Schiedammers & de stad samen aan de slag

Flexwerker Bart Heinz werkt aan complexe havenplannen

Tien jaar geleden gingen er nog stemmen op dat we de havens maar moesten afschaffen: “Schuif de bedrijven maar op naar de zeekant en bouw de kades vol met woningen.” Inmiddels weten we weer hoe belangrijk het maritieme bedrijfsleven is voor Schiedam. Ambtenaar Bart Heinz werkt aan de herstructurering van het havengebied, en doet dat het liefst bij de bedrijven zelf. Hij heeft maar liefst vier verschillende werkplekken!

Met een lege kaart van start
“Ik ben coördinator gebiedsontwikkeling en ben hier begonnen met een lege kaart en zonder een ingevuld plan”, legt Bart Heinz uit. “Overheden speelden vroeger een bepalende rol in de invulling van een gebied. Nu willen we op een gelijkwaardige basis sámen met de bedrijven, de omwonenden, de werknemers en de andere havengebieden tot een goed samenhangend plan komen. Dat krijg je alleen voor elkaar op basis van onderling vertrouwen. Dus moet je middenin het gebied zitten, naast de ondernemers aan één bureau. Je moet zien wat er speelt en alles met elkaar verbinden.”

IMG_2821

4 flexwerkplekken
Sinds begin januari zit Bart elke maandagochtend bij Van Tiel transport aan de Admiraal de Ruyterstraat 27, tegenover de Gamma. Op woensdagochtend werkt hij bij het Havenbedrijf Rotterdam. Op woensdagmiddag is hij voor de omwonenden goed bereikbaar bij wijkcentrum De Erker. En alle andere dagdelen werkt hij in het Stadskantoor. “Deze vorm van flexwerken is echt leuk. Ik werk helemaal digitaal met mijn laptop en tas”, laat Bert zien. “Geen papier meer, en er komt niks meer per post. Voorwaarde is wel dat je alles goed digitaal opslaat. Voor mij is deze werkvorm van toegevoegde waarde voor mijn effectiviteit.”

Van Tiel Transport
Hjalmar van Tiel van Van Tiel Transport is één van de enthousiaste gastheren van Bart Heinz. “We juichen het erg toe dat ambtenaren zoals Bart hier aanschuiven. We hebben hier het directiekantoor voor Bart op maandag geblokt. Ook de projectmanager van het Knooppunt Vijfsluizen schuift hier wel eens aan. En een accountmanager van EZ, Dolinda Aalberts, komt hier soms overleggen. Wat mij betreft komen er meer ambtenaren hier werken, want sommigen hebben geen benul van dit gebied.”

IMG_2852

Hjalmar vertelt smakelijk over het familiebedrijf Van Tiel , waarin hij al de derde generatie is die het transportbedrijf runt. Opa van Tiel, die het bedrijf in 1928 in Schiedam opstartte, kijkt vanaf zijn schilderij goedkeurend toe.

Economische waarde
Bart Heinz praat samen met de bedrijven over een lange reeks van onderwerpen: hun uitbreidingsplannen, knelpunten bij ruimtegebrek, verkeersdoorstroming, milieuruimte, onderhoud en effectieve inrichting van de kades, herindelingen van de percelen en transportbewegingen over water, et cetera. Alles heeft te maken met voorwaarden voor een goede werkgelegenheid. “Dit is een gebied met een kennisintensieve, hoogwaardige economie”, stelt Bart. “De vijf grote ‘jongens’ zijn van enorme economische waarde voor Schiedam: Damen, Huisman, Mammoet, Gusto MSC en SBM Offshore. Maar ook hun toeleveranciers zijn van groot belang. Denk aan het haven-gerelateerde cluster met de makers van onderdelen voor schepen, en de ingenieursbureaus. Ze zorgen er ook voor dat het onderwijs stageplekken vindt. Zoals RDM Campus, Zadkine, Erasmus MC en TU Delft.”

Haven en stad verbinden
Vanaf zijn flexwerkplekken werkt Bart Heinz aan het positief verbinden van de haven met de stad. En aan het beter beleven van de haven in de stad. Zo praat hij met de Zeekadetten over een nieuwe plek voor hun schip. En met Zwembad Zuid en de VVV over een mogelijk buitenbad. En hoe hij met partijen aan de verplichting van het Rijk kan voldoen om vijf kilometer nieuwe natuur te creëren aan de oevers. Of hoe er een spannend, toeristisch getint fietspad door de havens kan komen. En hoe de veiligheid van het gebied kan worden verbeterd voor degenen die ’s avonds soms heel eenzaam moeten overwerken. Of hoe een opstapplaats voor de watertaxi kan bijdragen aan de toeristische route.

2016: 100 jaar Wilhelmina- en Wiltonhaven
In 2016 bestaan de Wilhelminahaven en de Wiltonhaven precies 100 jaar. Bart Heinz ziet nu met eigen ogen hoe de maritieme kennis van die eeuw inmiddels is verankerd in het DNA van de Schiedammers. Dat bleek ook tijdens de workshops die hij met 150 mensen hield op grote rondvaartboten in de haven, afgelopen 29 oktober. “Die workshops hebben geleid tot zes thema’s én een getekende intentieverklaring waaraan we nu gezamenlijk werken.” Wie op www.schiedam.nl/havens kijkt, kan er alles over lezen.


Ook een goed voorstel voor SchiedamsDOEN? Mail naar post@schiedamsdoen.nl en vermeld duidelijk je naam, telefoonnummer en e-mailadres.

IMG_2829

Bart Heinz begon zijn gesprekken in en rond de Wilhelmina- en Wiltonhaven met een blanco kaart.

IMG_2840

Met Hjalmar van Tiel, directeur van Van Tiel Transport, is een leuke band opgebouwd. Bart heeft er wekelijks een flexwerkplek en kan er gasten uit de havens ontvangen.

bij Havenbedrijf Rotterdam

Bij het Havenbedrijf Rotterdam heeft Bart Heinz vanuit zijn flexwerkkamer een geweldig uitzicht over de Rotterdamse haven.

IMG_2734

De Schiedamse havens vanuit het Stadskantoor gezien. De stad en de havens zijn in Schiedam nauw met elkaar verbonden.

Social Media

We houden u graag op de hoogte van SchiedamsDOEN.