Schiedammers & de stad samen aan de slag

Totaallijst inzendingen 2014

Alle 131 voorstellen

Maar liefst 131 voorstellen dienden Schiedammers en ambtenaren in! De Haalbaarheidscommissie moest een deel daarvan afkeuren voor stemming omdat ze niet voldeden aan de vastgestelde criteria. Bijvoorbeeld omdat ze juridisch niet mogelijk waren, omdat het niet tot een betere samenwerking leidt, omdat het een forse investering zou vergen of omdat dat voorstel in strijd is met een raadsbesluit. Op de 70 overgebleven voorstellen kwamen maar liefst 1.117 stemmen binnen. Op 28 januari werd de Top-10 daarvan bekend gemaakt. Het vorige college adopteerde meteen de Top-5 en zegde toe dat deze nog in 2014 zouden worden uitgevoerd. Het huidige college heeft echter de hele Top-10 geadopteerd: elk collegelid zet zich in voor de realisatie van 2 voorstellen in 2014.

De voorstellen die afvielen voor stemming, zijn soms echter toch hele goede voorstellen. Dat ze niet direct leiden tot een betere samenwerking tussen ambtenaren en Schiedammers, of omdat ze (in eerste instantie) geld kosten, betekent niet dat het geen goed voorstel is. Daarom worden tal van voorstellen alsnog opgepakt in de stad.

Social Media

We houden u graag op de hoogte van SchiedamsDOEN.

 

Totaallijst met alle inzendingen

 • G1000 op 1 juni in De Erker: kom ook!
  29-5-2016 * Op woensdagavond 1 juni komt het Schiedamse burgerplatform G1000 voor de laatste keer voor de zomervakantie bij elkaar in wijkcentrum De Erker aan de Jan van Avenesstraat 32...
 • 02. Struiken zelf onderhouden
  Steeds meer Schiedammers met ‘groene vingers’ willen zich niet alleen beperken tot hun eigen tuin of balkon, maar willen gezamenlijk hun straat mooi aankleden. Dat kan nu! Met de zogeheten...
 • 04. Minimale informatietermijn bij werkzaamheden
  Bewoners worden regelmatig veel te laat geïnformeerd over werkzaamheden die ergens gaan plaatsvinden. Daardoor worden bewoners, winkeliers en evenementenorganisatoren soms verrast door afgesloten wegen of bruggen. Dat kan voor de...
 • 06. Bottum-up communicatieplan
  Indiener wil Het Groot Schiedams Communicatieplan ontwikkelen. Het is bedoeld om door samenwerking van ambtenaren en bewoners van Schiedam een helder plan te krijgen. De ambtenaren schrijven dit downstairs, de...
 • 08. Groene daken
  Groenoord, en ook de andere wijken van Schiedam, worden steeds minder groen. Op tal van plekken staan gebouwen met enorme platte daken. Denk aan de Z-flats in Groenoord en grote...
 • 09. Vrije uitlaatvoorzieningen voor grotere honden
  Een paar jaar geleden is in het kader van het dierenwelzijn een plan geschreven over de uitlaatgebieden binnen Schiedam en de mogelijkheden om de hond daar los uit te laten....
 • 10. Ambtenaren vijf dagen per week bereikbaar
  In de afgelopen jaren is het flexwerken ook onder ambtenaren gestimuleerd. Wie wil overleggen met ambtenaren, loopt vaak tegen het probleem aan dat afdelingen op vrijdag niet bezet zijn. Als...
 • 11. Vergroening kades
  De kades vormen een onderdeel van de Groen-Blauwe Structuurvisie. Binnen de gemeente Schiedam is Bart Heinz daar projectmanager voor. Hij legt uit: "De Groen-Blauwe Structuurvisie is een beleidsstuk, een soort...
 • 12. Aanspreekbare ambtenaren op flex-werkplekken
  Ambtenaren zijn moeilijk aanspreekpaar voor bewoners, zo stelt de indiener van dit idee vast. Wanneer de kloof tussen de inwoners en ambtenaren kleiner wordt, zal er meer wederzijds respect ontstaan...
