Schiedammers & de stad samen aan de slag

Duurzaamheid kan beter met soepeler regels

Duurzaamheid was het thema waar op 25 november in buurtcentrum Dreesplein uitgebreid werd gebrainstormd met gespreksleider Adriaan van der Linden. Acht medewerkers van de gemeente en elf Schiedammers opperden vele ideeën.

Van LED-verlichting  tot kringloopwinkel

Duurzaamheid blijkt een containerbegrip waar velen een andere invulling aan geven. Van energiebesparing met LED-verlichting tot herbruikbare voorzieningen in de buitenruimte. De een noemt het liever houdbaarheid, de ander denkt aan de combinatie van mens, milieu en maatschappij. En hoe verhoudt duurzaamheid en economisch belang zich met elkaar? Een consument wil iets groens doen, als hij er iets voor terug krijgt. Het kan gaan om zuinig omgaan met natuurlijke hulpbronnen, zoals natuurgas, bomen, gas, olie, metalen. Of om hergebruik van materialen in een kringloopwinkel.

Procedures

Duurzame initiatieven worden vaak bemoeilijkt door procedures en regels. Het duurt nu al maanden voordat bewoners van Nieuwland iets horen over hun initiatief om de tussentuinen, dus de lappen groen tussen de flats, te kunnen inrichten voor de verbouw van groenten en fruit. Ze willen de bomen die nu worden gekapt, gaan ververvangen door appel- en perenbomen en voedsel gaan verbouwen voor de Voedselbank. Dat kan bijdragen aan beter contact tussen de bewoners en het overschot kan zelfs in de lokale winkels worden verkocht. Moestuinen kunnen een plek in de wijk terugwinnen. Bijvoorbeeld daar waar ouderen hun eigen tuin niet meer kunnen onderhouden.

In Rotterdam bestaat Hotspot Hutspot, waar de tussentuinen door de buurtbewoners en kinderen worden onderhouden als moestuin. In de keuken van Hotspot Hutspot kookt een kok met de kinderen uit de buurt driegangen-maaltijden. De buurtbewoners eten mee. Het project heeft diverse prijzen gekregen.

Hemelwater

Voor het opvangen en hergebruik van regenwater zijn tal van mogelijke projecten waarbij ook scholen betrokken kunnen worden. Je kunt het hemelwater zelfs gebruiken voor het bewateren van de tussentuinen. In Rotterdam is een Waterplein. Als er weinig water is, is het een speelveld. Zo kun je ook hemelwater opvangen en tijdelijk bergen.

Contact met de boer

Als de schaapskudde terug komt in de wijk, zien kinderen wat de echte natuur is. Je kunt de schapen zelfs als vlees verkopen aan de lokale restaurants. Om jonge kinderen zonder subsidie te leren over de natuur, zouden schoolklassen bij de boer de hokken kunnen schoonmaken. De boer kan ze over de dieren en boerderij vertellen.

Soepeler regelgeving

Om bewoners in hun eigen wijk zelfvoorzienend te laten worden, moet de regelgeving versoepelen. Kleine huiskamerrestaurants moeten dan niet meer illegaal zijn, want het zou juist goed zijn als mensen weer bij elkaar en met elkaar gaan eten.

Als gemeente en bewoners meer participeren, en de gemeente niet meer altijd de regisseursrol naar zich toe trekt, kunnen recycling en duurzaamheid door iedereen gedragen worden.

Ook met zonnepanelen blijkt het een complex verhaal te zijn i.v.m. teruggavebelasting aan het net. Dat ligt niet bij de gemeente, maar bij de energieleveranciers.

Aan de Nolenslaan is een initiatief gestart om het energieverbruik van de winkeliers naar beneden te krijgen, samen met de mensen die daar boven de winkels wonen. Woonplus wil ook de daken daarvoor beschikbaar stellen en er zijn veel scholen in Nieuwsland die je daarvoor kunt gebruiken. Zo kun je de energie in de wijk in eigen hand krijgen.

Slecht geïsoleerde woningen / verouderde woningen

In Schiedam zijn veel verouderde die niet geïsoleerd zijn. De bewoners hebben vaak één kachel waarmee ze het hele huis moeten verwarmen. Die mensen betalen zich groen en geel aan energie. Veel van die woningen worden gesloopt, dus daarin investeert de woningcorporatie niet meer. Om de bewoners nu toch te helpen, zouden de 33 energieadviseurs samen met bijvoorbeeld kansarme jongeren of werklozen kleinschalige werkzaamheden kunnen doen om te bewoners te helpen. Bijvoorbeeld met het aanbrengen van tochtstrips.

Waterpaal: Join The Pipe

In Nieuwland wil men een kraan aan de Nolenslaan waaruit iedereen schoon drinkwater kan tappen in flesjes die men zelf meebrengt: Join The Pipe.

De gemeente is met bedrijven aan het kijken naar drinkwaterbesparingen en zoekt naar intensieve samenwerkingsverbanden met waterbedrijven.