Schiedammers & de stad samen aan de slag

Flexwerker Ad Slooter werkt in Hof in Zuid aan de Gezonde Wijkaanpak

Met hun eigen laptop gaan gemeente-medewerkers steeds meer de wijken in om daar aan te schuiven bij een wijkontmoetingscentrum of bedrijf. Want als je werkt aan een project dat die buurt of het bedrijfsleven betreft, kun je er het beste dicht in de buurt zitten. Op die manier kom je meteen in contact met iedereen en zie je als ambtenaar met eigen ogen wat er nodig is. Zo zit Ad Slooter vanaf nu elke maandagmiddag in Hof in Zuid aan de Nieuwe Maasstraat 68 waar hij ter plekke werkt aan ‘de Gezonde Wijkaanpak’.

Heft in eigen hand houden
“Ik werk aan een uitvoeringsprogramma om zoveel mogelijk mensen in Zuid op een goede manier zo lang mogelijk thuis te kunnen laten wonen”, legt Ad uit. “Hoe zorg je ervoor dat mensen het heft in eigen hand kunnen houden voor een gezonde en prettige buurt? En wat moet je daarin als gemeente ondersteunen? Daarom zit ik hier, zodat ik samen met de bewoners van de Gorzen kan bespreken wat zij nodig vinden. Hoe kunnen ze zelf boodschappen blijven doen? Wat hebben ze nodig om goed zelfstandig te kunnen blijven wonen? Welke zorg hebben ze nodig in de buurt?”

Gezelligheid alom
Ad is aangeschoven aan de tafel bij het Servicepunt van de Bibliotheek Schiedam in de Hof in Zuid. Naast hem zit een bewoner uit de buurt lekker zijn krantje te lezen. Sjaak Bijloo, de voorzitter van het bestuur van de Hof in Zuid, werkt aan dezelfde grote tafel wat administratie weg. In de ruimte ernaast wordt computerles aan ouderen gegeven. In de grote zaal is het gymnastiekuurtje bezig. De dames van de koffiecounter maken samen grappen en soppen meteen wat tafeltjes.

Gelijkwaardigheid
“Ja, het is hier gezellig werken”, lacht Ad. Hij vertelt hoe belangrijk hij het vindt om als ambtenaar op basis van gelijkwaardigheid en vertrouwen met de bewoners samen te werken. “Tijdens een bakje koffie hier hoor je veel meer wat er speelt en nodig is, dan via een telefoongesprek vanuit het Stadskantoor. De gesprekken met de mensen hier leren mij ook hoe ik andere bewoners kan bereiken, bewoners die niet snel hun zegje kunnen doen en ook wensen hebben.” Hij spreekt niet alleen met de bewoners, maar ook met de professioneel betrokkenen, zoals Maarten-Jan Hoekstra van het Wijk Ontwikkelings Team (WOT) en wijkprocesmanager Marcel Kreuger. “Als het nodig is, kom ik hier nog vaker. En ik ben natuurlijk ook benaderbaar over allerlei andere onderwerpen. Daarop zal ik misschien niet zelf meteen een antwoord kunnen geven, maar ik kan wel doorverwijzen.”


Ook een goed voorstel voor SchiedamsDOEN? Mail naar post@schiedamsdoen.nl en vermeld duidelijk je naam, telefoonnummer en e-mailadres.

Social Media

We houden u graag op de hoogte van SchiedamsDOEN.