 • 13. Onlogische routes voorkomen
  De indieners stellen voor om ambtenaren en Schiedammers beter naar elkaar te laten luisteren vóórdat een project of verandering in een wijk ter inspraak wordt gebracht. Vaak hebben de bewoners...
 • 14. Luisteren voordat je beleid formuleert
  De gemeente, zo vindt de indiener van dit voorstel, moet de burger als haar primaire klant en opdrachtgever gaan beschouwen. Ambtenaren zouden de burger – compleet met eigen kennis en...
 • 15. Elke wijk een EIGEN innovatieve ontmoetingsplek
  Er kan een natuurlijke plaats gaan ontstaan in wijken waar wijkbewoners elkaar kunnen ontmoeten. De indiener stelt voor om bestaande voorzieningen, services en diensten van professionals en vrijwilligers beter te...
 • 16. Parkeerproblemen samen oplossen
  Het voorstel om de verschillende kwaliteitsniveaus per gebied/wijk/straat voor het onderhoud van de buitenruimte vast te leggen op foto’s, is inmiddels besproken met de procesmanager BOR, Nicole Cup. Zij heeft...
 • 17. Vriendelijker tegen elkaar, contact in de wijk
  De wereld in Schiedam zou er volgens de indiener op vooruit gaan als ambtenaren en burgers openlijker, eerlijker en vriendelijker worden tegenover elkaar. Het zou ook beter zijn als men...
 • 18. Schiedam als Kampioen Kleine Zorg
  Schiedam vergrijst en er is een toename in eenzaamheid. Dit is een landelijke trend, met name in Randstedelijke gebieden. Er zijn veel Schiedammers met vrije tijd die best wat willen...
 • 19. Raadsleden, wethouders en ambtenaren wonen in Schiedam
  De indiener van het voorstel vindt dat gemeenteraadsleden, wethouders en de mensen de het ambtelijk apparaat voeden en ondersteunen, in diverse wijken in Schiedam moeten wonen. Meestal heb je...
 • 20. Vergaande samenwerking met omringende gemeenten
  Gezien het feit dat de Gemeente Schiedam niet de enige gemeentelijke organisatie is die moet bezuinigen, stelt de indiener van het voorstel voor om een vergaande samenwerking met gemeenten om...
 • 21. Terugkoppelen van voorgenomen werkzaamheden
  Soms ontstaan er gevaarlijke situaties in de openbare ruimte, die Schiedammers melden aan de gemeente. Daaraan gaat de gemeente op enig moment werkzaamheden verrichten. De indiener van het idee vindt...
 • 23. Aanleg wandelpaden op bouwterrein Houthaventerrein
  De indiener stelt voor om er een mooie groenstrook van te maken met wandelpaden. Zeker voor de buren, de oudere bewoners van Francois HaverSmidt, zou dit een uitkomst zijn....
 • 24. Winkels tot 20 uur open
  Indiener vindt het vreemd dat alle winkels om 18 uur dichtgaan. Iedereen werkt tot op dat moment. Als de winkels tot 20 uur open zouden blijven, kunnen Schiedammers uit het...
 • 25. Schoolzwemmen opnieuw overwegen
  Het schoolzwemmen is gestopt. Helaas is dat besluit genomen, zonder aan Schiedammers te vragen of er een alternatief was. Nu gaan de kosten voor de accommodatie van het zwembad wel...
 • 26. Second opinion subsidies
  Gemeenteambtenaren besteden veel tijd aan het beoordelen van alle aanvragen voor subsidies. Indiener werkt bij de gemeente en stelt voor om niet meer àlle aanvragen grondig te beoordelen, maar samen...
 • 27. Communicatieplatform over Schiedam via internet
  Niet alle kabelaanbieders hebben Look TV in hun pakket en de gemeentepagina is verdwenen uit Het Nieuwe Stadsblad. Geluiden in de stad wijzen op de behoefte aan actuele informatie over...
