Schiedammers & de stad samen aan de slag

Cultuur moet zelf gaan zorgen voor geldschieters

Over het thema Cultuur werd op donderdagavond 28 november gesproken onder leiding van gespreksleider Dennis Jong, medewerker van de gemeente Schiedam. Tien Schiedammers en drie medewerkers van de gemeente bespraken samen kunst en cultuur in de stad.

Hoe vind je geldschieters?

De gemeente heeft belangen bij het cultuurbeleid, ook bij economische ontwikkelingen in de stad. Maar de gemeente als subsidieverstrekker is aan zijn eind. Daarom zullen Schiedammers meer eigen initiatieven moeten ontwikkelen en voor eigen geldschieters moeten zorgen. Er werd daarom voorgesteld dat de gemeente een cursus subsidiewerven geeft. Aansluiten bij netwerken zoals Open Coffee en het Vrijwilligerscafé, waardoor je in contact komt met ondernemers en vrijwilligers, kan een eerste stap zijn bij het werven van gelden en ‘handjes’ om een evenement op te tuigen.

Binnenkort is een interactieve kaart beschikbaar met alle deelnemers aan cultuur binnen Schiedam: www.couleurlocaleschiedam.nl.

Het blijkt moeilijk om marktpartijen mee te krijgen. Een plan om kunst te presenteren in leegstaande winkeletalages struikelt op het gebrek aan medewerking door vastgoedeigenaren. Ondanks dat het is aangetoond dat kunst en cultuur de economie in een stad ten goede komt. In Bergen op Zoom is een regeling ingevoerd door de gemeente dat alle ruimten die 2 jaar niet verhuurd worden, door de gemeente zelf een mooie invulling krijgen.

Investeren in toekomstige bestuurders

Om samen met medebewoners iets op te tuigen op gebied van kunst en cultuur, blijkt veel energie nodig. Niet iedereen wil meteen meehelpen bij het organiseren van een evenement zoals het Maasboulevardfeest in Zuid. Schiedammers blijken zich eerder te willen inzetten voor een buurtgebonden feest wat de saamhorigheid van de straat of buurt verbetert. Ook door het verdwijnen van wijkcentra is het moeilijker om een cultureel evenement te organiseren.

Het Maasboulevardfeest werkt met 4 bestuursleden, 20 kadermensen en 150 vrijwilligers. Zij investeren sterk in hun eigen toekomst door jongeren op te leiden bij dit evenement. Zo dragen ze bij aan het creëren van nieuwe bestuurders voor de toekomst. “Je moet jongeren vanaf 13 jaar verantwoordelijk maken om dingen te organiseren. Dan vinden ze het later ook leuk.”

Hoe betrek je allochtone mede-Schiedammers?

In Nieuwland, waar veel allochtone groepen nauw samenwerken en de saamhorigheid groot is, blijkt het wel mogelijk om grote feesten te organiseren. Buiten Nieuwland blijkt het moeilijk om allochtone kinderen en ouderen warm te maken voor cultuur. De deelname door allochtone kinderen aan culturele workshops is laag, ondanks alle promotie. Er werden tal van promotiemiddelen besproken, maar belangrijk blijft dat Schiedammers over evenementen in hun eigen kringen blijven praten. Mond-tot-mond-reclame is belangrijk.

Schiedam blijkt bij artiesten wijd en zijd bekend te staan als een soort moeilijke proefgemeente: “Als het hier lukt, dan lukt het overal.“

Van aanbod- naar vraaggericht

Maar wat willen Schiedammers eigenlijk aangeboden krijgen op gebied van kunst en cultuur? Er wordt nog steeds vanuit de aanbodzijde gewerkt. Daarom werd geopperd dat er moet worden onderzocht wat mensen echt willen hebben en waaraan zij zouden willen deelnemen.

In de stad ontbreekt de groep van circa 25-jarigen die graag zouden willen deelnemen aan kunst en cultuur. Dat komt omdat er te weinig betaalbare woningen voor deze groep in het centrum zijn. Zij trekken naar Rotterdam.

Ouderen bereiken in Noord

Ouderen worden moeilijk bereikt via internet. Van de groep boven de 60 jaar heeft bijna 50% geen internet.” Veel ouderen in Noord zijn geheel afgesloten van kunst en cultuur. Na 19 uur rijdt er geen tram meer naartoe. Dus gaan ouderen uit Noord niet meer naar het centrum voor een avondje cultuur. Er werd voorgesteld om een soort cultuurbus in het leven te roepen en met die bus naar de ouderen toe te gaan.

De sluiting van de Blauwe Brug is voor bewoners van Noord een grote klap geweest. Het pand staat nu deels leeg. Er werd voorgesteld om het pand nader te bekijken en te onderzoeken wat er wel in kan plaatsvinden op kunst- en cultuurgebied.

Ambtenaren meer naar evenementen toe

De gemeenteambtenaren die zich bezig houden met kunst en cultuur – maar ook bij het vetrekken van vergunningen – kregen de vraag om zich meer te laten zien bij de evenementen en minder alleen vanuit hun kantoor te werken.

Het VVV opperde om een kwartaaloverleg op te starten met alle mensen die zich met cultuur bezig houden, waardoor een goede agenda-afstemming kan komen zodat evenementen elkaar qua timing niet meer in de weg zitten maar elkaar kunnen versterken.