Schiedammers & de stad samen aan de slag

Afgelopen brainstormsessies

Wet maatschappelijk ondernemen, WMO: hoe gaan we voor elkaar zorgen?

Wet maatschappelijk ondernemen, WMO: hoe gaan we voor elkaar zorgen?

De Wet Maatschappelijke Ondersteuning, kortweg WMO, stond op maandag 4 november centraal in de bijeenkomst in wijkcentrum Tuindorp, beter bekend als Het Schooltje. Twaalf Schiedammers en drie ambtenaren spraken o.l.v. gespreksleider Laurens Priester over de gevolgen van de wet voor alle mensen die een steuntje in de rug nodig hebben in de maatschappij. Allereerst een uitleg: De wet bundelt een heleboel soorten hulp, die eerst in aparte wetten geregeld waren, zoals de Welzijnswet, de Wet voorzieningen gehandicapten en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). De Wmo betreft voorzieningen voor gehandicapten en huishoudelijke hulp, maatschappelijke dienstverlening, mantelzorg en vrijwilligerswerk, vrouwenopvang, het

Lees verder...

Praten over thema Jeugd in de winkel van Tante Yo

Op dinsdagmiddag 29 oktober werd samen met een aantal jongeren in ‘de winkel van Tante Yo’ aan de Groenelaan in Zuid gesproken over het thema Jeugd. Koos van Batenburg, medewerker van de gemeente, leidde het gesprek waaraan 12 jongere en oudere Schiedammers en ambtenaren deelnamen. Eén van de jongeren is al vijf jaar bezig om een Jongerenhonk voor elkaar te krijgen in de wijk. De groep dacht positief mee. Met burgerkracht moet het lukken, zeker in De Gorzen! De groep stelde vast dat veel Schiedammers niet weten hoe ze iets aan de gemeente moeten vragen. Helaas beloven opbouwwerkers soms een

Lees verder...

Minister Plasterk praat mee over de DOE-Democratie

Op maandag 28 oktober spraken 22 Schiedammers en ambtenaren samen over ‘Eigen beheer’. Bijvoorbeeld eigen beheer van wijk- en buurtcentra door vrijwilligers. Gespreksleider Annemiek Verzijl, medewerkster van de gemeente Schiedam, kreeg halverwege het gesprek een bijzondere extra gast, want Minister Plasterk schoof aan. Minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties bezocht maandag 28 oktober Schiedam. Hij werd ontvangen door burgemeester Cor Lamers en wethouder Mario Stam en maakte kennis met diverse burgerparticipatie-projecten in de stad. Hij schoof om 15.00 uur twintig minuten aan bij de brainstormsessie aan de Hoogstraat 85, bekend als ‘het gele pand’. Meer dan twintig ambtenaren

Lees verder...

Vrijwilligerswerk beter bekend maken

Vrijwilligerswerk beter bekend maken

In Het Zimmertje sprak op maandagavond 21 oktober een groep van acht Schiedammers en ambtenaren onder leiding van gespreksleider Jan Spruit, medewerker van de gemeente Schiedam. Daar kwam het volgende naar voren: Breng de leuke kanten van het vrijwilligerswerk beter naar voren. Maak bijvoorbeeld een programma op bijvoorbeeld LookTV of op TV Rijnmond waarin telkens een andere vrijwilligersorganisatie wordt geïnterviewd over wat ze doen. Of maak een serie (gratis uit te zenden) reclamespotjes voor de diverse vrijwilligersinstanties. En vermeld op de gemeentepagina ook vrijwilligersinitiatieven. Breng bewonersinitiatieven bij elkaar, zodat men van elkaar weet wat men doet. Doe dat bijvoorbeeld twee

Lees verder...

Taken overnemen? Oké! Maar wie is verantwoordelijk?

Taken overnemen? Oké! Maar wie is verantwoordelijk?

Ursula Rutten, medewerkster van de gemeente Schiedam, leidde op 25 september het gesprek met veertien Schiedammers en elf ambtenaren in de Bibliotheek Schiedam aan het Stadserf over een mogelijke nieuwe samenwerking. Richard Wielinga, gemeentesecretaris te Ede, was te gast bij het gesprek. De discussie begon met wat onvrede door Schiedammers over inspreek- en zeggenschapsmogelijkheden bij de gemeente. Soms is helemaal niet duidelijk welke wegen je moet bewandelen om iets te bereiken, en moet je daar veel moeite voor doen. Daarom willen Schiedammers meer centrale punten in wijken waar iedereen met vragen terecht kan. Deze kunnen ook bemand worden door hele

Lees verder...