 • 28. Red een leven met een AED
  Een AED is een Automatische Externe Defibrillator. Dit apparaat geeft elektrische stroomschokken bij een hartstilstand. Daarmee zijn in verschillende steden al tal van levens gered. De indiener stelt voor om...
 • 29. Leesbare (standaard) brieven
  Onduidelijke brieven, formulieren en websiteteksten leiden tot ergernis, onbegrip en tijdverlies. In 2009 werd het project ‘Bouwen aan Brieven’ van de gemeente Zeist verkozen tot de top 10 van...
 • 30. Wijknieuws zelf schrijven
  Schiedammers willen graag meer betrokken worden bij hun eigen wijk. In Vlaardingen brengt de gemeente een blad over Vlaardingen uit, waaraan per wijk een eigen Wijknieuws is toegevoegd...
 • 31. Commissie ‘Wat is nodig in Schiedam?’
  Veel Schiedammers, zo denkt de indiener, willen graag samen met ambtenaren meedenken over wat er precies nodig is in de stad. Mogelijke sponsors, vrijwilligers, werklozen, bejaarden en scholieren zouden samen...
 • 32. Inspiratiepanel dat continu positief meedenkt
  ...
 • 33. Bekendheid geven aan burgerinitiatieven
  Burgerinitiatieven mogen van de indiener meer bekendheid krijgen. Initiatieven en activiteiten kunnen via de lokale radio- of TV-zender via interviews of via gratis reclameboodschappen meer naar voren worden gebracht. Daardoor...
 • 35. Samenwerkende vrijwilligers in Groenoord
  In Groenoord is behoefte aan meer samenwerking tussen de bewoners die zich met vrijwillige activiteiten in de wijk bezighouden. De indiener zoekt tevens naar meer samenwerking tussen verschillende culturen. Er...
 • 36. Hoe betrek je jongeren in je eigen wijk?
  Veel jongeren van 12 tot 20 jaar hebben tegenwoordig weinig binding met hun eigen wijk. De indiener van het idee wil jongeren graag meer betrekken bij activiteiten in hun eigen...
 • 37. Huiswerkbegeleiding op basisscholen
  Veel kinderen op basisscholen zijn gebaat bij een één-op-één-begeleiding bij hun huiswerk. Dat blijkt bijvoorbeeld in Rotterdam waar het project OVL succesvol is...
 • 38. Schiedammers als Gast van de Raad
  De gemeenteraad van Schiedam kent nu een mogelijkheid om Schiedammers meer bij de politiek te betrekken. Dit is 'Geef u op als Gast van de Raad'. Het lijkt de indiener...
 • 39. LOOK TV brengt ‘De wijk van de maand’
  De indiener stelt voor dat LOOK TV de gemeente in de wijk of thuis brengt. Bij deze bijeenkomst komen vertegenwoordigers van de gemeente naar een ontmoetingsplaats in de wijk. Iedereen...
 • 41. Ouderenvervoer
  Door minder regeltjes en meer te doen, kan er volgens indiener op eenvoudige wijze ouderenvervoer worden geregeld. Als de gemeente een vervoermiddel beschikbaar stelt, kan de vrijwillige chauffeur de ‘w.m.o.-klantjes’...
 • 42. Verbeteren van klachten- en bezwaarschriften-intake
  De indiener vindt dat er meer aandacht aan de vóórkant moet komen bij het indienen van een klacht of bezwaarschrift. Vaak zijn die alsnog te voorkomen of om te...
 • 43. Train je collega
  Hoe kun je kennis tussen Schiedammers en ambtenaren op een goede manier uitwisselen? Train je collega (zie www.trainjecollega.org) is een bottom up initiatief uit Amsterdam dat inmiddels landelijk verspreid raakt....
 • 46. Samenwerken bij kickoff van projecten
  De indiener stelt voor om grote projecten van de gemeente te starten met een gezamenlijke kick-off. Ambtenaren van verschillende teams komen daarin bij elkaar om te kijken of er werkzaamheden...
