Schiedammers & de stad samen aan de slag

Flexwerker Anske Plante werkt bij de cultuurmakers aan financiële plannen

Ze is controller bedrijfsvoering bij de gemeentelijke afdeling Financiën & Control. “Ja, heel veel met cijfertjes”, lacht Anske. “Maar écht niet saai!” Sinds een paar maanden werkt ze ook op het beleidsgebied van Cultuur. Tot eind april is zij de gemeentelijke contactpersoon voor het Theater aan de Schie en het Jenevermuseum. Reden voor Anske om in die locaties dan ook aan te schuiven, zodat ze direct met iedereen kan overleggen. Ze vindt flexwerken héérlijk.

Geconcentreerd
Op haar afdeling in het Stadskantoor werken nu acht mensen op één kamer. Daardoor vindt ze er niet de rust om stukken geconcentreerd door te nemen en voorstellen goed af te maken. Als flexwerker kan ze veel sneller doorwerken. “Ik heb zelf een fijne laptop gekocht en print nauwelijks meer iets. Ik voel me nu veel vrijer, doe overal leuke contacten op en kan écht met iedereen de diepte in met het werk.”

Plannen goed voorbereiden
Samen met de directies van het Theater aan de Schie en het Jenevermuseum praat ze over subsidies en jaarrekeningen. Bij het Jenevermuseum praat ze vooral over het herstelplan en masterplan. “Ik probeer alle plannen samen met andere collega’s zo goed mogelijk bestuurlijk voor te bereiden”, legt Anske uit. “Dan kan het voor overleg en behandeling naar het College.”

In andere steden
Anske Plante heeft inmiddels via ‘www.deelstoel.nl’ ook al gewerkt in Zierikzee en in Rotterdam. Deelstoel geeft aan waar flexplekken voor ambtenaren beschikbaar zijn binnen andere stadskantoren. “Het is leuk om contact te leggen met collega’s in andere steden”, stelt Anske.

IMG_2898

In Theater aan de Schie schuift Peter Mertens even aan voor een kort overleg over een jaarplanning en accounthoudersplan.


Ook een goed voorstel voor SchiedamsDOEN? Mail naar post@schiedamsdoen.nl en vermeld duidelijk je naam, telefoonnummer en e-mailadres.

IMG_2901

IMG_2893

Social Media

We houden u graag op de hoogte van SchiedamsDOEN.