Geef antwoord: ‘nee’ is ook een antwoord

Onder leiding van gespreksleider Marieke Wijsman, medewerkster van de gemeente Schiedam, spraken op 25 september dertien Schiedammers en acht ambtenaren in het restaurant van Facilicom in Vijfsluizen over een mogelijke nieuwe samenwerking. Een van de opmerkingen was dat ‘dit weer een heel wit overleg is, want waar zijn de 117 nationaliteiten van Schiedam?’ Het gesprek ging er voornamelijk over hoe de relatie tussen de Schiedammers en de gemeentelijke organisatie kan verbeteren: Er is vooral behoefte aan duidelijke communicatie, waarbij ambtenaren beter zouden kunnen luisteren naar bewoners wanneer zij iets delen over hun eigen wijk en buurt. En wanneer er een

Lees verder...

Overleggen in kleinschaliger comités

Huseyin Kalyoncu, medewerker bij de gemeente Schiedam, was als gespreksleider op 25 september in Huize Frankeland in gesprek met veertien Schiedammers en zes ambtenaren. Robbert Halffman, gemeentesecretaris van Beesel, was als ‘buitenstaander’ te gast. Op de vraag of er een budget is bepaald voor mogelijke voorstellen, antwoordt Huseyin dat er niet vooraf een budget is bepaald. De ideeën moeten wel binnen de wet vallen, moeten technisch haalbaar zijn en financieel uitvoerbaar zijn. Daarnaast moet het idee zorgen voor een transparante samenwerking, de samenwerking verbeteren en zorgen voor een efficiëntere samenwerking. Bij het begin van het gesprek worden vooral zorgen van

Lees verder...

Geef ambtenaren een flexwerkplek in de wijk

Geef ambtenaren een flexwerkplek in de wijk

In het centrum van Pameijer aan het Spinhuispad spraken vijf Schiedammers en vier ambtenaren met elkaar op 17 oktober. Miranda van der Ven, werkzaam bij de gemeente Schiedam, leidde het gesprek. Ook journalist Frank Willems schoof aan tafel. Er blijkt behoefte aan een informatief programma – zoals PopUpTV – dat een platform kan zijn waar iedereen actuele onderwerpen over de stad Schiedam kan behandelen. Ambtenaren weten nu soms niet genoeg over Schiedam, bijvoorbeeld omdat ze niet in Schiedam wonen. De Schiedammers vinden dat ambtenaren daarom beter moeten worden ingewerkt over de stad. Dat kan deels ook door betrokken Schiedammers gebeuren.

Lees verder...

Ideeën voor planvorming eerder toetsen

Ideeën voor planvorming eerder toetsen

Adriaan van der Linden, medewerker van de gemeente Schiedam, was op 25 september gespreksleider bij een flinke groep van elf betrokken Schiedammers en acht ambtenaren. Zij kwamen samen in het restaurant van het Pronova College aan de Burg. Honnerlage Gretelaan, waar de studenten van deze school ook les krijgen. Jornt van Zuylen, burgerparticipatiespecialist van het ministerie van Binnenlandse Zaken, was er de speciale gast van gemeentesecretaris Jan van Ginkel. Van Zuylen benadrukte dat het traject vooral niet mag blijven hangen op idee-vorming, maar dat de gemeente en burgers samen heel praktisch moeten kijken naar HOE je het gaat DOEN! Er

Lees verder...

Communicatie kan beter

Communicatie kan beter

In de Krona Lounge in de wijk Sveaparken namen op 25 september vijf ambtenaren en twaalf Schiedammers deel aan een gesprek onder leiding van gespreksleider Miranda van der Ven, medewerkster van de gemeente Schiedam. Jos van der Knaap, gemeentesecretaris van de gemeente Wijchen, was te gast. Communicatie blijkt een heikel punt. Schiedammers krijgen vaak te laat of geen reacties van de gemeente op activiteiten die zij voor hun stad willen ondernemen. Achter het e-mailadres contact@schiedam.nl zit echter een goed opvolgingssysteem, dus wordt iedereen aangeraden om dat mailadres te gebruiken voor mailwisselingen met ambtenaren. Bovendien wordt er nu gewerkt binnen de

Lees verder...
Pagina 2 van 3123