Schiedammers & de stad samen aan de slag

Annemiek Verzijl kijkt terug op 2 jaar SchiedamsDOEN

Annemiek Verzijl begon als programma-manager SchiedamsDOEN op 1 januari 2014 met een fikse taak. Hoe zorg je ervoor dat zowel Schiedammers als medewerkers van de gemeente met een andere houding en gedrag sámen vernieuwingen gaan oppakken in de stad, zodat Schiedam nóg leuker wordt om in te wonen en in te werken? Op 31 december 2016 werd het project SchiedamsDOEN afgesloten. Annemiek is positief over de bereikte resultaten en gaat ervan uit dat het gedachtengoed zichzelf verder blijft ontwikkelen.

Op de website van SchiedamsDOEN staat het volgende: “Door ‘Schiedams-te-DOEN’ werkt iedereen in de stad transparanter samen, efficiënter, en wordt er beter gecommuniceerd. Op tal van plekken in de stad wordt al gewerkt met de SchiedamsDOEN-mentaliteit. Dat varieert van geveltuintjes en wijkdeals voor eigen onderhoud van je buurt, tot het Burgerkennisnetwerk. Het SchiedamsDOEN-team helpt dit te faciliteren en verbindt partijen aan elkaar.”

Brede scoop
“SchiedamsDOEN gaf mij, samen met een inspirerend en kritisch kernteam, de mogelijkheid om vanuit een brede invalshoek te werken aan verbetering van tal van zaken in de stad. Uiteraard samen met collega’s,” stelt Annemiek. “Voorheen werkte ik bij de afdeling Wijkontwikkeling, vooral vanuit het wijkperspectief. SchiedamsDOEN was meer gericht op de wijze hoe je sámen dingen voor elkaar krijgt. Het heeft een bredere scoop dan ‘alleen’ vanuit de wijkgedachte.”

IMG_8904

Annemiek Verzijl en Koos Batenburg, die ervoor zorgt dat de TukTuk zich de komende tijd overal in Schiedam laat zien als info-kar van de gemeente.

Andere wind
Met de komst van de vorige gemeentesecretaris Jan van Ginkel gingen er binnen de gemeente veel werkwijzen ‘op de schop’. Hij was ook degene die SchiedamsDOEN inzette. “Jan van Ginkel was een aanjager en liet een andere wind waaien door het Stadskantoor. Hij zette tal van projecten in, zodat ieder op zijn eigen wijze de veranderslag kon maken. SchiedamsDOEN heeft er mede aan bijgedragen dat we als gemeentelijke organisatie groepen in de stad nu echt serieus nemen. Dat wil niet zeggen dat alles nu goed en vlekkeloos loopt, maar er is aantoonbaar veel verbeterd ten opzichte van drie jaar terug.”

Veel gerealiseerd
Eind 2013 kregen burgers én ambtenaren de kans om voorstellen in te dienen voor verbeteringen en projecten. Van de 131 voorstellen werden er 70 als haalbaar aangemerkt door een commissie die bestond uit Schiedammers en gemeente-medewerkers. Slechts dertig voorstellen bleken echt niet haalbaar of stonden haaks op besloten beleid. Annemiek legt uit: “In het begin bestond mijn taak vooral uit het realiseerbaar maken van die voorstellen, door bijvoorbeeld mensen aan elkaar te koppelen en de samenwerking te starten. Schiedammers reageerden heel enthousiast en er zijn tal van projecten van de grond getild, ook projecten die eerder als onhaalbaar waren aangemerkt. Denk aan de 16 samenwerkende Schiedamse Stadsimkers, Voedselbanktuinieren, natuurspeeltuinen. Ambtenaren zijn gaan meelopen met projecten van burgers en Schiedammers gingen een dagje mee met een ambtenaar. Ook de Open Dag van de gemeente, georganiseerd met Schiedammers en Schiedammertjes samen, is een succes.”

Plezieriger werken
“De tweede helft van mijn periode met SchiedamsDOEN was meer gericht op het reguliere werk van de gemeente: hoe kunnen we omgaan met voorstellen die vanuit de Schiedammers komen? Hoe worden overleg en samenwerken voor iedereen plezieriger? SchiedamsDOEN is daarvoor één van de aanjagers geweest, maar dat gedachtengoed stopt natuurlijk niet met de afronding van het project. Ik heb er met veel plezier en voldoening aan gewerkt en ben blij dat er nu meer positieve aandacht is voor alles wat er in de samenleving gebeurt. Het is belangrijk dat we binnen het Stadskantoor vanuit een serieuze invalshoek blijven luisteren naar bewoners met complexere vragen of voorstellen voor deze stad en de gemeenschap.”

Top down, bottom up
Vanuit de gemeentesecretaris en de directie is veel aandacht geweest voor SchiedamsDOEN. “Ik ben zelf meer een bottom up-mens”, lacht Annemiek. “Maar het is wel heel belangrijk dat zo’n verandertraject door de top van de organisatie wordt gesteund! De manier van denken vanuit SchiedamsDOEN is zo ook overgekomen op plekken waar mensen rollen hebben waarmee je echt het verschil kunt maken. Zo’n team als ‘Projecten’ heeft een hele omslag gemaakt. Zij denken nu vanaf punt nul samen met de bewoners en betrokkenen in het gebied na over een mogelijke aanpak. Zij doen het nu écht anders.”

Vervolg
In het afgelopen jaar gaf de TukTuk, het elektrische karretje dat bij tal van evenementen aanwezig is, SchiedamsDOEN een concreet gezicht. Compleet met een computer waarop je samen antwoorden op vragen kunt opzoeken en een koffie-apparaat waardoor je met ‘een bakkie’ met elkaar in gesprek raakt. De TukTuk is een symbool van interactiviteit en blijft beschikbaar voor allerlei soorten activiteiten; zowel vanuit de gemeente als vanuit de stad. Koos van Batenburg blijft coördinator van de TUKTUK, met het team van vrijwillige chauffeurs.
Uit een evaluatie door studenten bleek dat het vooral belangrijk blijft om als burger makkelijk binnen te komen bij de gemeente, ook met complexe vragen. Annemiek raadt iedereen aan om vragen en voorstellen vanaf nu in te sturen via contact@schiedam.nl.

Losse eindjes
Zijn er nog ‘losse eindjes’? Jazeker, er zijn nog initiatieven die doorlopen: “Wifi in de binnenstad is bijvoorbeeld nog niet gerealiseerd, en de samenwerking met Rijkswaterstaat om de geluidsschermen te vergroenen loopt trager dan verwacht. Maar het gaat wel de goede kant op! Bewoners moeten soms wel een lange adem hebben.” Ze vervolgt: “En natuurlijk is ook niet alles gelukt, ik had graag gezien dat we bijvoorbeeld de groene daken en de plannen voor de SodaFabriek hadden kunnen realiseren. Maar al met al ben ik een tevreden mens.”


Ook een goed voorstel voor SchiedamsDOEN? Mail naar post@schiedamsdoen.nl en vermeld duidelijk je naam, telefoonnummer en e-mailadres.

Social Media

We houden u graag op de hoogte van SchiedamsDOEN.