Schiedammers & de stad samen aan de slag

Burgerkennisnetwerk van start met eigen website

HOMEPAGE 10-9-2015

De website van het Burgerkennisnetwerk is online! Iedereen kan zich aanmelden bij het netwerk met eigen kennis, of kan gebruik maken van dit brede palet van deskundigen: www.burgerkennisnetwerkschiedam.nl

Schiedam kent sinds 2014 het ‘Burgerkennisnetwerk’. Dit kennisnetwerk bestaat uit inwoners van Schiedam die vrijwillig hun deskundigheid willen inzetten voor de gemeenschap. Initiatiefnemer is Huib Sneep. Zijn voorstel kreeg de meeste stemmen bij de SchiedamsDOEN – ideeënoproep eind 2013. SchiedamsDOEN is gericht op een betere samenwerking en communicatie tussen Schiedammers en de gemeentelijke organisatie.

Het kennisnetwerk bestaat uit deskundigen op het gebied van de inrichting van de openbare ruimte, (duurzame) energie, zorg en welzijn, wet- en regelgeving, etc. En het netwerk blijft groeien op andere gebieden. Dankzij het kennisnetwerk wordt de deskundigheid die in de stad aanwezig is, benut bij de voorbereiding en de uitvoering van gemeentelijk beleid en gemeentelijke projecten. De bijdrage gaat verder dan een vrijblijvend advies. Er is sprake van wederzijdse en gelijkwaardige inbreng van kennis en visie.


Ook een goed voorstel voor SchiedamsDOEN? Mail naar post@schiedamsdoen.nl en vermeld duidelijk je naam, telefoonnummer en e-mailadres.

Social Media

We houden u graag op de hoogte van SchiedamsDOEN.