkaar op 17 oktober. Miranda van der Ven, werkzaam bij de gemeente Schiedam, leidde het gesprek. Ook journalist Frank Willems schoof aan tafel.

  • Er blijkt behoefte aan een informatief programma – zoals PopUpTV – dat een platform kan zijn waar iedereen actuele onderwerpen over de stad Schiedam kan behandelen.
  • Ambtenaren weten nu soms niet genoeg over Schiedam, bijvoorbeeld omdat ze niet in Schiedam wonen. De Schiedammers vinden dat ambtenaren daarom beter moeten worden ingewerkt over de stad. Dat kan deels ook door betrokken Schiedammers gebeuren.
  • Om ambtenaren beter betrokken te krijgen bij wat er in de stad gebeurt, is er zowel van de zijde van de ambtenaren als van de Schiedammers een wens voor flexwerkplekken voor ambtenaren in de stad. Zo gaan ambtenaren zelf naar de burgers toe, komen ze sneller en directer in gesprek met de Schiedammers en worden ambtenaren weer de ambassadeurs van de stad. Er zijn tal van lege ruimtes in Schiedam te gebruiken als flexwerkplekken voor ambtenaren. Ook het gele pand Hoogstraat 85 zou als ‘externe binnendienst’ elke dag door een groepje andere ambtenaren als flexplek kunnen dienen. Zo zou ook een WMO-overleg op andere plekken dan op het Stadskantoor kunnen plaatsvinden, en kan het WMO-overleg terug naar de wijk.
  • Schiedammers willen in allerlei trajecten graag vanaf het begin worden betrokken en serieus worden genomen. Door een traject samen op te pakken, en bewoners echt inspraak te geven, kan het samen beter werken en kan het waarschijnlijk ook sneller.

17 oktober sessie