Schiedammers & de stad samen aan de slag

Afgelopen brainstormsessies

Masterclass in de Krachttoer-bus

Masterclass in de Krachttoer-bus

12-5-2014 * Hoe breng je bewoners en gemeenten beter met elkaar in gesprek over nieuwe bewonersideeën die hun wijk beter, mooier en leefbaarder kunnen maken? En hoe kunnen ambtenaren heel concreet helpen bij de realisatie? Die vragen stonden donderdag 12 juni de hele dag centraal in Schiedam. De dag werd afgesloten met een zonnige toer langs een scala van SchiedamsDOEN-initiatieven die nu worden gerealiseerd. Wethouder Mario Stam kon melden dat het nieuwe college nog een stap verder gaat bij de steun aan SchiedamsDOEN-voorstellen dan het vorige college: de huidige wethouders adopteren elk twee in plaats van één Top10-voorstel voor 2014

Lees verder...

Gat van Bolmers ingevuld door jonge groep creatieven

  (klik hier voor het laatste nieuws over het Gat van Bolmers) Onder het ‘Gat van Bolmers’ wordt het stuk grond bedoeld tussen de Broersvest en Broersveld waar wethouder Bolmers in de zeventiger jaren een ‘gat’ sloeg en wat tot op heden nog geen permanente invulling heeft gekregen. Soms staat de markt er op vrijdag. En sinds 2013 is het als groene proeftuin ingericht met verplaatsbare kruiden- en groenbakken. Eigenlijk is de naam voor dit gebied niet goed. Het is veel groter. De panden aan de Broersvest 99 (Habo-pand) en Broersveld 128-130 worden binnenkort gesloopt. Op dat moment ontstaat er

Lees verder...

Enthousiaste discussie over invulling Park A4

Enthousiaste discussie over invulling Park A4

In het pand aan de Hoogstraat 85 vond op woensdagavond 9 april 2014 een bijeenkomst in het kader van SchiedamsDOEN plaats. Onder de titel SchiedamsDOEN gaat de gemeente de samenwerking met Schiedammers op tal van punten verbeteren en Schiedammers meer zeggenschap geven over hun eigen leefomgeving. Bijvoorbeeld over het nieuwe Park A4. De invulling van dit bijna twee kilometer lang openbaar gebied bovenop het tunneldak van rijksweg A4 in Noord stond afgelopen woensdag centraal. Aan de uitnodiging om over de invulling mee te denken, hadden ongeveer 20 mensen gehoor gegeven.    De discussie werd in goede banen geleid door gespreksleider

Lees verder...

1 op de 5 gezinnen in Schiedam is arm

Op zaterdag 30 november kwamen 15 Schiedammers en 3 ambtenaren bijeen om in de Bibliotheek Schiedam over Armoede te praten. Onder leiding van Ursula Rutten, medewerkster van de gemeente Schiedam, werden veel pijnlijke issues besproken. Ook enkele ‘ervaringsdeskundigen’ schoven aan en vertelden uit eigen ervaring schrijnende verhalen. Steeds meer gezinnen met schuldvragen Wie zich in Schiedam inzet voor schuldhulpverlening, welzijn, armoedebestrijding, Voedselbank, Kledingbank, Vluchtelingenwerk, etc, houdt z’n hart vast. Tachtig procent van de mensen die bij Stichting Welzijn Schiedam (SWS) aankloppen, komen met schuldvragen. In het wijkcentrum in Oost en Nieuwland komen steeds meer mensen die niets te eten hebben.

Lees verder...

Cultuur moet zelf gaan zorgen voor geldschieters

Cultuur moet zelf gaan zorgen voor geldschieters

Over het thema Cultuur werd op donderdagavond 28 november gesproken onder leiding van gespreksleider Dennis Jong, medewerker van de gemeente Schiedam. Tien Schiedammers en drie medewerkers van de gemeente bespraken samen kunst en cultuur in de stad. Hoe vind je geldschieters? De gemeente heeft belangen bij het cultuurbeleid, ook bij economische ontwikkelingen in de stad. Maar de gemeente als subsidieverstrekker is aan zijn eind. Daarom zullen Schiedammers meer eigen initiatieven moeten ontwikkelen en voor eigen geldschieters moeten zorgen. Er werd daarom voorgesteld dat de gemeente een cursus subsidiewerven geeft. Aansluiten bij netwerken zoals Open Coffee en het Vrijwilligerscafé, waardoor je

Lees verder...