 • 47. Jaarlijkse procedure-dag
  We hebben allemaal het gevoel dat sommige gemeentelijke procedures niet echt nodig zijn of veel eenvoudiger kunnen. Het zou goed zijn als we elk jaar een proceduretoets organiseren...
 • 48. Meedenken over de inzet van de LBB
  Bewoners en instellingen weten vaak niet wat de LBB (Licht Blauwe Brigade) doet ,of vragen zich af waar en wanneer de toezichthouders actief zijn. Het voorstel is dat de LBB...
 • 49. Gemeente geeft zelf het voorbeeld
  De gemeente moet voortaan zelf ook een vergunning aanvragen voor haar werkzaamheden zodat ze goed in beeld zijn in de stad. Zo zijn we zichtbaar en zien we zelf waar...
 • 50. Bewoners in de kunstadviescommissie
  Er is goed samengewerkt rond de keuze voor een kunstwerk in de Gele Woudhoek. En ook op andere plekken is inmiddels al wat positieve ervaring opgedaan met de inzet van...
 • 51. Gemeentepagina moet terug
  De gemeente moet volgens de indiener weer gaan communiceren via de gemeentepagina in Het Nieuwe Stadsblad, die nu is wegbezuinigd. Zo weten Schiedammers weer beter wat er speelt in de...
 • 52. E-participatie
  De gemeente gaat in grote projecten veel meer het instrument E-participatie inzetten zodat meer bewoners betrokken zijn, bereikt kunnen worden en hun mening kunnen geven over projecten die hun omgeving...
 • 53. Een dag meelopen met een ambtenaar
  De indiener van het idee stelt voor dat bewoners zich kunnen aanmelden om een dag mee te lopen met een ambtenaar naar keuze. Ze krijgen daarmee een 'kijkje in de...
 • 54. De ambtenaar loopt een dagje mee
  Elke (beleids)ambtenaar loopt minimaal twee keer per jaar een dag mee bij een organisatie waarmee hij of zij een relatie onderhoudt, of bij een andere instelling in de gemeente...
 • 55. Samenwerken met buurgemeenten
  Laten we gaan samenwerken met buurgemeenten zoals Rotterdam, stelt indiener voor. En laten we deze gemeente niet zien als een concurrent maar als een samenwerkingspartner die met dezelfde bezuinigingsproblematiek te...
 • 56. Ken je Stad, maak kennis met de bewoners!
  In Schiedam gebeurt enorm veel, waarbij een groot deel met en door burgers wordt georganiseerd. Veel activiteiten vinden plaats op wijkniveau, waar veel bewoners en organisaties op af komen. Indiener...
 • 57. Punten sparen door vrijwilligerswerk
  Dit voorstel is ter ondersteuning van diverse activiteiten die vrijwilligers door bewoners worden uitgevoerd. Indiener stelt een systeem voor waarbij je door het uitvoeren van activiteiten in Schiedam op basis...
 • 58. Zwerfafval bij restafvalcontainers altijd weghalen
  Vuil op straat, ook naast afvalcontainers, is voor veel Schiedammers een grote ergernis. Maar Irado kan het niet alleen aan om de hele stad schoon te houden en heeft de...
 • 59. Adoptie prullenbakken
  We willen allemaal een schone leefomgeving. Daarom stelt indiener voor dat bewoners prullenbakken in hun directe omgeving kunnen adopteren. Adoptie houdt in: toezicht houden op het vollopen van een prullenbak,...
 • 60. Geen leges bij bewoners-initiatieven
  Voor bewonersinitiatieven worden vaak leges of betaling van kosten gevraagd. Volgens de indiener werpt dit vaak een drempel op om een bewonersinitiatief uit te gaan voeren. Daarom stelt de indiener...
 • 61. Vergunningen bewoners-initiatieven vereenvoudigen
  Indiener vindt dat Schiedammers vaak langs allerlei ambtelijke afdelingen moeten gaan om een vergunning voor hun bewonersinitiatief voor elkaar te krijgen. Om het ‘van het kastje naar de muur’-gevoel te...
