Schiedammers & de stad samen aan de slag

Burgerkennisnetwerk Schiedam nu online

In Schiedam wonen duizenden mensen die professionele kennis hebben op een bepaald gebied. Bomendeskundige Huib Sneep dacht: “Hoe geweldig zou het zijn, als die mensen zich vrijwillig zouden inzetten met hun kennis voor Schiedam en écht zouden gaan samenwerken met ambtenaren aan projecten in de stad.” Zijn droom werd werkelijkheid. Inmiddels is de website www.burgerkennisnetwerkschiedam.nl actief en worden diverse projecten met de aangemelde deskundigen opgepakt. Wethouder Marcel Houtkamp is oprecht blij met de betrokken burger-deskundigen. Ambtenaar Bart Heinz maakt al dankbaar gebruik van alle beschikbare kennis bij het ontwikkelen van de vernieuwende havenplannen. Huib Sneep hoopt dat veel Schiedammers met specifieke kennis zich snel gaan aanmelden via de website!

Gedegen voorbereiding
In december 2013 diende Huib Sneep zijn voorstel in bij SchiedamsDOEN voor een ‘Burgerkennisnetwerk’. Hij kreeg met dat voorstel in januari 2014 veruit de meeste stemmen en ging aan de slag. Wethouder Houtkamp adopteerde het kennisnetwerk-voorstel en steunde Huib bij de realisatie. Huib verzamelde inmiddels vijftien enthousiaste deskundigen op het gebied van de inrichting van de openbare ruimte, onroerend goed, stedenbouw, onderwijs, organisatie, duurzame energie, zorg en welzijn, en wet- en regelgeving. Hij puzzelde met mensen uit het netwerk en een groepje ambtenaren aan een reeks goede voorwaarden voor vrijwillige samenwerking en zorgde voor een heldere website. Nu werkt hij samen met zijn collega’s aan de groei van het netwerk op allerlei andere kennisgebieden.

Deskundigheid benutten
Wethouder Houtkamp is trots op het unieke concept dat nog nergens anders in Nederland op deze manier bestaat: “Met dit kennisnetwerk kunnen we de beschikbare deskundigheid in de stad benutten bij de voorbereiding en de uitvoering van ons gemeentelijk beleid en bij uiteenlopende gemeentelijke projecten. Daar zijn we oprecht blij mee. En hun bijdrage gaat voor mij verder dan een vrijblijvend advies. We werken samen op basis van wederzijdse en gelijkwaardige inbreng van kennis en visie. Dat heeft bijvoorbeeld bij het ontwikkelen van het participatieprotocol al z’n nut bewezen.”

_LHF6905

Op de foto van links naar rechts: Nathan Edelenbosch (projectleider van buitenruimte projecten), Sandra van Riemsdijk (projectleider van o.a. Dromenlab in het voormalige Hotel de Kroon oftewel Hans Textiel bij de Koemarktbrug), Huib Sneep (BKN-er, inrichting openbare ruimte), Bart Engberts (BKN-er, veiligheidskundige), Johan Velllinga (teamleider Wijkontwikkeling), Dolf Bierhuizen (BKN-er, mobiliteitstechniek), Radboud Sinnecker (BKN-er, beheer openbare ruimte). Afwezig was Marcel Kreuger (wijkprocesmanager en lid kernteam SchiedamsDOEN).

Inspelen op de vraag
“We werken vraaggericht”, legt Huib Sneep uit. “Waar heeft de gemeente behoefte aan? Stel dat er behoefte is aan een specifiek soort technicus, dan zoeken we als netwerk in onze eigen kringen naar iemand die vrijwillig zijn kennis wil delen met de gemeente voor dat doel.” Nog niet alle ambtenaren zijn op de hoogte van de voordelen en de werkwijze van het Burgerkennisnetwerk. Daarom gaat Huib Sneep binnenkort samen met Bart Heinz een zogeheten ‘kennishub’ voor ambtenaren invullen waarbij ze uitleggen wat ieders voordeel hierbij is. “We laten zien welke kennis nu al beschikbaar is, en zullen vragen naar welke kennis ze zelf op zoek zijn. Bart Heinz zal uitleggen wat het nut ervan is bij zijn projecten en hoeveel leuker het werken daarmee voor hem is geworden.”

Participatieprotocol
Sinds 2012 beschikt Schiedam over een participatieprotocol voor projecten in de buitenruimte. Hierin is vastgelegd hoe de inspraak bij diverse typen projecten is geregeld. Maar hoe daag je Schiedammers uit om écht over hun eigen omgeving mee te denken? De afdeling Wijkontwikkeling vroeg vier ambtenaren en vier burgerkennisnetwerkers mee te denken over een handleiding voor echte samenwerking. “De essentie is altijd: goede samenwerking en echte interactie tussen twee partijen”, stelt Huib Sneep. Het huidige protocol uit 2012 is met de bijbehorende Toolkit bijna 40 pagina’s dik. “Dat willen we in december tot een paar A4-tjes hebben teruggebracht. Het moet mensen blij maken om samen aan een betere en leukere stad te werken.”

