Schiedammers & de stad samen aan de slag

Doen we het goed met onze Burgerparticipatie in Schiedam?

Programmamanager SchiedamsDOEN, Annemiek Verzijl, nam in november deel aan een landelijke bijeenkomst over de ‘Benchmark Burgerparticipatie’. Het kernthema was ‘Het vinden, stimuleren en faciliteren van initiatieven en netwerken uit de samenleving’. Met de Benchmark burgerparticipatie kunnen gemeenten meten hoe zij het in lopende projecten doen, op het gebied van burgerparticipatie. De resultaten van diverse projecten worden vergeleken met elkaar én met de resultaten van andere gemeenten. Daarvan kunnen projectleiders en hun gemeenten leren. Er doen elf gemeenten aan mee: o.a. Den Haag, Utrecht, Tilburg en Enschede.  Het instrument meet helaas niet hoe gemeenten het doen over de hele linie, het meet de aanpak per project. Annemiek Verzijl presenteerde de aanpak van SchiedamsDOEN. Zij gaf aan dat het gaat om de resultaten die door samenwerking tussen bewoners, ondernemers, organisaties en de gemeente worden bereikt. En dat het intern vooral gaat om een andere houding en gedrag van alle ambtenaren. Kort samengevat: ‘ja, tenzij …’, in plaats van ‘nee, want …’. Dit speelt uiteraard ook in andere gemeenten. Aandachtspunten die aan de orde kwamen, waren: – wat zijn de voorwaarden om een goede samenwerkingsspeler te kunnen zijn?– wanneer doe je het ‘goed’? – waar liggen de grenzen, van burgers naar de gemeenten en vice versa? – (en één van de belangrijke kernpunten) hoe zorg je voor een gelijkwaardige relatie?

Social Media

We houden u graag op de hoogte van SchiedamsDOEN.