 • 62. Uitbreiding bereikbaarheid gemeente
  De indiener vindt dat de gemeente beter bereikbaar moet zijn voor de Schiedammers. Hij stelt voor om het Klant Contact Centrum (KCC) in het Stadskantoor ook op zaterdag open te...
 • 63. Relatiemanagement-systeem van gemeente professionaliseren
  Op dit moment wordt er binnen de gemeente gewerkt met een systeem dat per ambtenaar de in- en uitgaande post registreert: Corsa. Indiener vindt dat het systeem eigenlijk per burger...
 • 66. Groen voor je deur
  In Utrecht zijn veel mogelijkheden voor het zelf beheren van groen in de stad. Dat vormt voor de indiener van het idee een inspiratiebron om ook Schiedammers meer zeggenschap te...
 • 67. Verbeteren toegankelijkheid beeldbepalende panden
  Er zijn enkele beeldbepalende gebouwen in de stad die eigendom zijn van de gemeente en momenteel leegstaan. De indiener van het voorstel vindt dat deze prominente panden een mooie nieuwe...
 • 68. Zorg voor meer continuïteit
  Echt samenwerken ontstaat door over een langere periode aan gezamenlijke doelen te werken. Dat veronderstelt wederzijds vertrouwen en een goede wederzijdse uitwisseling van kennis en ervaring. Daarvoor zijn stabiele verhoudingen...
 • 69. Handhaving 24-7
  Op dit ogenblik functioneert Handhaving op kantoortijden. Indiener van het voorstel ziet dagelijks de medewerkers geparkeerde auto's controleren op parkeervergunningen. Hij ziet ook dat mensen worden aangesproken op hun gedrag...
 • 70. Startersbeurs Jeugdwerkeloosheid
  De indiener vraagt een actieve opstelling van de gemeentelijke overheid bij het binnenhalen van subsidie die ter beschikking is gesteld door het Rijk, voor de bestrijding van jeugdwerkeloosheid voor jongeren...
 • 71. Luister naar de betrokken bewoners
  De indiener adviseert gemeenteambtenaren om de kennis van Schiedammers beter te gebruiken bij projecten. Zoals bij herinrichting van pleinen, straten en plantsoenen. Indiener vraagt om de kennis en visie van...
 • 72. Betere verlichting op de PKO-laan, Lorentzlaan en Boerhaavelaan
  Al tien jaar voert de indiener van het voorstel - samen met andere Schiedammers - een discussie over het herinrichten van de drie lanen in Oost. De discussie heeft nog...
 • 73. Plantenbakken adopteren
  Indiener stelt voor om Schiedammers plantenbakken te laten adopteren, waardoor de stad er veel gezelliger uit komt te zien met veel groen. Daarnaast is het goed voor de sociale cohesie,...
 • 74. Verminderen aantal te verwerken facturen
  De indiener stelt voor dat de gemeente kan gaan besparen op capaciteit en tijd bij de verwerking van facturen door afspraken te maken met (Schiedamse) bedrijven...
 • 75. Kort parkeren in het Centrum
  Indiener stelt voor om in Schiedam-Centrum bepaalde locaties te voorzien van ‘kort parkeren’. Hij denkt aan delen van de Lange Haven, aan de Broersvest voor het pand van de voormalige...
 • 76. Integrale beoordeling bewonersinitiatieven
  Momenteel komt het nog wel eens voor dat aan bepaalde bewonersinitiatieven medewerking wordt verleend waarbij sommige gemeentelijke verantwoordelijkheden worden vergeten of worden genegeerd. Hierdoor worden in de ambtelijke organisatie mensen...
 • 77. Herinrichting Boterstraat, verbetering centrum
  Indiener stelt voor om de Boterstraat opnieuw in te richten. Hij stelt voor om de straat te verbeteren door het aanleggen van een goed, breed trottoir en het doortrekken van...