Bomen in de Warande
Huib vertelt over het voorbeeld van de bomen in de Warande. De prachtige oude kastanjes lijden helaas aan de besmettelijke kastanjebloedingsziekte, waardoor de roodbloeiende vrijwel allemaal dood gaan. De kap van deze bomen is een emotionele aangelegenheid, want iedereen die in die buurt woont, houdt van deze bomen. “Samen met de gemeente hebben we een duidelijke brief geschreven, waarin we uitleggen wat er met de bomen aan de hand is. Nadat de brieven waren bezorgd, zijn de projectleider en ik naar de Warande gegaan en hebben we vele bewoners op straat aangesproken. We hebben ze verteld over de slechte toestand van de bomen en gevraagd om naar de voorlichtingsavond te komen. Met iedereen die dat wilde, zijn we na afloop langs de bomen gelopen om aan te wijzen hoe je kunt zien of zo’n boom echt ziek is. Tijdens de voorlichtingsavond hebben we aandacht geschonken aan technische en biologische informatie, maar vooral aan de emotie. Daarna hebben we vier boomsoorten voorgesteld die je op die plekken kunt terugplaatsen. Mensen mochten ook zelf bomen aanbevelen. Daarna heeft iedereen, ook mensen uit de Nassaulaan en van de Nieuwe Haven, kunnen stemmen en is de Zilverlinde gekozen. Zo’n traject kost dus bij aanvang wat meer tijd, maar je wint tijd terug doordat niemand zich daarna nog verzet. We hebben er sàmen voor gekozen.”

Terug naar de Westerstraat
Een groepje ambtenaren heeft het participatieproces heel mooi beschreven in een boekje met de titel ‘Terug naar de Westerstraat’. Daarin lees je hoe het mis kan gaan in een wijk als voorafgaand aan het maken van plannen niet eerst de dialoog wordt aangegaan met de betreffende bewoners. “De burger wordt nog niet altijd echt als de partner gezien,” stelt Sneep. “Soms werken ambtenaren zelfs keihard aan een oplossing voor een probleem dat de burger helemaal niet heeft! Als we echt met elkaar in dialoog gaan, dus vanaf het allereerste begin van een project, kun je dat voorkomen. Dat scheelt veel energie, tijd, emoties én geld.”

Nieuwe verbindingen in de havens
Bart Heinz, projectleider van de gemeente Schiedam voor de ontwikkeling van het havengebied, had al eerder goede ervaringen opgedaan met het Burgerkennisnetwerk bij de ontwikkeling van de groenblauwe structuurvisie, de totaalvisie op groen en water voor de gemeente. “Het was voor onze ambtelijke projectgroep en voor de deelnemende burgerkennisnetwerkers toen heel plezierig en verrassend om in zes bijeenkomsten samen de visie te maken. Interessant waren vooral de open vakdiscussies over sommige onderwerpen.” Bart Heinz heeft inmiddels zo’n twintig bedrijven direct betrokken bij het maken van de havenvisie. Bart en Huib gaven recent een presentatie aan de ondernemersvereniging in het havengebied over de ambities van het college van Ben W over verduurzaming van de stad en hoe burgers daar invulling aan geven door ontwikkeling van een locatie voor een windmolen. Huib: “Bart is voor mij een prachtig voorbeeld hoe je als ambtenaar kunt samenwerken met burgers en ondernemers. Hij gaat regelmatig ter plekke met zijn laptop zitten werken, schuift overal aan met zijn ambitiekaart, belt altijd terug en luistert goed naar de input van de ondernemers.“

 

Kijk op www.burgerkennisnetwerkschiedam.nl 

en geef je op met je eigen kennis! Of kijk bij welk project in jouw wijk jij beschikbare kennis graag wilt inzetten.

_LHF6946

Huib Sneep (BKN-er, inrichting openbare ruimte)

_LHF6950

Dolf Bierhuizen (BKN-er, mobiliteitstechniek)

_LHF6936

Nathan Edelenbosch (projectleider van buitenruimte projecten)

_LHF6923

Sandra van Riemsdijk (projectleider van o.a. Dromenlab in het voormalige Hotel de Kroon oftewel Hans Textiel bij de Koemarktbrug)

_LHF6943

Bart Engberts (BKN-er, veiligheidskundige)

_LHF6917

Johan Velllinga (teamleider Wijkontwikkeling)

_LHF6930

Radboud Sinnecker (BKN-er, beheer openbare ruimte)

Social Media

We houden u graag op de hoogte van SchiedamsDOEN.