Duurzaamheid kan beter met soepeler regels

Duurzaamheid kan beter met soepeler regels

Duurzaamheid was het thema waar op 25 november in buurtcentrum Dreesplein uitgebreid werd gebrainstormd met gespreksleider Adriaan van der Linden. Acht medewerkers van de gemeente en elf Schiedammers opperden vele ideeën. Van LED-verlichting  tot kringloopwinkel Duurzaamheid blijkt een containerbegrip waar velen een andere invulling aan geven. Van energiebesparing met LED-verlichting tot herbruikbare voorzieningen in de buitenruimte. De een noemt het liever houdbaarheid, de ander denkt aan de combinatie van mens, milieu en maatschappij. En hoe verhoudt duurzaamheid en economisch belang zich met elkaar? Een consument wil iets groens doen, als hij er iets voor terug krijgt. Het kan gaan om

Lees verder...

Samen bijzondere plekken in de stad invullen, zoals het Gat van Bolmers

Samen bijzondere plekken in de stad invullen, zoals het Gat van Bolmers

Op 25 november spraken 39 mensen over de invulling voor het Gat van Bolmers. Projectleider Maarten van Otterdijk en gespreksleider Hüseyin Kalyoncu ‘gebruiken’ het Gat van Bolmers als voorbeeld voor een aanpak waarbij de gemeente samen met bewoners bijzondere plekken in de stad gaat invullen. De aanpak gaat een paar stappen verder dan alleen inspraak, er wordt in gezamenlijke verantwoordelijkheid gekeken naar een gedeelde verantwoordelijkheid voor het gebied. Dus: niet alleen samen bedenken welke functies de plek kan krijgen, maar zelfs samen tekenen, wellicht samen bouwen en daarna ook samen onderhouden. Zoals Hüseyin het uitlegde: “We willen samen praten hoe

Lees verder...

Veilig in je eigen buurt

Veilig in je eigen buurt

In Wijkcentrum Oost werd op 22 november flink gebrainstormd over het thema ‘Veilig in je eigen buurt’ onder leiding van gespreksleider Hermyn Bonnema. Zeven medewerkers van de gemeente, van onder andere Veiligheid, Handhaving, Woningtoezicht en Zorg en Welzijn, schoven met zeven Schiedammers aan tafel. Een week na deze brainstorm gaat het systeem in waarbij voor gebruik van de ondergrondse afvalcontainers pasjes nodig zijn. De bewoners van Oost maken zich grote zorgen dat veel MOE-landers het gebruik van het pasje niet zullen begrijpen, en dat illegalen hun afval sowieso zullen gaan dumpen naast de containers. Er wordt bedacht dat een sticker

Lees verder...

Afval en preventie vergen een goed werkend meldnummer

Afval en preventie vergen een goed werkend meldnummer

Het thema Afval stond centraal in de brainstormsessie die 6 ambtenaren en 18 burgers samen hielden op 14 november in Natuurcentrum De Boshoek in de wijk Kethel. Onder de Schiedammers bevonden zich veel betrokkenen van de afdelingen Buitenruimte van de verschillende bewonersverenigingen en van de Wijkpreventieteams. Van de zijde van de gemeente namen ook de managers afval en de wijktoezichthouders aan de discussie deel. 14010 Belangrijk verbeterpunt voor de gemeente is de wijze waarop je als Schiedammers via het telefoonnummer 14010 kunt melden dat er vuil op straat ligt. Of als je wilt melden vanuit buurtpreventie dat er ongeregeldheden in

Lees verder...

Ondernemers vragen helder beleid

Ondernemers vragen helder beleid

Op 6 november hadden vijftien Schiedammers, waaronder winkeliers, onderzoekers en ambtenaren, een boeiende en af en toe kritische discussie over het ondernemen in Schiedam. Centraal stond de vraag hoe we het in Schiedam beter kunnen doen. Gespreksleider van de bijeenkomst was Hüseyin Kalyoncu, medewerker bij de gemeente Schiedam. 1.     Parkeren in het centrum In ‘het gele pand’ aan de Hoogstraat 85 begon de discussie over het parkeren in het centrum. De aanwezige ondernemers hadden vragen bij het parkeerbeleid in Schiedam. Er gelden diverse parkeerregimes in het Centrum en dit werkt verwarrend. Op sommige plaatsen in het centrum kun je alleen

Lees verder...
Pagina 1 van 3123