 • 78. Ik werk voor de burger van Schiedam
  Indiener stelt voor om dat iedere ambtenaar een door hem/haar getekend certificaat op het bureau krijgt met daarop de spreuk: “Ik werk voor de inwoners van Schiedam”. Hij hoopt dat er...
 • 79. Gelijkwaardig samenwerken
  Indiener denkt dat burgers alleen willen meedenken met ambtenaren als er een gelijkwaardig overleg plaatsvindt tussen de verschillende partijen. Dan kan dit overleg tot goede oplossingen leiden. Een vraag vanuit...
 • 80. De gemeente als ‘architect’
  Indiener stelt voor dat de gemeente meer als een architect opereert. Een architect is in overleg met zijn opdrachtgever over het te realiseren project en zal rekening houden met bestaande...
 • 82. ‘Open keuken’-projecten
  Hoe kunnen we laagdrempelig communiceren over onze eigen leefomgeving? De indiener speelt in op de wens van Schiedammers om tijdiger betrokken te worden bij bouwprojecten. Hij stelt voor om de...
 • 83. Fiets-weg
  Je kunt je fiets niet zomaar overal parkeren. Op het Stationsplein worden door de Blauwe Brigade regelmatig ‘wildgeparkeerde’ fietsen weggehaald. Die indiener stelt voor om fietsers duidelijker te laten 'zien'...
 • 84. Mobiele Kinder Speel Paradijzen
  De indiener stelt voor om een mobiel speelparadijs voor kinderen te maken dat rondreist langs leegstaande panden van de gemeente. Schiedam kent veel leegstand in het centrum. Dat is slecht...
 • 85. Vergroening van alle geluidsschermen rond Schiedam
  Maak van de A20 een groene oprijlaan en groene entree van de stad Schiedam, zo stelt de indiener voor. Hij ziet dat er langs de A20 momenteel betonnen geluidschermen worden...
 • 86. De tuinman of -vrouw terug in de wijk
  Laten we per wijk een tuinman aanstellen van Irado, die herkenbaar en aanspreekbaar is als het gaat over groen en speelvoorzieningen. De tuinman kan toelichten wat er gebeurt qua onderhoud...
 • 88. De ‘Schiedamse Spreekstal’
  De gemeente Schiedam kan haar beleid beter duidelijk en bereikbaar maken via de Schiedamse Spreekstal. Om een beter netwerk met partners in de stad op te bouwen, kan de gemeente...
 • 90. Kopie meldbericht
  Via een formulier op de website kun je een melding richten aan bijvoorbeeld de wijkagenten in Schiedam. De indiener vindt dat er dan een kopie van die melding aan de...
 • 91. Groendag in het Beatrixpark
  De indiener wil graag een Groendag organiseren in het Beatrixpark waarbij alle partijen die in Schiedam actief zijn op het gebied van groen zich kunnen presenteren. Denk aan Volkstuinen, eetbaar...
 • 92. Portal Schiedam
  Indiener zou graag een internetportal voor Schiedam willen hebben waar alle bewonersverenigingen, wijk- en bewonersinitiatieven, sportverenigingen, vrijwilligers, etc. zich kunnen presenteren en hun nieuws en agenda kunnen delen. Er gebeurt...
 • 93. Burgerparticipatie op de gemeentewebsite
  Het voorstel 'burgerparticipatie op de gemeentesite' gaat over www.schiedam.nl. Nu is hier vooral te vinden wat de gemeente te bieden heeft en hoe bewoners daar gebruik van kunnen maken. Dat...
 • 95. Les over Schiedam
  Er komen steeds nieuwe ambtenaren bij de gemeente werken die niks van Schiedam weten. De indiener wil één maal per 6 à 8 weken nieuwe ambtenaren vanaf de hoogste verdieping...
 • 97. Tuinfeest
  De gemeente Schiedam beheert de openbare groene ruimte al 30 jaar zonder giftige bestrijdingsmiddelen te gebruiken. De gemeente wil haar kennis op het gebied van gifvrije verzorging van groen delen...
