Schiedammers & de stad samen aan de slag

Gat van Bolmers ingevuld door jonge groep creatieven

 

(klik hier voor het laatste nieuws over het Gat van Bolmers)

Onder het ‘Gat van Bolmers’ wordt het stuk grond bedoeld tussen de Broersvest en Broersveld waar wethouder Bolmers in de zeventiger jaren een ‘gat’ sloeg en wat tot op heden nog geen permanente invulling heeft gekregen. Soms staat de markt er op vrijdag. En sinds 2013 is het als groene proeftuin ingericht met verplaatsbare kruiden- en groenbakken.

Eigenlijk is de naam voor dit gebied niet goed. Het is veel groter. De panden aan de Broersvest 99 (Habo-pand) en Broersveld 128-130 worden binnenkort gesloopt. Op dat moment ontstaat er een ruimte van bijna 2000 vierkante meter en daarmee kun je heel veel doen.

Een groep jonge en creatieve Schiedammers is, na een open uitnodiging van de gemeente, aan de slag gegaan om een voorstel te ontwikkelen. In die groep zitten ook architecten, ontwerpers, kunsthistorici, etc. die met kennis van zaken kunnen ontwerpen.

In het kader van SchiedamsDOEN worden haalbare voorstellen zo mogelijk ook uitgevoerd. Het is het een interessante ontwikkeling, want nu maakt niet de gemeente een plan en legt dit voor aan de bewoners, maar maken bewoners een plan en leggen dit voor aan de gemeente. De regie op de ontwikkeling ligt bij de actieve groep bewoners!

Maandag 14 april zijn de ideeën van de creatieve groep tijdens de inloopavond aan de bewoners en winkeliers van de Broersvest en Broersveld gepresenteerd. En de reacties waren positief. Met een grote werkmaquette op tafel konden suggesties meteen zichtbaar gemaakt worden. Nu moet het plan verder worden uitgewerkt. Er komt een definitief voorstel dat nog een keer aan de bewoners (en de stad) wordt voorgelegd. Daarna moet het geheel uitgewerkt en uitvoerings-gereed worden gemaakt.

De groep jonge creatieven presenteerden hun plannen in een flexibele maquette.

De groep jonge creatieven presenteerden hun plannen in een flexibele maquette.