Schiedammers & de stad samen aan de slag

Gedaan

Eind 2013 startten we met SchiedamsDOEN. We hebben toen twintig brainstorms gehouden over uiteenlopende onderwerpen.

Aansluitend heeft iedereen in Schiedam, zowel burgers als ambtenaren, voorstellen kunnen indienen om de stad leuker te maken. De voorstellen moesten door burgers en ambtenaren sámen kunnen worden opgepakt, ze moesten zorgen voor een efficiëntere manier van samenwerken én voor meer transparantie.

Van de 131 voorstellen bleken er na onderzoek door de Haalbaarheidscommissie 70 goed haalbaar. De andere voorstellen waren al lopend beleid of voldeden niet aan de voorwaarden.

Na stemming werd de Top10 door alle wethouders ‘geadopteerd’.

Inmiddels is een groot deel van de voorstellen al helemaal gerealiseerd of in een andere vorm voortgezet. Op de pagina ditDOENwe staan alle lopende en inmiddels afgeronde projecten per categorie. De categorieën variëren van ‘Groen en Leefomgeving’ tot ‘Stadsmarketing en Economie’.

Om burgers en ambtenaren meer ‘out of the box’ te leren denken, organiseren we bijzondere bijeenkomsten. Zo waren we gastheer voor de Krachttour van het Ministerie van BZK, organiseerden we een Kennishub met ambtenaren, en gaan we binnenkort met ‘de SchiedamsDOEN-TukTuk’ naar allerlei wijken en evenementen om met buurtbewoners te praten.

Social Media

We houden u graag op de hoogte van SchiedamsDOEN.