 • 98. Jeugdhonk
  De indiener stelt voor om de Blauwe Brug en aangrenzende gebouwen (ook het oude postkantoor en bibliotheek) beschikbaar te stellen voor het realiseren van een jeugdhonk. In de grote oppervlakte...
 • 101. Kunst en 1%-regeling op projecten
  Wanneer kunst een basis-faciliteit van de gemeente Schiedam is, (dus beleid) dan zou bij elk project in de stad wat van enige importantie is, de 1%-regeling moeten worden toegepast...
 • 102. Werkplaats van Droom naar Daad
  De indiener organiseert in het eerste half jaar twee keer een middag een werkplaats waar culturele initiatiefnemers met hun ideeën kunnen komen werken. We zullen dan gezamenlijk het idee uitwerken...
 • 103. Join the pipe: water aan de Nolenslaan
  De indiener wil een watertappunt aanleggen op de Nolenslaan, terwijl er elders in de wereld waar water niet zo vanzelfsprekend is als hier, er ook een komt. Wij werken zo...
 • 105. Werknemers-vrijwilligerswerk
  Door als ambtenaren vrijwilligerswerk te gaan doen in de stad Schiedam wordt een gevoel van TROTS en VERBONDENHEID gecreëerd. De indiener stelt voor dat de gemeente vrijwilligerswerk stimuleert door dit...
 • 106. Een boom om van te eten
  De indiener stelt voor om samen, ambtenaren en bewoners, een schouw of buurtwandeling te houden om plekken te vinden om nieuwe bomen te planten die zorgen voor voedsel dat geplukt...
 • 107. Duurzame Nolenslaan
  De indiener heeft een voorstel om alle partijen aan de Nolenslaan eigenaar te laten worden van een eigen energievoorziening. Hij stelt voor om een plan op te zetten voor energiebesparing...
 • 108. Een kosteloos 14010-meldnummer voor Schiedam
  Om beter te kunnen werken, moet er eerst gemeld worden dat er iets niet functioneert of kapot is. Door een kosteloos telefoonnummer te introduceren, bijvoorbeeld het bekende 14010, wordt voor...
 • 109. Groenoord achter een grijze muur? Nee toch!!
  De indiener wil de geluidschermen voorzien van groene beplanting. De huidige situatie is grijs en grauw. Hij vindt dat je dit de bewoners niet kunt aandoen!...
 • 110. Ambtenaren 5% praktisch inzetbaar in de stad
  Indiener stelt voor dat alle ambtenaren 5% van hun tijd inzetten om in hun kwaliteit dienstbaar te zijn in de dagelijkse praktijk. Dat betekent dat alle ambtenaren 5% minder vergaderen...
 • 111. De Geldkrant
  Als je minder geld te besteden hebt, is het belangrijk te weten welke aanvullende mogelijkheden er zijn. De indiener stelt voor een Geldkrant uit te brengen met voorlichting voor mensen...
 • 112. Visiteclub
  Indiener stelt voor om vrijwilligers te werven om visites te doen bij mensen die eenzaam zijn. Een regelmatig bezoekje kan voorkomen dat mensen vergeten worden en geen sociale contacten meer...
 • 113. Help mensen met minder dan 110 procent van het minimuminkomen
  Mensen die proberen zo lang mogelijk buiten de bijstand te blijven, en allerlei baantjes uitvoeren maar toch onder het bestaansminimum zitten, kunnen vaak geen gebruik maken van regelingen zoals mensen...
 • 114. Gratis cursus en gebruik van computers
  Indiener stelt voor om mensen op te leiden met het omgaan van de computer. Ze moeten daarbij gratis gebruik kunnen maken van computers in de wijkcentra. De gemeente kan daarvoor...
 • 115. Welzijn op recept
  Huisartsen en eerstelijnsprofessionals kunnen met 'welzijn op recept' verborgen eenzaamheid aanpakken. Eenzame ouderen (en ook andere doelgroepen) slikken onnodig veel medicijnen. Een grote groep teruggetrokken mensen wordt op dit moment...
