Schiedammers & de stad samen aan de slag

Groen en Leefomgeving

Stadslandbouw op of in een leegstaand pand?

16-10-2014 * Op diverse plekken in Nederland worden grote, leegstaande panden gebruikt voor een combinatie van kweek- en verkoop van groenten en fruit. Stadslandbouw op daken, in loodsen, langs kades, etc. Piet Bliek, procesmanager Groen bij de gemeente Schiedam ziet hiervoor tal van kansen. Wie graag wil meewerken aan het Voedselgebouw Schiedeco kan zich aanmelden via post@schiedamsdoen.nl.

Lees verder...

Klankbordgroep 14010

Klankbordgroep 14010

11-4-2014 * Tijdens het stadsgesprek over afval en preventie kwam er forse kritiek op de wijze waarop Schiedammers ‘meldingen buitenruimte’ kunnen doorgeven via 14010 en het webformulier. Deze kritische burgers fungeren nu als klankbordgroep en werken samen aan verbeteringen

Lees verder...

Kwaliteitsniveaus onderhoud buitenruimte in beeld

Kwaliteitsniveaus onderhoud buitenruimte in beeld

12-12-2013 * Het voorstel om de verschillende kwaliteitsniveaus per gebied/wijk/straat voor het onderhoud van de buitenruimte vast te leggen op foto’s, is inmiddels gerealiseerd. Procesmanager BOR, Nicole Cup, heeft ervoor gezorgd dat de informatie op de gemeentelijke website is uitgebreid. Daardoor kunnen makkelijker afspraken worden gemaakt met de uitvoerende organisatie, is het makkelijker te controleren door de coördinerend ambtenaar en is het voor de wijk/buurt duidelijker wat bewoners mogen verwachten.

Lees verder...

Buurtpreventie Groenoord heeft nu twee preventiebuurten

Buurtpreventie Groenoord heeft nu twee preventiebuurten

29-11-2013 * Ingrid van Egmond diende een voorstel in voor buurtpreventie in Groenoord. Na gesprekken met enkele ambtenaren en actieve bewoners uit heel Groenoord, loopt Ingrid zelf rondes in Groenoord-Midden, en iemand uit Groenoord-Noord loopt in zijn eigen buurt. Ze zoeken nog meer actieve buurtbewoners voor de preventierondes!

Lees verder...
Pagina 4 van 41234