Schiedammers & de stad samen aan de slag

Helaas afgewezen

09. Vrije uitlaatvoorzieningen voor grotere honden

09. Vrije uitlaatvoorzieningen voor grotere honden

Een paar jaar geleden is in het kader van het dierenwelzijn een plan geschreven over de uitlaatgebieden binnen Schiedam en de mogelijkheden om de hond daar los uit te laten. Er zijn nog steeds wijken in Schiedam waar je je hond niet goed los kunt uitlaten

Lees verder...

10. Ambtenaren vijf dagen per week bereikbaar

10. Ambtenaren vijf dagen per week bereikbaar

In de afgelopen jaren is het flexwerken ook onder ambtenaren gestimuleerd. Wie wil overleggen met ambtenaren, loopt vaak tegen het probleem aan dat afdelingen op vrijdag niet bezet zijn. Als ambtenaren daarnaast ook veelvuldig in vergadering zijn, is het als burger moeilijk om iemand te pakken te krijgen

Lees verder...

12. Aanspreekbare ambtenaren op flex-werkplekken

12. Aanspreekbare ambtenaren op flex-werkplekken

Ambtenaren zijn moeilijk aanspreekpaar voor bewoners, zo stelt de indiener van dit idee vast. Wanneer de kloof tussen de inwoners en ambtenaren kleiner wordt, zal er meer wederzijds respect ontstaan

Lees verder...

17. Vriendelijker tegen elkaar, contact in de wijk

17. Vriendelijker tegen elkaar, contact in de wijk

De wereld in Schiedam zou er volgens de indiener op vooruit gaan als ambtenaren en burgers openlijker, eerlijker en vriendelijker worden tegenover elkaar. Het zou ook beter zijn als men elkaar meer ontmoet. De indiener stelt daarom voor om diverse ambtelijke afdelingen extern te plaatsen in leegstaande panden van de gemeente in de diverse wijken

Lees verder...

19. Raadsleden, wethouders en ambtenaren wonen in Schiedam

19. Raadsleden, wethouders en ambtenaren wonen in Schiedam

De indiener van het voorstel vindt dat gemeenteraadsleden, wethouders en de mensen de het ambtelijk apparaat voeden en ondersteunen, in diverse wijken in Schiedam moeten wonen. Meestal heb je immers meer oog voor je eigen leefomgeving en ben je daarbij meer betrokken als je ook in die omgeving woont

Lees verder...

24. Winkels tot 20 uur open

24. Winkels tot 20 uur open

Indiener vindt het vreemd dat alle winkels om 18 uur dichtgaan. Iedereen werkt tot op dat moment. Als de winkels tot 20 uur open zouden blijven, kunnen Schiedammers uit het werk naar de winkels toe. Dat levert meer omzet op, en een gezonder economisch klimaat voor de Schiedamse retailers.

Lees verder...

25. Schoolzwemmen opnieuw overwegen

25. Schoolzwemmen opnieuw overwegen

Het schoolzwemmen is gestopt. Helaas is dat besluit genomen, zonder aan Schiedammers te vragen of er een alternatief was. Nu gaan de kosten voor de accommodatie van het zwembad wel door, maar leren kinderen niet meer goed zwemmen

Lees verder...

26. Second opinion subsidies

26. Second opinion subsidies

Gemeenteambtenaren besteden veel tijd aan het beoordelen van alle aanvragen voor subsidies. Indiener werkt bij de gemeente en stelt voor om niet meer àlle aanvragen grondig te beoordelen, maar samen met een paar Schiedammers steekproefsgewijs subsidieaanvragen te beoordelen. Dit kan zowel gelden voor de aanvraag als voor de tussentijdse verantwoording van de geselecteerde subsidies

Lees verder...

27. Communicatieplatform over Schiedam via internet

27. Communicatieplatform over Schiedam via internet

Niet alle kabelaanbieders hebben Look TV in hun pakket en de gemeentepagina is verdwenen uit Het Nieuwe Stadsblad. Geluiden in de stad wijzen op de behoefte aan actuele informatie over dat wat er in de stad gebeurt

Lees verder...

28. Red een leven met een AED

28. Red een leven met een AED

Een AED is een Automatische Externe Defibrillator. Dit apparaat geeft elektrische stroomschokken bij een hartstilstand. Daarmee zijn in verschillende steden al tal van levens gered. De indiener stelt voor om op diverse plekken in alle Schiedamse wijken een AED op te hangen

Lees verder...
Pagina 1 van 612345...Minst recente »