Schiedammers & de stad samen aan de slag

Top-10 voorstellen van 2014

Top-10 voorstellen

De volgende voorstellen ontvingen de meeste stemmen en eindigden in de Top-10:

1: Burger kennisnetwerk

Huib Sneep werkt hard aan het vormen van een Burgerkennisnetwerk. Zijn vrijwilligersteam werkt aan het vormen van een breed netwerk van Schiedammers met bijzondere professionele, vak- en wijkkennis. Samen met de gemeente worden spelregels vastgesteld hoe ambtenaren Schiedammers bij nieuwe projecten kunnen betrekken. Lees meer

2: Spelen in de natuur

Rien Adriaanse heeft met de Schiedamse scouting- clubs plannen uitgewerkt voor een natuurspeelplaats die de scouting zelf deels gaat aanleggen en onderhouden met hulp van ouders en vrijwilligers. Het terrein ten zuiden van het Beatrixpark tussen de A20 en spoorlijn wordt met vlotten, bruggen, hutten en dergelijke, een avontuurlijke speelplek. Lees meer

3: Jong en oud bouwen samen aan de Sodafabriek

De sfeervolle, historische, maar sterk vervallen Sodafabriek wil architect Peter van Velzen op omtoveren tot onder andere een werk- en verkoopruimte en bed & breakfast. Met crowdfunding heeft hij de eerste financiële basis gelegd. Hij hoopt dat ouderen hun vakkennis willen overdragen, zodat jongeren goed opgeleid aan de slag kunnen zodra de crisis voorbij is. Lees meer

4: Stadsimker

Marcel Polak is enthousiast over de ‘1700 hotelkamers voor solitaire bijen’ die inmiddels zijn geopend op de bijenbaan in Noord. Al 14 imkers werken samen met de gemeente Schiedam om het groen in de stad beter af te stemmen op de bijen. Door een ernstige schimmelziekte zijn wereldwijd teveel bijen doodgegaan. Dat is ook slecht voor de mens, omdat fruitoogsten daardoor mislukken. Lees meer

5: Kunst in de etalage

Bob van Vliet probeert met Kunst in de Etalage leegstaande winkelpanden aan de Groenelaan en Hoogstraat weer aantrekkelijk te krijgen, mits hij de winkeleigenaren mee krijgt. Maar liefst 25 kunstenaars hebben zich bij Bob aangemeld om hun kunst vrijwillig beschikbaar te stellen. Lees meer

6: Huiswerkbegeleiding op basisscholen

Veel kinderen op basisscholen zijn gebaat bij een één-op-één-begeleiding bij hun huiswerk. Dat blijkt bijvoorbeeld in Rotterdam waar het project OVL succesvol is. Er wordt gewerkt aan een voorstel om met behulp van scholen en gemeente huiswerkbegeleiding te organiseren op diverse basisscholen. Ouders, vrijwilligers uit de wijk en jongeren van het voortgezet onderwijs kunnen hierbij assisteren. Zo wordt niet alleen extra ondersteuning geboden aan de kinderen, maar wordt tegelijkertijd een kloof doorbroken tussen jongeren en ouderen, gemeente en bewoners. Lees meer

7: Gratis wi-fi in de binnenstad

In Groningen beschikt de binnenstad over gratis wi-fi, zodat je als bezoeker van de stad gratis van het internet gebruik kunt maken. Bijvoorbeeld met je smartphone, tablet of laptop. De indiener stelt voor dat de gemeente in de binnenstad van Schiedam ook gratis wi-fi beschikbaar gaat maken. Dat is een mooie service voor bezoekers van de binnenstad, en kan een platform bieden aan ondernemers. Lees meer

8: Stadslandbouw of sportveldjes op braakliggende grond

Op het Wibautplein hebben Herbert Nikkels en zijn betrokken vrijwilligers al de derde, prachtige stadslandbouwtuin geopend. Daarin kweken ze groenten en kruiden voor de voedselbank. Zo krijgen mensen met een te smalle beurs ook gezonde maaltijden op tafel. Herbert zoekt naar braakliggende veldjes in elke wijk, bijvoorbeeld omdat nieuwbouw daar wordt uitgesteld, om er stadstuinen of speelveldjes te creëren. Lees meer

9: Vergroening van alle geluidsschermen rond Schiedam

Langs rijksweg A20 wordt een langgerekte muur van grijze betonnen geluidschermen door Rijkswaterstaat aangebracht. Rob van der Drift wil samen met Roland van Vlijmen, initiatiefnemer van een ander SchiedamsDOEN-voorstel, zowel aan de wijk- als aan de wegzijde een ‘groene aankleding’. Er is bij Rijkswaterstaat ook een voorstel binnen- gekomen om mooie wandschilderingen door scholen toe te voegen. Lees meer

10: Buurtpreventie in Groenoord

In Groenoord tuigt Ingrid van Egmond met enkele buurtbewoners de buurtpreventie opnieuw op, want veiligheid in eigen buurt is de basis voor je woongeluk. Inmiddels worden ervaringen uitgewisseld met andere wijkteams, zoals uit Oost. Er zijn nog vrijwilligers nodig die een rondje willen lopen, bijvoorbeeld als ze toch de hond uitlaten. Lees meer

Social Media

We houden u graag op de hoogte van SchiedamsDOEN.