 • 117. Cultureel platform
  Niet alle Schiedammers met een andere cultuur of religie worden bereikt via het huis-aan-huis-blad of de buurtvereniging. De indiener stelt voor om een platform te creëren voor alle culturen en...
 • 118. Spreekuur wethouders
  De indiener wil graag dat wethouders beter bereikbaar worden voor de burgers. Hij wil daarom dat de wethouders een spreekuur houden dat je als burger kunt bezoeken met of zonder...
 • 119. Aan tafel!
  Sinds 2009 organiseert het Schiedam Vrouwen Platform (www.svpschiedam.nl) geheel vrijwillig het Walking Dinner. Ieder jaar doen er gemiddeld 200 vrouwen mee en stellen zo'n 20 vrouwen hun huis en keuken...
 • 120. Gat van Bolmers: woningen i.p.v. winkels
  Tussen de Broersvest en Broersveld ligt het zogeheten Gat van Bolmers. Het wacht al sinds 1972 op een nieuwe invulling. De indiener wil er graag een appartementen-complex realiseren met uitzicht...
 • 121. Informatie visualiseren voor armoedebestrijding
  Veel inwoners van Schiedam zijn niet op de hoogte van de mogelijkheden in het kader van de armoedebestrijding. Zij lezen de plaatselijke kranten niet, letten niet op posters of flyers...
 • 122. Bestrijding van armoede
  Laten we proberen meer bekendheid te geven aan de organisaties en personen die gratis hulp kunnen geven aan arme mensen. Denk aan De Zonnebloem, Buren en gratis inloop bij vele...
 • 123. Een tweeweg-informatiesysteem van buurten met de gemeente
  Indiener stelt voor dat er meer buurt-gericht moeten worden gecommuniceerd. Op de website www.schiedam.nl kan per buurt een onderdeel worden ingericht. Bijvoorbeeld: www.schiedam.nl/woudhoek. Op die buurtpagina’s worden informatie, reacties op...
 • 124. Kleinere units werken beter
  De praktijk leert dat mensen vooral geïnteresseerd zijn in hun eigen buurt. Om bewoners echt actief te krijgen moet de gemeente in de kleinst mogelijke organisatie-eenheid werken. Dan is de...
 • 125. Theaterkaartjes voor mensen met een bijstandsuitkering
  Voorstellingen in het Theater aan de Schie zijn niet altijd helemaal uitverkocht. Het lijkt de indiener een goed idee om een bepaald percentage van de niet-verkochte theaterkaarten aan mensen met...
 • 127. Eenvoudiger cursus verkeersregelaar
  Voorheen was het mogelijk om in groepsverband een cursus te krijgen voor verkeersregelaar op het politiebureau. De indieners hebben daar acht jaar gebruik van gemaakt voor hun optochten en evenementen....
 • 128. Voorlichting rondom armoede
  De indiener stelt voor dat ambtenaren en maatschappelijke organisaties in wijkcentra voorlichting geven over hoe je goed en creatief met een minimum inkomen om kunt gaan. Waar heb je recht...
 • 129. Breng cultuur naar de mensen TOE
  De indiener ziet groepen mensen die cultuur (terug) in hun leven zouden willen hebben, maar dit niet meer kunnen krijgen. Bijvoorbeeld door bezuinigingen, werkeloosheid, economische crisis, slecht ter been zijn...
 • 130. TV-programma Werken aan de Stad
  De indiener wil graag een TV-programma waarin de gemeente heel informatief laat zien waar men in de stad mee bezig is en vooral waarom. TV Rijnmond heeft zo’n programma onder...
 • 131. Billboards bij werk in de openbare ruimte
  Bij evenementen worden billboards met zogeheten lichtkranten ingezet om duidelijk te maken wat er gebeurt. De indiener wil deze billboards ook inzetten op centrale punten en locaties waar gewerkt wordt...