Schiedammers & de stad samen aan de slag

Brainstormsessies

Verslagen van de afgelopen brainstormsessies

Social Media

We houden u graag op de hoogte van SchiedamsDOEN.

Er moeten sleutelfiguren in de wijk aanwezig zijn, die we als bewoners kunnen aanspreken.

Brainstormsessie

We leven in een participatiemaatschappij. Daarin gaan we er dus vanuit dat iedereen zichzelf kan redden én kan bijdragen aan de samenleving. Maar wat gebeurt er met mensen die dat niet kunnen? Komen die overal naast te staan?

Brainstormsessie

Gelukkig worden we nu bij het Klant Contact Centrum als klant behandeld. Niet meer als een lastige onderbreking, maar als Schiedammer waarvoor de baliemedewerker graag iets wil doen. Het is wervend, betrokken, respectvol en communicerend. Dat verwacht ik ook van een ambtenaar.