Schiedammers & de stad samen aan de slag

Nieuws en Evenementen

Burgerkennisnetwerk van start met eigen website

Burgerkennisnetwerk van start met eigen website

17-9-2015 * De website van het Burgerkennisnetwerk is online! Iedereen kan zich aanmelden bij het netwerk met eigen kennis, of kan gebruik maken van dit brede palet van deskundigen: www.burgerkennisnetwerkschiedam.nl

Lees verder...

Tuinfeest Ecoconfetti maakt van elke tuin een bijenfeestje

Tuinfeest Ecoconfetti maakt van elke tuin een bijenfeestje

15-7-2015 * Marianne Goudswaard, schrijfster van ‘Fleur de Bij’, vond 30 jaar gifvrij tuinieren door de gemeente Schiedam een feestje waard. Met Eco-confetti met feestelijk tuinzaad kan iedereen een bijenfeestje maken. Marianne vertelt over haar bijen-lestassen, het Groenloket en een informatieve tuin-tips-website: www.tuinfeestschiedam.info.

Lees verder...

Zomernota 2016: Voor ‘mekaar’ maken

Zomernota 2016: Voor ‘mekaar’ maken

23-6-2015 * “Voor mekaar maken”, dat is de belangrijkste boodschap die burgemeester en wethouders presenteren in de Zomernota 2016. Het college bouwt hiermee verder op het Kompas, maar is alert op veranderingen in de samenleving. Met de zomernota sluit het college aan op het jaarthema voor 2016 ‘Schiedammers maken…’.

Lees verder...

SchiedamsDOEN in tientallen MUPI’s

SchiedamsDOEN in tientallen MUPI's

05-02-2015 * Op tientallen plekken in de stad kom je de komende weken grote posters tegen met SchiedamsDOEN. In deze zogeheten MUPI’s hebben we op een rij gezet wat er zoal inmiddels in gang is gezet, of al helemaal is gerealiseerd via SchiedamsDOEN. En dat is méér dan menigeen zich realiseert!

Lees verder...

‘De samenleving is krachtig genoeg’

'De samenleving is krachtig genoeg'

4-12-2014 * In Dagblad Trouw schreef Maaike van Houten een artikel over de presentatie van het rapport ‘Leren innoveren in het sociale domein’. Op die dag sprak zij met verschillende deelnemers aan de bijeenkomst over vormen van burgerparticipatie. Ook met Annemiek Verzijl, de programmanager van SchiedamsDOEN.

Lees verder...

Doen we het goed met onze Burgerparticipatie in Schiedam?

Doen we het goed met onze Burgerparticipatie in Schiedam?

1-12-2014 * In november kwamen elf gemeenten bij elkaar om te vergelijken hoe hun burgerparticipatie verloopt en om samen allerlei vragen te beantwoorden. Annemiek Verzijl vertelde daar over SchiedamsDOEN en hoe zij aankijkt tegen het vinden, stimuleren en faciliteren van initiatieven en netwerken uit de samenleving

Lees verder...

Geslaagde Ideeënmarkt voor bewoners Schrijversbuurt

Geslaagde Ideeënmarkt voor bewoners Schrijversbuurt

23-9-2014 * Het projectteam Schrijversbuurt hield donderdag 18 september een ideeënmarkt voor wijkbewoners. De opkomst was groot, de sfeer uitgesproken positief en het resultaat boven verwachting. Projectmanager Annemiek Verzijl van SchiedamsDOEN is trots op dit voorbeeld van ‘beginspraak’!

Lees verder...

Masterclass in de Krachttoer-bus

Masterclass in de Krachttoer-bus

12-5-2014 * Hoe breng je bewoners en gemeenten beter met elkaar in gesprek over nieuwe bewonersideeën die hun wijk beter, mooier en leefbaarder kunnen maken? En hoe kunnen ambtenaren heel concreet helpen bij de realisatie? Die vragen stonden donderdag 12 juni de hele dag centraal in Schiedam. De dag werd afgesloten met een zonnige toer langs een scala van SchiedamsDOEN-initiatieven die nu worden gerealiseerd. Wethouder Mario Stam kon melden dat het nieuwe college nog een stap verder gaat bij de steun aan SchiedamsDOEN-voorstellen dan het vorige college: de huidige wethouders adopteren elk twee in plaats van één Top10-voorstel voor 2014

Lees verder...

Klankbordgroep 14010

Klankbordgroep 14010

11-4-2014 * Tijdens het stadsgesprek over afval en preventie kwam er forse kritiek op de wijze waarop Schiedammers ‘meldingen buitenruimte’ kunnen doorgeven via 14010 en het webformulier. Deze kritische burgers fungeren nu als klankbordgroep en werken samen aan verbeteringen

Lees verder...
Pagina 5 van 512345