Schiedammers & de stad samen aan de slag

Enthousiaste discussie over invulling Park A4

In het pand aan de Hoogstraat 85 vond op woensdagavond 9 april 2014 een bijeenkomst in het kader van SchiedamsDOEN plaats. Onder de titel SchiedamsDOEN gaat de gemeente de samenwerking met Schiedammers op tal van punten verbeteren en Schiedammers meer zeggenschap geven over hun eigen leefomgeving. Bijvoorbeeld over het nieuwe Park A4. De invulling van dit bijna twee kilometer lang openbaar gebied bovenop het tunneldak van rijksweg A4 in Noord stond afgelopen woensdag centraal. Aan de uitnodiging om over de invulling mee te denken, hadden ongeveer 20 mensen gehoor gegeven.

9 april 2014 001  9 april 2014 004

De discussie werd in goede banen geleid door gespreksleider Dennis Jong. Hij is procesmanager wegen en riolering bij de gemeente en woont ook in Schiedam. Tijdens het kennismakingsrondje werd duidelijk dat er een gemêleerd gezelschap aanwezig was deze avond. Omwonenden, (ex)raadsleden, leden van de Jongerenraad, een afgevaardigde van Lentiz Life College, twee jeugdwerkers van Stichting Welzijn Schiedam, leden van de klankbordgroep en enkele jongeren.

Definitief 

Projectleider Annemarie Nix van het programma ‘Schiedam in beweging’, waar Park A4 onderdeel van is, gaf eerst een toelichting. In verschillende klankbordgroepen van ‘Schiedam in beweging’ staat de invulling van Park A4 al langere tijd centraal. Ook zijn in het verleden al werkateliers georganiseerd waar tal van ideeën zijn geopperd. Op basis van alle adviezen en suggesties ligt er nu een basis-ontwerp. Begin juli moet het voorlopige ontwerp voor Park A4 er liggen. Het gaat dan om het hele tunneltracé: van het Kethelplein tot en met het einde van de tunnelmond aan de Kasteelweg.

Volgens Annemarie Nix ligt een aantal aspecten al vast. Denk daarbij aan de ontsluitingswegen maar ook aan de locaties van de sportvelden, het clubhuis en de sporthal. De georganiseerde sport neemt ongeveer een derde van de beschikbare ruimte in beslag. Behalve de velden en accommodaties voor de georganiseerde sport is in Park A4 dadelijk dus voldoende ruimte voor recreatie, kunst, groen en bewegen. Daarbij wil de gemeente vooral in contact komen met mensen die ideeën hebben maar ook een rol willen spelen bij het realiseren hiervan.

Kletterfels, Rudolph Baustoffwerk  Referentiebeelden ter inspiratie voor de discussie over alle mogelijkheden voor Park A4

Referentiebeelden ter inspiratie voor de discussie over alle mogelijkheden voor Park A4

Enthousiast

Vragen waren bijvoorbeeld ‘Wat wilt u doen in Park A4?’ en ‘Heeft u suggesties hoe we dat met elkaar zouden kunnen realiseren?’. Antwoorden waren er volop. De aanwezigen waren enthousiast, bevlogen en vol ideeën over de invulling van het nieuwe Park A4 bovenop de rijksweg. Een aanwezige kon zich voorstellen dat honden in zo’n mooi park niet overal vrij spel zouden hebben. Daarom werd een hondenspeelplaats voorgesteld. Het onderhoud van het park, vooral de taluds, zou met behulp van een kudde schapen kunnen worden gedaan.

Een aantal jongeren nam de gelegenheid te baat om een pleidooi te houden voor een jeugdhonk in Noord. Er is volgens hen behoefte aan een plek waar ze samen kunnen komen en waar ze iets kunnen doen, bijvoorbeeld een openbare fitnessruimte of dansruimte voor meisjes. Aangegeven werd dat de jongeren in overleg met een voetbalvereniging daar zelf een team willen leiden. Er was behoefte aan niet-georganiseerde sportmogelijkheden. Ook wilden de jongeren zelf een jeugdhonk bouwen. Een vertegenwoordiger van het Lentiz Life college gaf aan dat er vanuit de opleiding techniek bij deze instelling wel mogelijkheden zijn om zo’n idee gestalte te geven. Jeugdwerkers van de Stichting Welzijn Schiedam zouden in Schiedam-Noord met Park A4 een pilot willen starten. ‘Wij willen helpen met de uitvoering!’.

Ontmoetingsplek

Veel bijval kreeg de suggestie een centrale ontmoetingsplek te creëren waardoor de drie omliggende steden met elkaar worden verbonden: deze ruimte moet zo open mogelijk zijn en er moet de gelegenheid zijn dat de ruimte een bepaalde (tijdelijke) invulling krijgt waar op dat moment behoefte aan is. Verder kan gebruikt worden gemaakt van de hoogteverschillen door het aanleggen van trappen die tevens als tribune dienst kunnen doen. De allerjongste deelnemer vond een zandbak en een glijbaan al voldoende. Andere voorstellen waren: een stiltegebied, doolhof, uitkijkpunt, aantal verkooppunten voor bijvoorbeeld frisdrank. Voor deze werksessie waren ook enkele suggesties via het e-mailadres gedaan: een survivalpark, sponsoring van een voetbalploeg door Red Bull en een denksportcentrum.

Woensdag a.s.

Om deze ideeën verder uit te werken, staat komende woensdag 16 april een vervolg bijeenkomst op het programma. Kom ook naar de Hoogstraat 85 tussen 18.00 en 21.00 uur. Gespreksleider is Koos van Batenburg. Aanwezig zijn ook onder andere projectleider Annemarie Nix en Judith de Koster, stedenbouwkundige bij BGSV, Bureau voor Stedebouw in Rotterdam en betrokken bij Park A4. Komt u ook? Voor aanmelding of meer informatie: schiedaminbeweging@schiedam.nl